Gezonde leefomgeving Water

Waterkwaliteit

De gemeente werkt aan het onderhoud van sloten en grachten. Zelf kunt u ook iets doen voor de kwaliteit van het water.

Kraanwatertappunten

Bekijk waar u in Utrecht buiten drinkwater kunt halen.

Loden drinkwaterleidingen

Het drinkwater in Nederland is van hoge kwaliteit en het is veilig om uit de kraan te drinken. In een enkel geval kan er toch te veel lood in het drinkwater zitten.