Begraafplaatsen Uitvaart door gemeente

Zijn er geen nabestaanden voor het regelen van een uitvaart? Dan zorgen wij voor de uitvaart. Wij geven opdracht tot het begraven of cremeren van de overledene.

Maak een melding

Is er in de gemeente Utrecht iemand overleden waarover niemand zich ontfermt? Werkt u bijvoorbeeld bij de politie, als ziekenhuismedewerker of als hulpverlener? Neem dan contact op met een uitvaartondernemer. Geef aan dat het om een eenzame uitvaart gaat. De uitvaartondernemer neemt dan contact op met ons. De overledene hoeft niet in de gemeente Utrecht te hebben gewoond. Wij maken met een uitvaartverzorger de afspraak voor het verplaatsen van de overledene en de eerste verzorging.

Onderzoek door gemeente

Wij starten ook een onderzoek. Tijdens het onderzoek proberen we familie en nabestaanden te vinden. Als dit lukt, vragen we hen de uitvaart te regelen. Als dit niet lukt, regelen wij de uitvaart.

De uitvaart

Wij geven opdracht tot het begraven of cremeren van de overledene. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de wens van de overledene voor een begrafenis of een crematie. Als er geen duidelijkheid is, kiezen wij voor begraven. De begrafenis of crematie is sober en respectvol. Er is geen ruimte voor religieuze, sociale of culturele uitingen. Wel zal er door een dichter een speciaal geschreven gedicht voorgelezen worden. De uitvaart is altijd in de stad Utrecht.

Vergoeding kosten

Wij vergoeden de volgende kosten aan de uitvaartondernemer:

  • Het overbrengen van de overledene van plaats van overlijden naar het mortuarium.
  • Huur bewaarplaats in mortuarium.
  • Een eenvoudige kist.
  • Verzorgen noodzakelijke handelingen zoals de verklaring van overlijden.
  • Rouwauto op de dag van de uitvaart.
  • Begrafenis in een algemeen graf zonder grafmonument. Bij een crematie wordt de as voor een maand in een asbus bewaard om daarna verstrooid te worden op het terrein van het crematorium.

Wij kijken of er verzekeringen zijn of eigen vermogen waaruit de kosten kunnen worden betaald.

Hulp en contact Begraafplaatsen

Telefoon

030 - 286 39 92

E-mail

begraafplaatsen@utrecht.nl

Bezoekadres

Kantoor begraafplaatsen
Maansteenweg 1
3523 SR Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Openingstijden kantoor

Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Openingstijden begraafplaatsen

Maandag t/m zondag
8.00 - 20.00 uur (zomertijd)
8.00 - 17.00 uur (wintertijd)

Uw mening