Geluid Geluid in kaart

De gemeente Utrecht moet elke 5 jaar het geluidsniveau in de stad berekenen. De laatste berekening is van 2016. We kijken op welke plekken meer dan 55 decibel (dB) geluid is door autoverkeer, spoor en industrie. Ongeveer een op de 6 Utrechtse inwoners heeft last van geluid (geluidshinder).

Kaarten en tabellen

We hebben kaarten en tabellen gemaakt met 'modelberekeningen'. De kaarten laten het gemiddelde geluidsniveau over 24 uur zien. Op die voor verkeers- en spoorlawaai staat ook het gemiddelde geluidsniveau in de nacht. De nacht loopt van 23.00 uur in de avond tot 07.00 uur in de ochtend.

Op deze kaarten kun je ook zien hoeveel geluid je hoort bij losse woningen. 

De tabellen laten zien hoeveel huizen een bepaalde geluidsbelasting hebben. Uit onderzoek blijkt dat niet alle inwoners van zulke huizen last hebben van het lawaai. Hoe harder het geluid, hoe meer mensen er last van hebben. Dat staat ook in de tabellen. Met 'overige geluidsgevoelige gebouwen' bedoelen we scholen en zorginstellingen zoals ziekenhuizen.

Snel naar:

Verkeerslawaai

Verkeerslawaai is de belangrijkste oorzaak van geluidshinder in Utrecht. Bij een eerste blik op de geluidskaart vallen vooral de snelwegen op. In veel gebieden levert dat een ‘deken van geluid’ op. Maar de geluidswallen en schermen houden veel geluid tegen. Het effect van de Leidsche Rijntunnel is goed te zien. Er zijn nog maatregelen in de planning zoals nieuwe geluidsschermen langs de A12.

De hoofdwegen in de stad zijn duidelijk te zien op de kaart. Hier zijn de woningen met het meeste lawaai (bijvoorbeeld de Sint-Josephlaan). Maar ook in smalle woonstraten met klinkers kan verkeer veel geluid veroorzaken. In Leidsche Rijn gaat het goed. Bijna de hele wijk is een 30-kilometerzone met weinig doorgaande wegen van 50 of 70 km/u.

Er zijn de laatste 5 jaar meer woningen bijgekomen waar geluid van boven de 55 dB is te horen. Er zijn niet altijd rustige locaties om nieuwe woningen te bouwen. Ook zijn sommige wegen drukker geworden.

Het totale aantal mensen dat last heeft van het geluid van verkeer is afgenomen van 18% naar 16%. Dit komt door maatregelen op de meest lawaaiige plekken in de stad. Bijvoorbeeld door de aanleg van de Leidsche Rijntunnel, verlaging van de maximumsnelheid en stiller asfalt.

Bekijk de kaart met verkeerslawaai

Het gemiddelde wegverkeerslawaai over 24 uur
geluidssterkte
aantal woningenaantal inwonerswaarvan
met hinder
waarvan met
ernstige hinder
aantal andere
geluidsgevoelige
gebouwen
55-59 dB51.505
(33%)
113.30023.795
(7%)
9.065
(3%)
236
60-64 dB31.557
(20%)
69.400

20.828
(6%)

9.025
(3%)
191
65-69 dB10.542
(7%)
23.200

9.509
(3%)

4.638
(1%)
52
70-74 dB70
(<1%)
200

83
(<1%)

46
(<1%)
0
>= 75 dB0
(0%)
00
(0%)
0
(0%)
0
totaal
>= 55 dB
93.674
(61%)
206.100

54.215
(16%)

22.775
(7%)
479
totaal
Utrecht

154.047
(100%)
338.900

679

Wegverkeerslawaai in de nacht (23.00-07.00 uur)
geluidssterkte
aantal woningen
aantal inwoners
waarvan in slaap gestoord
aantal andere
geluidsgevoelige
gebouwen

50-54 dB33.819
(22%)
74.4005.208
(2%)
197
55-59 dB13.532
(9%)
29.8002.977
(1%)
68
60-64 dB330
(<1%)
70094
(<1%)
2
65-69 dB0
(0%)
00
(0%)
0
>=70 dB0
(0%)
00
(0%)
0
totaal >= 50 dB47.681
(31%)
104.9008.280
(2%)
267
totaal Utrecht
154.047 (100%)338.900

679

  • Ruim de helft (61%) van de woningen heeft een geluidsbelasting van 55 dB of meer door wegverkeer.
  • 16% van de Utrechtse inwoners heeft hinder van verkeerslawaai, 7% zelfs ernstige hinder.
  • 2% van de inwoners heeft last van een gestoorde slaap door verkeerslawaai.

