Wonen en leven Gemeentebelasting

Wilt u uw gemeentebelasting of belasting voor het waterschap regelen? Ga dan naar www.bghu.nl.

U vindt daar contactgegevens en meer informatie over de volgende belastingen:

 • hondenbelasting
 • precariobelasting
 • toeristenbelasting
 • forensenbelasting
 • rioolheffing
 • onroerendezaakbelasting
 • afvalstoffenheffing
 • Woz-beschikking (Wet waardering onroerende zaken) en taxatieverslag
 • BIZ-bijdrage
 • reinigingsrecht, reinigingsheffing
 • reclamebelasting
 • roerendezaakbelasting
 • kopie van aanslag
 • automatische incasso, machtiging of machtiging intrekken
 • betalingsregeling
 • kwijtschelding
Logo BGHU, belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, link naar website BGHU

Hulp en contact