Begraafplaatsen Islamitisch begraven

Op de algemene begraafplaatsen Kovelswade en Daelwijck zijn speciaal voor islamitische begrafenissen vakken aangelegd. Deze graven liggen op het oosten gericht.

Door de speciale ligging van de graven is het praktisch om ze bij elkaar te leggen. Hierdoor ontstaat er in feite vanzelf een eigen plek voor islamieten op een algemene begraafplaats. We maken geen onderscheid tussen verschillende islamitische stromingen. Er is geen toestemming van de moskee of de imam nodig om op de islamitische vakken te worden begraven.

Soorten graven

Er zijn eigen graven en algemene graven. Ook zijn er eigen en algemene kindergraven.
Bij een eigen graf wordt het recht op het graf uitgegeven aan een persoon, meestal degene die de opdracht voor de uitvaart geeft. In een algemeen graf worden 2 personen die geen bekenden van elkaar zijn boven elkaar begraven. Dat heeft in de islamitische cultuur niet de voorkeur, maar het is een goedkope manier van begraven.

Het is ook mogelijk om een graf te reserveren. U kunt zich op deze manier verzekeren van een plek, of een plek naast een dierbare vastleggen. Zo kunnen bijvoorbeeld echtparen naast elkaar begraven worden.

Meer informatie soorten graven

Islamitische graven

Hieronder vindt u informatie over islamitische graven op Kovelswade en Daelwijck.

Soort grafKovelswadeDaelwijck
Eigen (particulier) graf volwassene

Ja

Ja

Eigen (particulier) graf kindJa, bij elkaar in een apart veldje op het islamitische deelJa, de kindergraven liggen tussen de volwassen graven

 

Algemene graven

Ja, bij elkaar op een apart stukje op het islamitische deel

Nee
Reserveren particulier (kinder)graf

Ja

Ja

Klein grafje voor een veel te vroeg geboren kindje (<24 weken zwangerschap)

Ja, dit zijn grafjes waar gras op komt. U kunt er geen steen of beplanting plaatsen Nee

Kosten

Bekijk het overzicht van onze prijzen.

Hoe lang blijft een graf liggen?

Een algemeen graf wordt na 10 jaar geruimd. Een particulier graf wordt uitgegeven voor een bepaalde periode. De kortste periode is 10 jaar. Degene aan wie het recht op het graf wordt verleend, krijgt na afloop van de termijn een brief met een offerte of hij het graf wil verlengen. Er moet dan recht worden bijbetaald.

Er kan ook recht worden uitgegeven voor onbepaalde tijd. Onbepaalde tijd betekent niet voor eeuwig. Als degene aan wie het recht verleend is overlijdt, moeten zijn of haar erven het graf overschrijven op een nieuwe rechthebbende. Als dat niet gebeurt, vervalt het recht terug aan de gemeente. Er moet dus altijd een levende contactpersoon op het graf zijn, om het recht in stand te houden. In principe kan op beide manieren het recht in stand blijven zolang de familie wil.

Wat gebeurt er als een graf terug vervalt aan de gemeente?

Het graf kan in de toekomst worden hergebruikt door een andere familie. De stoffelijke resten uit het graf worden dan herbegraven in een apart omhulsel in een verzamelgraf op de islamitische grafvakken. De Nederlandse Wet op de Lijkbezorging voorziet er in dat stoffelijke resten nooit mogen worden vernietigd of verbrand.

Hulp en contact Begraafplaatsen

Telefoon

030 - 286 39 92

E-mail

begraafplaatsen@utrecht.nl

Bezoekadres

Kantoor begraafplaatsen
Maansteenweg 1
3523 SR Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Openingstijden kantoor

Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Openingstijden begraafplaatsen

Maandag t/m zondag
8.00 - 20.00 uur (zomertijd)
8.00 - 17.00 uur (wintertijd)