Naar boven

Spoorweglawaai

De hoofdspoorwegen door Utrecht geven duidelijk minder geluidshinder dan de gewone wegen. Dit komt door de vele geluidsschermen in bewoond gebied. Ook worden de treinen steeds stiller. Wel is er nog veel geluid bij de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Er zijn de afgelopen 5 jaar veel nieuwe schermen gebouwd. De geluidshinder is op die plekken nog minder geworden. Prorail voert binnenkort nog verschillende maatregelen uit, zoals het stiller maken van de (oude) spoorbrug bij de Schepenbuurt.

Bekijk de kaart met spoorlawaai

Spoorweglawaai gemiddeld over 24 uur
geluidssterkte 
aantal woningen
aantal inwoners
waarvan met hinder
waarvan met ernstige hinder
aantal andere geluidsgevoelige gebouwen
55-59 dB8.479
(6%)
18.7002.238
(1%)
560
(<1%)
30
60-64 dB2.081
(1%)
4.600870
(<1%)
275
(<1%)
21
65-69 dB506
(<1%)
1.100312
(<1%)
122
(<1%)
5
70-74 dB32
(<1%)
10028
(<1%)
13
(<1%)
0
>= 75 dB2
(<1%)
02
(<1%)
1
(<1%)
0

totaal >=
55 dB

11.100
(7%)
24.5003.450
(1%)
970
(<1%)
56
totaal
Utrecht

154.047
(100%)
338.900

679

Spoorweglawaai in de nacht (23.00-7.00 uur)
geluidssterkte
aantal woningen
aantal inwoners
waarvan in slaap gestoord
aantal andere
geluidsgevoelige gebouwen

50-54 dB

3.219
(2%)

7.100212
(<1%)
28
55-59 dB661
(<1%)
1.50073
(<1%)
8
60-64 dB70
(<1%)
2009
(<1%)
0
65-69 dB3
(<1%)
01
(<1%)
0
>= 70 dB0
(0%)
00
(0%)
0
totaal >= 50 dB3.953
(3%)
8.800295
(<1%)
36
totaal Utrecht154.047 (100%)338.900
679
  • 7% van de woningen heeft een geluidsbelasting van 55 dB of meer door treinverkeer.
  • 1% van de Utrechtse inwoners heeft hinder van het spoorweglawaai, minder dan 1% heeft ernstige hinder.
  • Minder dan 1% van de inwoners heeft door het spoorweglawaai last van een gestoorde slaap.

Naar boven

Industrielawaai

In Utrecht zijn weinig woningen waar het geluid door industrie boven de 55 dB uitkomt. Bijvoorbeeld aan de noordkant van de Amsterdamsestraatweg en in de Schepenbuurt. Meer dan 60 dB komt zelfs helemaal niet voor binnen de gemeente.

Er zijn 3 bedrijven die 55 dB geluid of meer mogen maken volgens hun vergunning. Dat zijn Douwe Egberts, het Spoorwegemplacement en Stadion Galgenwaard. Ten opzichte van 5 jaar geleden is het aantal woningen met geluidshinder boven de 55 dB minder geworden.

Bekijk de kaart met industrielawaai (pdf, 2,46 MB)

Bekijk de gebieden waar bedrijven zitten die veel lawaai mogen maken ('gezoneerde industrieterreinen')

Industrielawaai gemiddeld over 24 uur
geluidssterkte
aantal woningen 
aantal inwoners 
waarvan met last 
waarvan met overlastaantal andere geluidsgevoelige gebouwen
55-59 dB307 (<1%)700176 (<1%)74 (<1%)0
60-64 dB0 (0%)00 (0%)0 (0%)0
65-69 dB0 (0%)00 (0%)0 (0%)0
70-74 dB0 (0%)00 (0%)0 (0%)0
>= 75 dB0 (0%)00 (0%)0 (0%)0
totaal >= 55 dB307 (<1%)700176 (<1%)74 (<1%)0
totaal
Utrecht 

154.047 (100%)338.900

679
  • 's Nachts (van 23.00-7.00 uur) zijn er geen woningen met een geluidsbelasting van 50 dB of hoger door industrielawaai.
  • Minder dan 1% van de woningen heeft een geluidsbelasting van 55 dB of meer door industrielawaai.
  • Een zeer klein deel van de Utrechtse inwoners heeft last van industrielawaai.

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier