Gezonde leefomgeving Waterkwaliteit

Haarrijnse plas

In Utrecht hebben we honderden kilometers aan sloten, grachten en vijvers. Al dat water houden we schoon en aantrekkelijk voor mensen, planten en dieren.

Dat doen we samen met andere overheden, zoals de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden en Rijkswaterstaat.

Wat doet de gemeente voor de waterkwaliteit?

  • We gaan kroos tegen. Te veel kroos dekt het wateroppervlak af waardoor er geen zuurstof en licht meer door kan. Dat is niet goed voor vissen, andere waterdieren en planten.
  • We stimuleren de hoeveelheid waterplanten. Deze zuiveren het water en zijn goed voor vissen en andere waterdieren.
  • We maken het water in sloten schoon door te baggeren.
  • Als er blauwalg wordt geconstateerd, dan waarschuwen we bewoners door bijvoorbeeld het plaatsen van borden.
  • We meten de kwaliteit van ons water.

Lees meer over de watertaken van de gemeente en de andere overheden

Wat kunt u zelf doen?

  • Houd het water schoon. Zorg dat er geen afval in het water terecht komt.
  • Gooi geen waterplanten uit uw vijver of aquarium in de sloot. Deze ‘exoten’ kunnen in korte tijd snel groeien.
  • U kunt meedoen met het project Meet je waterkwaliteit.

Proef met plantenbakken onder water

Op Rotsoord doen we een proef met plantenbakken onder water. Hier zijn stalen damwanden en het water van de Vaartse Rijn is diep. Er kunnen hier geen planten groeien. Daarom 'plakken' we op de damwand speciale plantenbakken die we met onderwaterplanten vullen. Deze planten zijn goed voor de kwaliteit van het water en voor de vissen. En ze trekken namelijk kleine waterdiertjes aan, en vissen eten die waterdiertjes graag op. Ook zorgen de planten voor een schuilplek en een plek om voort te planten voor de vissen. Een deel van de planten komt boven het water uit en is te zien voor buurtbewoners en voorbijgangers. De proef doen we samen met startup ReefSystems en duurt 1 jaar. Daarna kijken we of we de onderwaterplantenbakken ook op andere plekken kunnen ophangen.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur