Glasvezel aanleggen

Utrecht krijgt glasvezelnetwerk. Dit is een netwerk voor internet, televisie en telefonie. Glasvezel zorgt voor supersnel internet en blijft goed werken als wij in de toekomst steeds meer internet gaan gebruiken. Het is ons doel dat de hele stad voor 2027 glasvezel kan gebruiken.

De koper- en kabelnetwerken voor internet blijven voor nu nog actief. In de toekomst worden deze waarschijnlijk vervangen door de energiezuinige glasvezelnetwerken.

Telecombedrijven leggen glasvezelnetwerk aan

In Utrecht leggen zowel KPN als Open Dutch Fiber (ODF) met partner Odido het glasvezelnetwerk aan. Deze telecombedrijven bepalen zelf waar en wanneer zij glasvezel aanleggen en betalen de kosten voor het aanleggen. Dit kan dus betekenen dat zowel KPN als ODF glasvezel in uw wijk aanlegt, op verschillende momenten.

Wat doet de gemeente?

 • We geven toestemming voor het aanleggen van glasvezel (zoals vermeld in de Telecommunicatiewet).
 • We controleren of het aanleggen volgens de afspraken gebeurt en of de bewoners dit weten.
 • We letten op de bereikbaarheid van de wijk en proberen overlast zo veel mogelijk te voorkomen.
 • We stellen bepaalde eisen, zoals het netjes dichtmaken van de straat of het beschermen van bomen.
 • We werken met de telecombedrijven samen om ervoor te zorgen dat het aanleggen sneller gaat. We zorgen ervoor dat bedrijven niet kort achter elkaar gaan graven. Er moet ongeveer 1 jaar tussen het aanleggen door verschillende partijen zitten.

Aanleggen glasvezel

Per wijk

Telecombedrijven leggen glasvezel infra aan per wijk. Dit gebeurt door buizen met glasvezelkabels in de grond te leggen. Daarvoor moet uw straat open. Meestal duurt dit maar 1 dag. U ontvangt 2 weken en nog een keer 2 dagen voor de start een brief over het graafwerk. Deze brief komt van het telecombedrijf of van de aannemer die zij hiervoor inhuren.

Bezig met aanleggen

 • West (wijk 1)
 • Noordwest (wijk 2)
 • Overvecht (wijk 3)
 • Noordoost (wijk 4)
 • Binnenstad (wijk 6)
 • Zuid (wijk 7)
 • Zuidwest (wijk 8)

Al aangelegd

 • Oost (wijk 5)
 • Leidsche Rijn (wijk 9)
 • Vleuten-De Meern (wijk 10)

Bekijk de indeling van wijken

Buitengebieden

In sommige wijken gaat de aansluiting op glasvezel anders omdat er minder huizen staan en de afstand tussen huizen groter is. Dit zijn de zogenaamde buitengebieden:

 • Maximapark
 • De Meern: Zandweg vanaf Oudenrijnseweg tot aan de A2
 • Bloeyendael
 • Gageldijk
 • Hof ter Weydeweg
 • Dorpeldijk
 • Haarzuilens

Telecombedrijven kunnen aan inwoners van deze gebieden een eigen bijdrage vragen voor het aanleggen van glasvezel. Dit komt door de hogere aansluitkosten. Woont u in een van deze gebieden? Dan krijgt u een aanbieding als uw wijk aan de beurt is. Als minimaal 25% van de bewoners meedoet, leggen de bedrijven ook glasvezel aan.

Appartementen

Woont u in een gebouw met appartementen? Dan beslissen bewoners samen om glasvezel te laten aanleggen, bijvoorbeeld in een vereniging van eigenaren (vve). Een aannemer neemt dan contact op met de vve om samen de plek te bekijken.

Bedrijven

Op de bedrijventerreinen in Utrecht wordt glasvezel op een later moment aangelegd. Als er hier meer over bekend is, informeren de telecombedrijven u hierover.

Glasvezelcentrales in uw wijk

Om het glasvezelnetwerk in uw wijk mogelijk te maken, worden er centrales geplaatst. Dit zijn kasten van zo’n 6 bij 2,5 meter waar alle glasvezelkabels van elk huis samen komen. Wij stellen hiervoor grond beschikbaar en kijken daarbij heel goed naar de plek. Ook maken we een groen dak en zorgen we voor genoeg groen om de centrales heen. We houden zoveel mogelijk rekening met de verschillende belangen van de buurt.

U kunt geen bezwaar maken tegen het plaatsen van centrales. Deze mogen door de afmetingen zonder vergunning in de openbare ruimte komen.

Bomen beschermen

De bomen worden goed beschermd tijdens het werk. Dit gebeurt bijvoorbeeld met bouwhekken. Hiervoor moeten aannemers zich houden aan de regels uit Nadere regel kabels en leidingen gemeente Utrecht op overheid.nl. Wij controleren of dit gebeurt.

Voorbereiden op glasvezel

Om het aanleggen van glasvezel goed te laten verlopen, kunt u het volgende doen:

 • parkeer geen auto’s in het gebied waar de aannemer gaat graven
 • laat geen (bak)fietsen, bankjes, stoelen of andere objecten tegen de gevel staan
 • haal planten tot 60cm van de erfgrens zo veel mogelijk weg

Tijdens het aanleggen van glasvezel zorgen de bedrijven ervoor dat u uw huis in en uit kunt.

Graafwerk door uw geveltuintje

Een geveltuintje ligt in de openbare grond, dichtbij de geul die gegraven moet worden voor glasvezelkabels. Soms is het nodig om door uw geveltuintje te graven. Telecombedrijven herstellen het tuintje daarna zoveel mogelijk.

Zand op de straat

Na het werk maakt de aannemer uw straat dicht en strooit er een dun laagje speciaal zand erover. Dit zand zorgt dat er geen onkruid tussen de tegels groeit en versterkt de structuur van de straat. Het teveel aan zand spoelt na een regenbui vanzelf weg in het riool.

Uitstekende kabels

Het is normaal dat er na de aanleg van glasvezel een stukje kabel uitsteekt bij uw huis. Zo kunnen bedrijven de glasvezelkabel makkelijk vinden wanneer u een abonnement afneemt. Dit kan geen kwaad. De kabel is flexibel, waardoor er geen struikelgevaar is. Vind u het toch niet fijn als het uitsteekt? Dan mag u de kabel een stukje afknippen. Later knipt de aannemer alle stukjes alsnog af.

U bent helemaal niet verplicht om een glasvezelabonnement af te nemen. U kunt gebruik blijven maken van het netwerk en abonnement dat u nu hebt.

Wilt u wel gebruikmaken van het nieuwe glasvezelnetwerk? Dan neemt u een abonnement af. Kijk dan goed bij welke telecombedrijven u dit kunt doen.

Vragen of klachten

Hebt u een vraag over het aanleggen van het glasvezelnetwerk in uw straat? Of hebt u overlast en wilt u dit melden? Neem dan contact op met het bedrijf dat de glasvezel aanlegt.

Zijn er tijdens of na het werk afspraken niet nagekomen? Dan kunt u dit bij ons melden.

Meld niet nagekomen afspraken

Hulp en contact Onderhoud openbare ruimte

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier