Begrafenis regelen

Denkt u na over een begrafenis? Of moet u een begrafenis regelen? Dan moet u veel persoonlijke keuzes maken. Het is belangrijk om eerst goed over die keuzes na te denken. We helpen u hier graag bij.

De plechtigheid

Samen met uw uitvaartverzorger bepaalt u hoe de plechtigheid eruit moet zien. U mag de plechtigheid zoveel mogelijk volgens uw eigen wensen laten verlopen. Wij horen graag wat uw wensen zijn en wat we voor u kunnen doen.

Aulagebouwen en condoleanceruimtes

U kunt onze aulagebouwen en condoleanceruimtes gebruiken. Via uw uitvaartverzorger kunt u catering regelen. Op de pagina's van de 4 begraafplaatsen vindt u meer informatie over de mogelijkheden om muziek te draaien of video's en foto's te laten zien.

Verschillende soorten graven

U kunt kiezen uit een algemeen graf of een particulier graf. Ook zijn er speciale plekken voor kinderen.

Bekijk de verschillende soorten graven

Aanvraagformulier begrafenis

Voor het aanvragen van een begrafenis of particulier graf vult u het aanvraagformulier in.

Aanvraagformulier begrafenis (pdf, 52kB)

Religieuze begrafenis

Op de begraafplaatsen Kovelswade en Daelwijck is een apart grafveld ingericht voor islamitische begrafenissen. De graven zijn op het oosten gericht. U mag zelf het graf dichten en de overledene kan in doeken worden begraven. Samen met uw uitvaartverzorger en imam bepaalt u hoe de plechtigheid eruit moet zien.

Meer informatie over islamitisch begraven

Komst Islamitische begraafplaats Tolsteeg

Op begraafplaats Soestbergen is een gedeelte aangelegd voor begrafenissen in opdracht van de oudkatholieke gemeente. Hier zijn begrafenissen mogelijk volgens de gebruiken en voorschriften van de oudkatholieke kerk. Samen met uw uitvaartverzorger en pastoor bepaalt u hoe de plechtigheid eruit moet zien.

Op begraafplaats Daelwijck is een apart gedeelte voor begrafenissen in opdracht van de Sabiërs Mandaeërs Vereniging. Wij verzorgen de uitvaart zoveel mogelijk volgens uw wensen en geloofsovertuiging. Samen met uw uitvaartverzorger en de geestelijke bedenkt u hoe de plechtigheid eruit moet zien. Op de begraafplaats voor Sabiërs Mandaeërs zijn particuliere volwassen graven en kindergraven.

Kosten

Bekijk het overzicht van onze prijzen.

Hulp en contact Begraafplaatsen

Telefoon

Algemeen

030 - 286 39 92

Alleen voor vastleggen van uitvaarten

030 - 286 93 92 (24/7 bereikbaar)

E-mail

begraafplaatsen@utrecht.nl

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Bezoekadres

Kantoor begraafplaatsen
Maansteenweg 1
3523 SR Utrecht

Openingstijden kantoor

Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Openingstijden begraafplaatsen

Maandag t/m zondag
8.00 - 20.00 uur (zomertijd)
8.00 - 17.00 uur (wintertijd)