Gemeentebelasting

Wilt u uw gemeentebelasting of belasting voor het waterschap regelen? Ga dan naar www.bghu.nl.

U vindt daar contactgegevens en meer informatie over de volgende belastingen:

 • hondenbelasting
 • precariobelasting
 • toeristenbelasting
 • forensenbelasting
 • rioolheffing
 • onroerendezaakbelasting
 • afvalstoffenheffing
 • Woz-beschikking (Wet waardering onroerende zaken) en taxatieverslag
 • BIZ-bijdrage
 • reinigingsrecht, reinigingsheffing
 • reclamebelasting
 • roerendezaakbelasting
 • kopie van aanslag
 • automatische incasso, machtiging of machtiging intrekken
 • betalingsregeling
 • kwijtschelding

Tegemoetkoming OZB-verhoging voor ondernemers

De coronacrisis heeft veel Utrechtse ondernemers hard geraakt. Sommige ondernemers kunnen daarom onder voorwaarden een subsidie aanvragen voor de verhoging van de OZB. Dat kan van 1 april tot 30 november.

Vraag subsidie OZB aan

Let op: voor het aanvragen van de tegemoetkoming hebt u eHerkenning nodig. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag het aan.

Hogere onroerendezaakbelasting (OZB) in 2022

De onroerendezaakbelasting (OZB) is een algemene belasting. De gemeente gebruikt de OZB voor algemene uitgaven: voor onderwijs, wegen, riolen, verlichting, cultuur, recreatie en brandweer.

Utrecht wil sterk uit de coronacrisis komen. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente geld blijft steken in de stad en de inwoners. We rekenen op extra geld van het Rijk hiervoor. Maar er zijn ook andere maatregelen nodig om de voorzieningen in de gemeente op peil te houden. Zoals een bijdrage van inwoners en ondernemers. Daarom heeft de gemeenteraad de OZB in 2022 voor 1 keer 12,1% hoger gemaakt. Meer daarover leest u in de Voorjaarsnota 2021 (pagina 16).

Bent u eigenaar van een woning en/of bedrijfsgebouw in Utrecht? Dan krijgt u vanaf februari uw aanslag OZB.

Later betalen of gespreid betalen

Bent u door corona direct (financieel) getroffen? Dan kunt u een afspraak maken om in delen te betalen of pas later. Dit kan alleen als u zelf daarom vraagt. Belt u de BghU voor een afspraak op maat.

Neem contact op met de BghU

Bezwaar maken tegen WOZ of OZB

Bent u het niet eens met de hoogte van uw WOZ-waarde of de aanslag OZB? Dan kunt u bij de BghU bezwaar maken. Op uw aanslag OZB staat hoe dat moet.

Lees meer over bezwaar maken op de website van de BghU

Ondernemersfonds

De gemeente heeft sinds 2012 een Ondernemersfonds. Alle eigenaren en gebruikers van niet-woningen betalen een bijdrage aan dit fonds. Dit gebeurt via de aanslag OZB. Het geld uit het fonds is er voor het betalen van voorzieningen van ondernemers samen, zoals cameratoezicht.

Lees meer over het Ondernemersfonds

Hogere rioolheffing vanaf 2022

In de wijken van na de oorlog vervangen we tot 2050 bijna 500 kilometer riolering. We moeten wateroverlast en negatieve gevolgen van droogte en hitte voorkomen. Daarom zorgen we dat de openbare ruimte tegen verandering van het klimaat kan. We vervangen asfalt, stenen en beton door bomen en planten. We plaatsen systemen voor het opvangen en bewaren van water. Zo houden we Utrecht gezond en leefbaar.

Hiervoor is veel extra geld nodig. We verwachten dat de rioolheffing elk jaar zal stijgen met 1,5 à 2 % . Daar zit nog geen inflatie bij in.