Plek voor as

Meestal regelt de familie wat er na de crematie met de as gebeurt. Misschien zoekt u wel een plek die u speciaal voor de overledene kunt inrichten. Dit is op al onze begraafplaatsen mogelijk.

Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft daarom op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur.

Bestemming voor de as

Op al onze begraafplaatsen kunt u as laten verstrooien of begraven. U kunt de as ook met of zonder urn laten bijzetten in een eigen urnengraf of laten bijzetten in een zuil.

Lees meer over as verstrooien

Lees meer over begraven of bijzetten van as

Urn begraven of bijzetten

Op al onze begraafplaatsen kunt u as laten begraven of bijzetten in een eigen urnengraf of zuil. Daarvoor zijn verschillende mogelijkheden:

Urnengraf

Een mogelijkheid is om de as van de overledene te begraven. Begraven kan met of zonder urn. U kunt ook kiezen voor een urnenkelder waarin plaats is voor 4 urnen. Boven de grond hebt u een oppervlak van ongeveer 90 bij 90 cm dat u zelf mag inrichten. U kunt bijvoorbeeld een kleine steen of een beeldje plaatsen met rondom wat planten. De begraafplaats plant en verzorgt een buxushaag die bij het graf hoort.

Urnennis

In een lage helling zitten nissen voor urnen. U kunt de as van uw overledene in een nis laten plaatsen. Per nis is er ruimte voor 2 standaard urnen. U mag de sluitsteen laten vervangen door een plaat met een tekst. De rand voor de sluitsteen kunt u inrichten als herinneringsplek. Bij de urnennis is geen ruimte om zelf planten neer te zetten.

Urnenzuil

Een andere optie is om de urn in of op een zuil te plaatsen. U mag deze zuil zelf laten ontwerpen en plaatsen. U kunt ook een standaardzuil gebruiken, die de begraafplaats levert. De begraafplaats verzorgt de beplanting rondom de zuilen.

Urnentuin Tolsteeg

Op begraafplaats Tolsteeg is in 2008 een prachtige urnentuin aangelegd. In deze tuin kunt u kiezen uit een urnengraf, een nis of een zuil. Ook kunt u de as laten verstrooien.

Aanvraagformulier plek voor as

Voor het aanvragen van een plek voor as vult u het aanvraagformulier in. Bij het kopje ‘grafsoort’ vult u in dat u voor asbestemming kiest.


Aanvraagformulier asbestemming (pdf, 52kB)

As verstrooien

Verstrooien op begraafplaats

We bespreken uw wensen met u over het verstrooien van de as. De as kan verstrooid worden op het gras van een strooiveld, maar bijvoorbeeld ook zonder urn begraven worden bij een boom of een kunstwerk op de begraafplaats.

Hoe ziet een asverstrooiing eruit? De as wordt uit de gesloten asbus gehaald en overgebracht in een strooiurn. U mag de verstrooiing zelf doen, of wij doen het voor u. U hoeft niet aanwezig te zijn bij de verstrooiing.

Lees meer over as verstrooien op Daelwijck

Aanvraagformulier As verstrooiing (pdf, 70kB)

Verstrooien in de openbare ruimte

Wilt u de as verstrooien in de openbare ruimte? Neem contact op met de wijkopzichter van de wijk waar u de as wil verstrooien via telefoonnummer 14 030. Wilt u de as verstrooien op de landgoederen? Vraag dan naar de bosbaas landgoederen.

Hou in de openbare ruimte rekening met zaken als graafwerkzaamheden, mogelijk vandalisme, kap van bomen en dergelijke. Wij houden geen registratie bij van as verstrooiingen in de openbare ruimte. Het is niet toegestaan om een urn te begraven in de openbare ruimte.

Kosten verstrooien, bijzetten of begraven as

Bekijk het overzicht van onze prijzen.

Meer informatie

Hebt u vragen over het ophalen van de as en andere vragen over de crematie? Neemt u dan contact op met het crematorium. De gemeente is geen eigenaar van het crematorium.

Hulp en contact Begraafplaatsen

Telefoon

Algemeen

030 - 286 39 92

Alleen voor vastleggen van uitvaarten

030 - 286 93 92 (24/7 bereikbaar)

E-mail

begraafplaatsen@utrecht.nl

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht

Bezoekadres

Kantoor begraafplaatsen
Maansteenweg 1
3523 SR Utrecht

Openingstijden kantoor

Maandag t/m vrijdag 9.00-12.00 uur

Openingstijden begraafplaatsen

Maandag t/m zondag
8.00 - 20.00 uur (zomertijd)
8.00 - 17.00 uur (wintertijd)