Wonen en leven Gemeentebelasting

Wilt u uw gemeentebelasting of belasting voor het waterschap regelen? Ga dan naar www.bghu.nl.

U vindt daar contactgegevens en meer informatie over de volgende belastingen:

 • hondenbelasting
 • precariobelasting
 • toeristenbelasting
 • forensenbelasting
 • rioolheffing
 • onroerendezaakbelasting
 • afvalstoffenheffing
 • Woz-beschikking (Wet waardering onroerende zaken) en taxatieverslag
 • BIZ-bijdrage
 • reinigingsrecht, reinigingsheffing
 • reclamebelasting
 • roerendezaakbelasting
 • kopie van aanslag
 • automatische incasso, machtiging of machtiging intrekken
 • betalingsregeling
 • kwijtschelding

Uitleg stijging gemeentebelastingen

De gemeentebelastingen (zoals de OZB) worden elk jaar een klein beetje duurder. Dit komt door de inflatie. Elke gemeente heeft haar eigen berekening. Bij de gemeente Utrecht berekenen we dit door te kijken naar de lonen en naar de prijzen (hoeveel de overheid uitgeeft).

Van de loonstijging berekenen we 70%.
Van de prijsstijging berekenen we 30%.

We kijken naar de verwachting voor het komende jaar. Ook kijken we of de verwachting van het vorige jaar klopt. Als dat niet klopt, berekenen we het verschil in het nieuwe jaar.

Bijvoorbeeld:

 • We dachten dat de lonen in 2018 met 1,7% zouden stijgen. Maar de lonen zijn met 3,85% gestegen. Het verschil is 2,15%. Hier rekenen we 70% van. Dit is 1,5%.
 • We verwachten dat de lonen in 2019 met 2,15% stijgen. Ook hier rekenen we 70% van. Dit is weer 1,5%.
 • Voor de prijzen kijken we naar de stijging van de afgelopen 3 jaar. Dit was 0,75%. Hier rekenen we 30% van. Dit is 0,2%.
 • Deze percentages tellen we op. In totaal stijgt de OZB dus met 3,2%.

Hoe bepalen we deze percentages?

Loonstijging

 • We kijken naar de cao voor gemeenteambtenaren. We kijken of er nieuwe afspraken staan in deze cao. Door de nieuwe afspraken kunnen de lonen gaan stijgen of dalen in het volgende jaar.
 • Ook kijken we of de premies veranderen. Dat is het verschil tussen bruto en netto salaris. Dit bekijken we in januari en vergelijken we met het vorige jaar.
 • We kijken naar schaal 9, trede 10. In schaal 9 zitten namelijk de meeste medewerkers, en het is ook de gemiddelde schaal.

Prijsstijging

We gebruiken de imoc: de 'index voor netto materiële overheidsconsumptie'. Dit staat in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau. We kijken naar de gemiddelde imoc van de laatste 3 jaren.

Bekijk voor meer informatie het raadsvoorstel (agendapunt 7), de voorjaarsnota 2018 (p.10-11) en het coalitieakkoord (p.44).

Hulp en contact Bghu