Luchtkwaliteit

Gezonde lucht is belangrijk voor de gezondheid. Daarom nemen we maatregelen om de lucht in de stad schoner te maken. 

Luchtkwaliteit en gezondheid

Landelijk leidt luchtvervuiling tot bijna 11.000 sterfgevallen per jaar (bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Luchtvervuiling draagt onder andere bij aan:

 • luchtwegklachten, zoals hoesten, piepen en kortademigheid
 • geïrriteerde of geprikkelde ogen
 • hart- en vaatziekten
 • longkanker
 • vroegtijdige sterfte

Extra gevoelig zijn kinderen, ouderen en mensen met hart- en vaatziekten of longaandoeningen.

Monitoren van luchtkwaliteit

We meten en berekenen de luchtkwaliteit. Zo komen we erachter hoe we deze kunnen verbeteren.

Hoe schoon is de lucht?

Wat doet de gemeente?

In 2020 hebben we het luchtkwaliteitsbeleid- en uitvoeringsprogramma 2020-2025 'Utrecht kiest voor gezonde lucht' vastgesteld. Daarin staat welke stappen we zetten om de advieswaarden voor gezonde lucht van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2005 te behalen. We werken nu aan nieuw beleid om de advieswaarden uit 2021 te behalen.

Uitbreiding verbod op buiten vuur stoken vanaf 2025

Stoken in de open lucht is de meest vervuilende vorm van houtstook. Buiten vuur stoken is verboden, met een paar uitzonderingen. Vanaf 1 januari 2025 krijgt dit verbod uitbreiding. 

Lees meer over het verbod op buiten vuur stoken

Luchtvervuiling van buiten de stad

Een groot deel van de luchtvervuiling in Utrecht komt van buiten de stad, bijvoorbeeld van verkeer op de snelwegen, de industrie en de veehouderij. Daarom nemen we niet alleen zelf maatregelen, maar bespreken ook het belang van gezonde lucht met de landelijke en Europese overheid. We moeten samen actie ondernemen.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt helpen om de lucht in Utrecht schoner te maken. U kunt bijvoorbeeld:

 • geen hout stoken in (buiten)kachel, vuurkorf of open haard (vanaf 1 januari 2025 zijn hout gestookte sfeervuren (zoals een vuurkorf) buiten verboden)
 • vaker lopen, fietsen of het openbaar vervoer nemen, in plaats van de auto
 • voor elektrisch rijden kiezen
 • voor elektrisch barbecueën kiezen (vanaf 1 januari 2025 is het verboden om buiten te koken, bakken of braden met hout gestookt vuur – bijvoorbeeld hout gestookte barbecues)
 • zo veel mogelijk buiten de spits reizen
 • niet onnodig met de auto door de stad rijden, maar buitenom over de snelweg (de ring)
 • een auto delen met familie, vrienden of mensen in de buurt
 • uw autobanden elke 3 maanden oppompen, gratis bij de slimme bandenpompen in de stad (bij NS-station Lunetten en bij de ingang van de afvalscheidingsstations Tractieweg en De Stits)
 • minder roken
 • geen vuurwerk afsteken

Hulp en contact Luchtkwaliteit

Telefoon

14 030

E-mail

utrechtselucht@utrecht.nl