Omgaan met een vol stroomnet

We gebruiken steeds meer stroom. Door de overstap van aardgas naar elektriciteit, de bouw van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen en het gebruik van elektrische auto’s. Hierdoor raakt het stroomnet overbelast. Dit probleem wordt ook wel netcongestie genoemd.

Grote bedrijven ervaren nu al de gevolgen van het overbelaste stroomnet. We willen ervoor zorgen dat dit geen vertraging oplevert voor de bouw van woningen en verduurzaming. Of dat het een slechte invloed heeft op de activiteiten van bedrijven of op het gebruik van maatschappelijke voorzieningen. Daarom werken we samen aan snellere uitbreiding en het beter benutten van het stroomnet.

Wat is er precies aan de hand?

Het stroomnetwerk kan op 2 manieren overbelast raken:

  • als iedereen op hetzelfde moment stroom nodig heeft en de vraag daardoor groter is dan het net kan vervoeren.
  • als er té veel zonne- en windenergie tegelijkertijd wordt opgewekt en er meer stroom wordt terug geleverd dan dat het net aan kan.

In Utrecht hebben we last van overbelasting op de afname én de levering van stroom. Aan beide kanten is het erg druk op het stroomnet en ontstaat er file op momenten dat er veel stroom wordt gevraagd of aangeboden.

Gevolgen voor inwoners

Er is genoeg stroom voor alle bestaande woningen in Utrecht. U kunt nog steeds uw huis verduurzamen en overstappen op een warmtepomp of elektrisch koken. Dit geldt ook voor het plaatsen van zonnepanelen. U kunt nog steeds zonnepanelen plaatsen op uw dak én zonne-energie terug leveren aan het stroomnet.

Soms gaan omvormers van zonnepanelen op hele zonnige dagen tijdelijk uit, zodat het lokale wijkstroomnet niet overbelast raakt. De omvormer schakelt meestal vanzelf weer in als het risico op overbelasting voorbij is. Is dat niet het geval en is het stroomnet in uw wijk overbelast? In dat geval kunt u dit bij netwerkbeheerder Stedin melden. Stedin gaat dan aan de slag met het versterken van het wijkstroomnet. Hou er wel rekening mee dat dit een aantal maanden kan duren.

Het kan in de toekomst zo zijn dat het stroomnet in de stad zo overbelast raakt dat alle nieuwe gebruikers hier last van krijgen. Zo kunnen nieuwe woningen moeilijker op het stroomnet worden aangesloten, en kunnen warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto’s niet zomaar geplaatst worden. Of en wanneer dat gebeurt, weten we nog niet. Samen met netbeheerder Stedin proberen we ervoor te zorgen dat dit niet gebeurt.

Gevolgen voor ondernemers

Het volle stroomnet heeft nu al direct gevolgen voor ondernemers die een nieuwe of grotere grootverbruikersaansluiting nodig hebben. Bijvoorbeeld voor ondernemers die:

  • hun bedrijf in Utrecht willen vestigen
  • hun bedrijf willen uitbreiden
  • hun bedrijf willen verduurzamen en daardoor meer stroom nodig hebben óf terug willen leveren

Nieuwe aanvragen voor een grootverbruikersaansluiting komen nu op de wachtlijst van Stedin. Ze krijgen pas een aansluiting als het net wordt uitgebreid of beter wordt benut.

Hebt u binnenkort een nieuwe of tijdelijke aansluiting nodig, of wilt u een uitbreiding van uw huidige contract? In een aantal gevallen kunnen we u helpen. We kunnen u bijvoorbeeld meer inzicht geven in het probleem of zoeken naar mogelijkheden binnen uw bestaande aansluiting. Of u in contact brengen met bedrijven die naar een gezamenlijke oplossing zoeken op bedrijventerreinen. Mail uw vraag naar Ondernemer Centraal (ondernemercentraal@utrecht.nl), dan nemen we contact met u op.

Wat gaan we hieraan doen?

Netbeheerders TenneT en Stedin verwachten het huidige netwerkprobleem pas echt op te lossen vanaf 2029. Door elektriciteitsstations bij te bouwen. We werken samen met de netbeheerders, provincie en andere gemeentes in de regio aan oplossingen om het stroomnet versneld uit te breiden en beter te benutten.

Om het stroomnet te versterken en uit te breiden, worden de komende 15 jaar 1.000 extra transformatorhuisjes geplaatst, verspreid over de hele stad. En we nemen maatregelen om het piekverbruik van elektriciteit omlaag te krijgen. Bijvoorbeeld door het vermogen van publieke laadpalen tussen 16.00 en 20.00 uur terug te brengen, zodat het stroomnet minder wordt belast. Vanaf september 2024 is dit al mogelijk op ruim 30% van alle publieke laadpalen. En voor onze eigen gebouwen willen we ons stroomgebruik tussen 16.00 en 20.00 uur zoveel mogelijk verlagen.

Lees de raadsbrief over het programma netcongestie

Hulp en contact Energie

Telefoon

14 030

E-mail

energie@utrecht.nl

X (eerder Twitter)

@Energie030