Bodemkwaliteit

Staat uw huis of bedrijf op schone grond? U kunt online bodeminformatie bekijken.

Vraag bodeminformatie aan

Wilt u een huis kopen of wilt u verbouwen? Het is dan verstandig om u te verdiepen in de grond onder het huis. Wij kunnen u vertellen of er op uw stuk grond of in de directe omgeving een bodemonderzoek is uitgevoerd. Of dat er in het verleden iets is gebeurd waardoor de grond misschien is vervuild. Mogelijk is er een olietank.

Vraag hieronder deze bodeminformatie gratis aan. U ontvangt dan per e-mail een overzicht van de informatie die bij ons beschikbaar is.

Vraag bodeminformatie aan

Hoe ziet het overzicht met bodeminformatie eruit?

U krijgt per e-mail een overzicht met de volgende onderdelen:

 • een kaartje met algemene informatie over de bodem op het gevraagde adres.
 • een overzicht in tabelvorm met informatie uit het verleden over het adres. En over de omgeving in een straal van 25 meter en of er nog een olietank in de grond zit.
 • is er al bodemonderzoek gedaan, dan staat dat ook in het overzicht, onder het kopje 'Uitgevoerde onderzoeken'. Dit onderzoek kunt u opvragen (of downloaden indien mogelijk).
 • de bronnen van onze informatie.
 • een uitleg over het overzicht.

We verversen 2 keer per maand de data. Neem contact met ons op als u twijfelt. Dan weet u zeker of er wel of geen (nieuwe) informatie beschikbaar is.

Opvragen van gegevens

Met het overzicht van bodeminformatie kunt u gegevens over de grond (bodemdossiers) opvragen. Stuur een e-mail naar bodeminfo@utrecht.nl en geef aan welke documenten uit bodemdossiers u wilt ontvangen. De levertijd van documenten is 7 werkdagen.

Kosten

Het online opvragen van bodeminformatie met de omgevingsrapportage is gratis. Aan het digitaal opvragen van bodemdossiers zijn wel kosten verbonden.

 • Bekijken, downloaden, historisch onderzoek en verwerken van inzien dossier:
  € 36,60 per 30 minuten.
 • U ontvangt aan het einde van de maand een factuur.

Meer over de bodem

Hebt u een olietank in uw tuin, die u niet meer gebruikt? Dan moet u dit melden bij de gemeente. In sommige gevallen moet u de tank laten schoonmaken (saneren) of verwijderen.

U wilt deze tank juist wel gebruiken? Dan moet de tank gekeurd zijn door een een KIWA-erkend bedrijf en moet u dit gebruik melden bij de gemeente.

Wilt u uw ondergrondse olietank weghalen? Dan moet u een KIWA-erkend bedrijf inhuren. Het bedrijf verwijdert de tank en doet onderzoek naar mogelijke bodemverontreiniging door olielekkage.

Wilt u een gebouw verwarmen of koelen met warmte of kou uit de bodem? Dan moet u dit melden of een vergunning aanvragen. 

Ga naar de pagina Bodemenergie

Hebt u schade aan uw huis of uw grond door een bodemonderzoek of bodemsanering? Dan kunt u hiervoor misschien een schadevergoeding krijgen. U vraagt deze vergoeding aan bij het uitvoerende adviesbureau of aannemer.

Voorwaarden

 • U bent de eigenaar of erfpachter van de grond.
 • De grond ligt in Nederland.
 • U hebt schade door het bodemonderzoek of de bodemsanering.

Hoe meldt u schade?

U meldt de schade bij het uitvoerende adviesbureau of bij de aannemer. Is de gemeente opdrachtgever van de werkzaamheden? Meld de schade dan ook bij ons. Wij vergoeden de schade niet. Maar we kunnen u misschien helpen om in contact te komen met het uitvoerend adviesbureau of aannemer.

Wie handelt de melding af?

Het adviesbureau of de aannemer heeft vaak een verzekering afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Deze verzekeringsmaatschappij handelt de schademelding verder af.

Hulp en contact Bodem

Telefoon

14 030

E-mail

bodeminfo@utrecht.nl