Duurzame stad Planten en dieren (biodiversiteit)

Het klimaat verandert. Dat heeft niet alleen gevolgen voor mensen, maar ook voor planten, dieren en de biodiversiteit. Sommige dieren- en plantensoorten kunnen door klimaatverandering minder goed leven en groeien in Utrecht en omgeving, en andere soorten juist beter. Hierdoor krijgen we in de toekomst een andere mix van dieren en planten.

Gevolgen klimaatverandering voor plant en dier

Door klimaatverandering veranderen natuurlijke processen: het groei- en bloeiseizoen begint vroeger, vogels nestelen eerder en bouwen meer nesten door het hele jaar. Leefgebieden van dieren en planten veranderen, bijvoorbeeld door warmte en droogte. Veel dieren en planten kunnen zich niet snel genoeg aanpassen aan het veranderende klimaat. Het risico is dat ze lokaal of globaal uitsterven. Er zullen ook nieuwe soorten ontstaan, die soms zorgen voor plagen.

We hebben onderzocht hoe geschikt Utrecht is als leefgebied voor verschillende planten en dieren. En hoe dat gaat veranderen tussen nu en 2050. Bekijk wat klimaatverandering betekent voor:

Leven en groeien deze planten en dieren straks ook nog in Utrecht? Er is meer onderzoek nodig naar de gevolgen van klimaatverandering voor planten en dieren. Resultaten houden we op deze pagina bij.

We vergroenen de stad

Bij het inrichten en aanpassen van de stad kiezen we zoveel mogelijk voor groen, en zo min mogelijk voor tegels of asfalt. Ook gevels en daken gebruiken we voor groen. We proberen te zorgen voor zoveel mogelijk aaneengesloten groen en leggen groene routes aan waarmee dieren en planten naar nieuwe leefgebieden kunnen komen. We kiezen zoveel mogelijk voor planten die hier van nature groeien, en ook het toekomstige klimaat aankunnen.

Dit kunt u zelf doen

Samen kunnen we Utrecht voorbereiden op de gevolgen van een veranderend klimaat. Helpt u mee?

  • Kies voor een groen dak op uw woning, schuur of garage. U kunt voor een groen dak subsidie aanvragen bij de gemeente.
  • U kunt ook groen planten op uw gevel of in de straat. U heeft daar geen toestemming voor nodig van de gemeente, wel kunnen wij u plantenbakken geven. Die kunt u aanvragen bij uw wijkbureau.
  • Heeft u, samen met buurtbewoners, een idee om uw buurt groener te maken? Vraag dan subsidie aan bij het initiatievenfonds.
  • Houd met de inrichting van uw tuin of balkon rekening met lokale planten en dieren. Dat is ook leuk voor uzelf: wat dacht u van zingende vogels en kleurrijke vlinders?

Meer informatie over planten en groen in Utrecht

Hulp en contact Klimaatbestendig

Telefoon

14 030

E-mail

klimaatbestendig@utrecht.nl