Water

Voor de gezondheid van Utrechters is schoon water belangrijk. Het water dat we drinken, maar ook het water in sloten, vijvers en kanalen.

Magneetvissen

In Utrecht mag u magneetvissen. Maar er gelden wel een paar regels.

  • Vindt u tijdens het magneetvissen iets gevaarlijks? Bijvoorbeeld een explosief of een vuurwapen? Bel dan direct 112 en waarschuw uw omgeving om afstand te nemen. Oude explosieven kunnen namelijk erg makkelijk ontploffen.
  • Vindt u een archeologisch voorwerp in het water? Archeologische voorwerpen mag u niet verplaatsen of meenemen, dus ook niet met een magneet uit het water halen.