Geluid

In een stad als Utrecht zal altijd geluid in de omgeving zijn. Te veel geluid of geluid dat mensen liever niet horen, kan overlast geven en het slapen verstoren. Dat is niet goed voor de gezondheid.

Invloed op de gezondheid van ongewenst geluid

Te hard geluid of geluid dat je niet wilt, kan verschillende gevolgen voor je gezondheid hebben. Heel hard geluid kan direct schade aan het gehoor veroorzaken. Maar ook ongewenst geluid dat niet heel hard is, kan ongezond zijn. Ongewild geluid in uw woonomgeving kan zorgen voor (ernstige) hinder en slaapverstoring. Ook als u geen hinder ervaart, kan lawaai toch uw nachtrust verstoren. Veel en vaak ongewenst geluid kan dan leiden tot een hoge bloeddruk en hart- en vaatziekten. 

Hoeveel geluid is er in de stad?

Elke 5 jaar berekent de gemeente hoeveel geluid er in de stad is. De laatste berekening gaat over 2016. We berekenen op welke plekken meer dan 55 decibel (dB) geluid is door autoverkeer, spoor en industrie. Ongeveer 1 op de 6 van de Utrechtse inwoners heeft last van geluid (geluidshinder). Dat is minder dan 5 jaar geleden. Snelheidsverlaging en een stiller wegdek zijn belangrijk in het terugdringen van geluidshinder. Hoeveel mensen in Utrecht last hebben van geluid of niet goed slapen door geluid, is te vinden in de geluidskaarten.

Wat doet de gemeente?

We willen allemaal prettig samenleven met zo weinig mogelijk ongewenst geluid. Daarom zijn er wetten en regels. Zo mogen bedrijven en horeca niet meer dan een bepaalde hoeveelheid geluid maken. ’s Avonds moet het stiller zijn dan overdag. Gebouwen moeten geïsoleerd zijn om geluid tegen te houden.

Bij nieuwe ontwikkelingen letten we op een zo goed mogelijk 'geluidsklimaat' in de stad. Bij nieuwe woningen eisen we een ‘geluidsluwe zijde’. Dit betekent dat er aan 1 kant van een woning geen lawaaibronnen zijn. Bewoners krijgen zo de mogelijkheid om zich even terug te trekken van het rumoer van de stad.

Actieplan geluid

Daarnaast hebben we een actieplan geluid (pdf, 1,44 MB). In het actieplan staat wat we tegen geluidshinder doen. Ook staat erin welke mogelijkheden er in de toekomst nog zijn om minder geluidsoverlast te krijgen. We maken elke 5 jaar een nieuw actieplan. Het actieplan gaat vooral over de wegen in Utrecht. Snelwegen en spoorwegen zijn de taak van het Rijk.

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier