Bomen Essentaksterfte

Essentaksterfte is een ongeneeslijke schimmelziekte. De ziekte bedreigt de ongeveer 24.000 essen van de gemeente Utrecht. Dat is 15% van het totaal aantal bomen (160.000).

Essentaksterfte zorgt ervoor dat takken van bomen kunnen vallen. Dat kan gevaarlijk zijn of schade veroorzaken. Daarom nemen we maatregelen tegen deze ziekte. Dit doen we afhankelijk van de beschadiging, leeftijd en locatie van de boom.

24.000 essen onderzocht

82% van onze essen is aangetast. Dat blijkt uit onderzoek dat we in de zomer van 2017 hebben gedaan. Alle 24.000 essen van de gemeente zijn toen onderzocht op essentaksterfte. In Utrecht staan ook bomen van particulieren en andere eigenaren, zoals Rijkswaterstaat. De gemeente heeft deze essen niet onderzocht en neemt dan ook geen maatregelen bij deze bomen.

Op basis van het onderzoek in najaar 2017 hebben wij een Plan van aanpak essentaksterfte in Utrecht (pdf, 2,4 MB) opgesteld.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

  • We hebben 170 essen gekapt en vervangen door nieuwe bomen
  • We hebben ongeveer 1.700 essen gesnoeid volgens het plan van aanpak

Door de droge zomer en het toepassen van het afwegingskader hoeven we uiteindelijk minder essen te kappen dan gepland. Lees ook de voortgangsrapportage essentaksterfte

Wat gaan we doen in 2019?

  • Vanaf januari 2019 gaan we 1.170 essen kappen. Wij onderzoeken altijd nog op het laatste moment of de es echt weg moet. Deze essen vervangen we door een nieuwe boom.
  • We gaan door met het onderzoeken van de bosplantsoenen met essen en het uitvoeren van noodzakelijke beheermaatregelen zoals rooien of snoeien.

Bekijk de kaart met nieuwe bomen

U kunt zoeken op straatnaam. U kunt ook met de muis over de kaart bewegen, dan krijgt u de locatie en boomsoort te zien. Bekijk de kaart met nieuw te planten boomsoorten 2019

Terugplanten van bomen

We planten in principe voor elke gekapte es een nieuwe boom terug. Dit doen we in het plantseizoen dat loopt tot april. Op deze kaart kunt u zien waar de essen staan en welke boom we terugplanten. We kijken bij het herplanten goed of bomen niet te dicht op elkaar staan en dat ze voldoende ruimte hebben om te groeien. Bij het terugplanten van bomen die zijn uitgevallen door de essentaksterfte hanteren we de leidraad Herplant essentaksterfte, maar 2018 (pdf, 6,2 MB).

Een es in uw eigen tuin

Als u een es in uw tuin heeft, kunt u deze laten onderzoeken door een boomadviesbureau. U kunt de es ook zelf bekijken. In de video 'herkennen van de es en essentaksterfte' ziet u hoe u dat doet. Ziet u dode takken? Dan kunt u deze het beste snoeien. Als u de dode takken niet snoeit, kunnen deze afbreken. Zijn er geen dode bladeren of takken, dan hoeft u nog geen maatregelen te nemen.

Niet gevaarlijk

De schimmel die de essentaksterfte veroorzaakt, komt alleen voor op essen. U loopt dus geen gezondheidsrisico. De GGD Utrecht bevestigt dit.

Wat is essentaksterfte?

Essentaksterfte (ETS) is een schimmelziekte. Bij een boom met essentaksterfte sterven eerst de bladeren af. Vervolgens gaan de takken dood. Uiteindelijk kan de ziekte ervoor zorgen dat de hele boom doodgaat. Er is geen middel tegen de essentaksterfte. In 2014 is de ziekte voor het eerst vastgesteld in Utrecht.

Lees meer over de essentaksterfte

Een groene boom vol met bladeren.
Gezonde boom
Een kale en dorre boom met maar een paar groene blaadjes.
Zieke boom

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030