Waterkwaliteit

Haarrijnse plas

In Utrecht hebben we honderden kilometers aan sloten, grachten en vijvers. Al dat water houden we schoon en aantrekkelijk voor mensen, planten en dieren.

Dat doen we samen met andere overheden, zoals de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat.

Wat doet de gemeente voor de waterkwaliteit?

  • We vissen zwerfafval en fietsen uit de grachten.
  • We gaan kroos tegen. Te veel kroos dekt het wateroppervlak af waardoor er geen zuurstof en licht meer door kan. Dat is niet goed voor vissen, andere waterdieren en planten.
  • We stimuleren de hoeveelheid waterplanten. Deze zuiveren het water en zijn goed voor vissen en andere waterdieren.
  • We maken het water in sloten schoon door te baggeren.
  • Als er blauwalg wordt geconstateerd, dan waarschuwen we bewoners door bijvoorbeeld het plaatsen van borden.
  • We meten de kwaliteit van ons water.
  • We dragen bij aan een initiatief in Katwijk, de Bubble Barrier, om zwerfafval in de Rijn tegen te gaan. Dit water stroomt via de Utrechtse wateren.

Lees meer over de watertaken van de gemeente en de andere overheden

Zwemmen in open water

Er zijn 3 officiële plekken om buiten te zwemmen in Utrecht: Strijkviertelplas, Voorveldse Polder en Haarrijnse Plas. Daar wordt de kwaliteit van het water in de zomermaanden gecontroleerd. Op andere plekken zwemmen is op eigen risico. Na lange perioden van warmte of na een grote regenbui kan waterkwaliteit sterk verminderen. Kijk op www.zwemwater.nl waar u veilig kunt zwemmen.

Blauwalg

De warmere zomers en langere perioden met hoge temperaturen geven meer kans op blauwalg in sloten, plassen en grachten. Blauwalg is een bacterie die giftige stoffen produceert waar mensen en dieren ziek van kunnen worden. We adviseren dan niet in contact te komen met het water. Wanneer er blauwalg in het water zit, plaatsen we waarschuwingsborden bij het water. Is de blauwalg niet meer aanwezig? Dan halen we deze borden weer weg. Denkt u blauwalg te zien? Meld dit bij het waterschap.

Meld blauwalg in het water op hdsr.nl

Onderwaterplantenbakken

Waterplanten maken het water schoon. Ook zorgen ze dat het water prettig is om te leven voor vissen en andere waterdieren. Om de waterplanten te helpen, plaatsen we onderwaterplantenbakken.

De planten in de bakken trekken voedsel aan voor vissen, zoals waterslakken en andere waterdiertjes. Ze zorgen ook voor een schuilplek en een plek om voort te planten. Eerder deden we samen met waterschap HDSR en ReefSystems een proef bij Rotsoord. Onderwatercamera's hielden de plantenbakken in de gaten. Toen bleek dat vooral jonge vissen aangetrokken worden door de waterplanten.

De plantenbakken hangen aan de damwanden langs Rotsoord en de Zeehaenkade. Langs de Catharijnesingel zijn rifblokken geplaatst onder de steigers. Dat zijn holle betonnen buizen.

Video met resultaten

Alle planten doen het goed en er is veel vis rondom de korven te zien. Naast de vissen zijn ook allerlei insecten te zien en zelfs een vogeleitje in een van de bakken.

Bekijk de video met de resultaten op de website van ReefSystems

Oevers en watergangen

De meeste oevers en watergangen maaien we in het najaar. Zo verstoren we geen broedende rietvogels en zorgen we ervoor dat jonge vissen en amfibieën beschutting hebben in het water. We laten een deel (variërend van 10% tot 30%) van de begroeiing staan voor rietvogels en oeverdieren. Het niet gemaaide deel wordt het jaar erop gemaaid. We maaien bij voorkeur niet in de zomer om zuurstoftekort in het water voor vissen te voorkomen. Het maaisel blijft een aantal dagen liggen en wordt op hopen gezet. Dan kunnen diertjes er nog uit kruipen. Een beperkt aantal watergangen maaien we in het voorjaar. Dit doen we terughoudend. We maken waar nodig alleen het vaargedeelte vrij.

Wat kunt u zelf doen?

  • Houd het water schoon. Zorg dat er geen afval in het water terecht komt.
  • Gooi geen waterplanten uit uw vijver of aquarium in de sloot. Deze ‘exoten’ kunnen in korte tijd snel groeien.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur