Uitvaart door gemeente

Zijn er geen nabestaanden voor het regelen van een uitvaart? Dan zorgen wij voor de uitvaart. Wij geven opdracht tot het begraven van de overledene.

Maak een melding

Is er in de gemeente Utrecht iemand overleden waar niemand de uitvaart voor regelt? En werkt u bijvoorbeeld bij de politie, als ziekenhuismedewerker of als hulpverlener? Neem dan contact op met een uitvaartondernemer. Geef aan dat het om een eenzame uitvaart gaat. De uitvaartondernemer neemt dan contact op met ons. De overledene hoeft niet in de gemeente Utrecht te hebben gewoond.

De uitvaart

Wij maken met de uitvaartondernemer afspraken over het verplaatsen van de overledene en de eerste verzorging. De begrafenis is sober en respectvol.

Vergoeding kosten

Wij vergoeden de volgende kosten aan de uitvaartondernemer:

  • Het overbrengen van de overledene van plaats van overlijden naar het mortuarium.
  • Huur bewaarplaats in mortuarium.
  • Een eenvoudige kist.
  • Verzorgen noodzakelijke handelingen zoals de verklaring van overlijden.
  • Rouwauto op de dag van de uitvaart.
  • Begrafenis in een algemeen graf zonder grafmonument.

Wij vergoeden de kosten van een begrafenis en niet van een crematie. De kosten van een crematie vergoeden wij alleen als er een bewijs is dat de overledene gecremeerd wilde worden. Een bewijsstuk kan zijn een testament of een door de overledene ondertekende brief hierover.

Wij kijken of er verzekeringen zijn of eigen vermogen waaruit de kosten kunnen worden betaald.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

14 030

Bereikbaar maandag tot en met vrijdag
9.00 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie