Geluid in kaart

We berekenen elke 5 jaar het geluidsniveau in de stad. De laatste berekening is gemaakt in 2022 en gaat over het jaar 2021. We kijken op welke plekken meer dan 55 decibel (dB) geluid is door autoverkeer, treinen en industrie.

Kaarten en tabellen

We hebben kaarten en tabellen gemaakt met modelberekeningen. Europa bepaalt hiervoor de rekenmethode. De nieuwste methode is anders dan de vorige. Daardoor kunt u de resultaten niet goed vergelijken met vorige berekeningen.

De kaarten laten het gemiddelde geluidsniveau over 24 uur zien en het gemiddelde geluidsniveau in de nacht. De tabellen laten zien hoeveel woningen, scholen en zorginstellingen (geluidsgevoelige objecten) een bepaalde geluidsbelasting hebben.

Snel naar:

Verkeerslawaai

  • Verkeer veroorzaakt het meeste geluid. Ruim de helft (55%) van de woningen heeft een geluidsbelasting van 55 dB of meer door het wegverkeer.
  • In veel gebieden leveren de snelwegen een ‘deken van geluid’ op.
  • Bij de hoofdwegen zijn de woningen met het meeste lawaai, bijvoorbeeld de St.-Josephlaan.
  • In de smalle woonstraten met klinkers kan verkeer ook veel geluid veroorzaken.
  • In Leidsche Rijn gaat het goed. Bijna de hele wijk is een 30-kilometerzone met weinig doorgaande wegen van 50 of 70 km/u.

Bekijk de kaart met verkeerslawaai

Wegverkeerslawaai gemiddeld over 24 uur
GeluidsbelastingklasseGeluidsgevoelige objectenInwoners 
55-59 dB42.10089.700 
60-64 dB33.50071.200 
65-69 dB14.60031.100 
70-74 dB8001.700 
>= 75 dB00 
Wegverkeerslawaai in de nacht (23.00-07.00 uur)
GeluidsbelastingklasseGeluidsgevoelige objectenInwoners  
50-54 dB33.30071.000  
55-59 dB18.00038.400  
60-64 dB1.7003.600  
65-69 dB00  
>=70 dB00  

Naar boven

Spoorweglawaai

  • De spoorwegen geven duidelijk minder geluid dan de gewone wegen. Slechts 3% van de woningen heeft een geluidsbelasting van 55 dB of meer door het treinverkeer. Dit komt door de vele geluidsschermen in bewoond gebied. Ook worden de treinen steeds stiller.
  • Wel is er nog veel geluid bij de bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Bekijk de kaart met spoorlawaai

Spoorweglawaai gemiddeld over 24 uur
Geluidsbelastingklasse  Geluidsgevoelige objectenInwoners
55-59 dB2.9006.100
60-64 dB1.6003.300
65-69 dB100200
70-74 dB00
>= 75 dB00
Spoorweglawaai in de nacht (23.00-7.00 uur)
GeluidsbelastingklasseGeluidsgevoelige objectenInwoners
50-54 dB1.6003.500
55-59 dB400900
60-64 dB00
65-69 dB00
>= 70 dB00

Naar boven

Industrielawaai

  • Er zijn weinig woningen waar het geluid door industrie boven de 55 dB uitkomt. Zoals bijvoorbeeld aan de noordkant van de Amsterdamsestraatweg en in de Schepenbuurt.
  • Minder dan 1% van de woningen heeft een geluidsbelasting van 55 dB of meer door industrielawaai.

Bekijk de kaart met industrielawaai

Industrielawaai gemiddeld over 24 uur
GeluidsbelastingklasseGeluidsgevoelige objectenInwoners
55-59 dB4001.000
60-64 dB00
65-69 dB00
70-74 dB00
>= 75 dB00
Industrielawaai in de nacht (23.00-7.00 uur)
GeluidsbelastingklasseGeluidsgevoelige objectenInwoners
55-59 dB00
60-64 dB00
65-69 dB00
>= 70 dB00

Hulp en contact Geluid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier