Geluid en trillingen

In een stad als Utrecht zal altijd geluid en trillingen in de omgeving zijn. Te veel geluid of geluid dat mensen liever niet horen, kan overlast geven en het slapen verstoren. Dat is niet goed voor de gezondheid. In de Beleidsnota Geluid en Trillingen beschrijven we hoe we om willen gaan met geluid en trillingen. Zowel voor de bestaande stad als bij de nieuwe ontwikkelingen.

Bekijk de Beleidsnota Geluid en Trillingen

Invloed op de gezondheid van ongewenst geluid en trillingen

Hinder van geluid en trillingen kan je ziek maken. Mensen kunnen last hebben van geluid of trillingen en bijvoorbeeld daardoor slechter slapen. Te veel geluid is slecht voor de gezondheid. Ook voor de dieren in onze stad is het van belang dat zij een goede leefomgeving hebben en niet te vaak verstoord worden. Trillingen kunnen bewoners een gevoel van ontevredenheid geven. Dat willen we verbeteren of - nog beter - voorkomen. Gezond stedelijk leven betekent dat onze inwoners recht hebben op een fijne en gezonde woonomgeving. Onze kinderen moeten kunnen opgroeien in een leefbare stad, levendig maar zonder té veel lawaai of trillingen.

Hoeveel geluid is er in de stad?

Elke 5 jaar berekent de gemeente hoeveel geluid er in de stad is. De laatste berekening is gemaakt in 2022 en gaat over het jaar 2021. We kijken op welke plekken meer dan 55 decibel (dB) geluid is door autoverkeer, treinen en industrie. Hoeveel mensen in Utrecht last hebben van geluid of niet goed slapen door geluid, is te vinden in de geluidskaarten.

Wat doet de gemeente?

De Omgevingswet bevat regels voor geluid en trillingen waar gemeenten zich aan moeten houden. Er is ook vrijheid voor een eigen, lokale invulling. In het coalitieakkoord 2022-2026 Investeren in Utrecht is opgenomen dat we in Utrecht bij nieuwe ontwikkelingen strengere geluidsnormen hanteren dan de landelijke wettelijke waarden. Deze passen we toe bij het bouwen van nieuwe woningen en de aanleg van wegen. Ook kijken we naar de (ontwikkeling van) de bestaande stad en de invloed van geluid en trillingen op de kwaliteit van leven. Waar nodig nemen we extra maatregelen.

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier