Groenonderhoud

parkje

Dagelijks zijn we bezig met onderhoudswerkzaamheden aan stadsparken, bomen, groenstroken en gras- en hooilanden. Zoals het snoeien van bomen, maaien van grasvelden en het knippen van hagen. Zo zorgen we voor een mooie plek om te leven en te werken.

Op deze pagina:

Niveau van onderhoud

We onderzoeken regelmatig hoe inwoners over het groen in hun omgeving denken. Daar houden we zo veel mogelijk rekening mee.

We hebben afspraken over hoe goed we het groen onderhouden. Bijvoorbeeld: een strook met struiken moet er minimaal uitzien zoals op de middelste foto hieronder. Officieel heet dat CROW niveau B. Een paar kale plekken tussen de struiken zijn daarbij niet erg. Natuurlijk mag het ook beter, zoals op de 1e en de 2e foto. Al het groen in de stad, van berm tot park, onderhouden we op tenminste CROW niveau B. Alleen bedrijventerreinen onderhouden we op een iets lager niveau, namelijk CROW niveau C. Daar mag het eruit zien zoals op de 4e foto, of beter.

Lees meer over het beleid voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

Onkruid verwijderen

Onkruid in het openbaar groen verwijderen we met de schoffel. Zoals in boomspiegels of bij struiken en vaste planten. Op sommige stukken verwijderen we het zelfs met de hand. Op verhardingen zoals stoepen en pleinen verwijderen we onkruid met hitte ('thermisch'). Op deze manier komen geen schadelijke bestrijdingsmiddelen in de bodem terecht. We gebruiken al sinds 1992 geen chemische bestrijdingsmiddelen meer.

We gebruiken 2 manieren om onkruid met hitte weg te halen. Beide manieren herhalen we meerdere keren.

  • WAVE (heet water): de WAVE spuit bijna kokend water op het onkruid.
  • HOB (hete lucht): de plant wordt aan alle kanten met hete lucht bewerkt

Lees meer over proef wilde bloemen en planten

Herfstbladeren opruimen

We houden de wegen, paden en grasvelden in de herfst vrij van blad. Het blad wordt zo mogelijk onder struiken en bomen geblazen waar het niet door de wind weer uitgeblazen wordt. Daar blijft het dan liggen tot de eerste onderhoudsbeurt in het voorjaar. Zo zorgen we er ook voor dat insecten en egels een plek vinden voor een winterslaap. In het bosplantsoen en de bospercelen op de landgoederen kan het blad het hele jaar door blijven liggen.

Bladblazers

We gebruiken bladblazers voor het opruimen van bladeren en zwerfvuil op plekken waar we lastig bij kunnen. Met een bladblazer gaat dat makkelijker en beter dan met een hark of bezem. Het is lichamelijk minder zwaar. Vaak gebruiken we bladblazers samen met veegmachines.

In Utrecht gebruiken we geen benzinebladblazers meer. Sinds 2022 gebruiken we alleen nog elektrische bladblazers. Die zijn schoner, lichter en stiller. Ze zijn beter voor het milieu en zorgen voor minder geluidsoverlast.

Minder maaien voor meer planten en dieren

We maaien vanaf het voorjaar tot en met het najaar. We maaien gazons, grasvelden, hooilanden en bermen. De manier van maaien heeft invloed op welke soorten planten en dieren er in een gebied voorkomen. Sinds 2015 zijn we minder gaan maaien. Door minder te maaien komen meer bloemen tot bloei. En hier komen bijen, vlinders, andere insecten en vogels op af. We maaien niet overal op dezelfde manier.

Lees meer over hoe, wanneer en waarom we maaien

Verwilderde niet-Nederlandse planten weghalen

Sommige planten komen van nature niet in Nederland voor. Veel van deze planten zijn een verrijking. Maar sommige soorten overgroeien andere planten, zoals:

Deze woekerplanten halen we wij daarom weg. De reuzenberenklauw bestrijden we ook omdat deze plant bij aanraking brandblaren kan veroorzaken.

Ziet u deze planten in de openbare ruimte? Dan kunt u dit melden.

Er zijn ook woekerplanten in het water, zoals de grote waternavel. Die kunt u melden bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR).

Onderhoud van bomen

We willen bomen zo gezond mogelijk oud laten worden.

Lees meer over hoe we voor bomen zorgen

Op plekken waar groepen bomen en struiken staan doen we onderhoud op een andere manier.

Lees meer over onderhoud van bos en bosjes

Rekening houden met planten en dieren bij onderhoud

Meerdere planten en dieren die voorkomen in Utrecht zijn beschermd onder de wet Natuurbescherming. Wij werken volgens de gedragscode bestendig beheer en onderhoud, en de bijbehorende leidraad. We houden rekening met de soorten die genoemd zijn in de Utrechtse soortenlijst.

Bekijk de gedragscode, de leidraad en de soortenlijst bij het groenbeleid

Veldgids beschermde planten en dieren

De veldgids met beschermde planten en dieren in Utrecht helpt bij het herkennen van beschermde planten en dieren. Ook staan er situaties in waarin de planten en dieren kunnen voorkomen. Zo weten beheerders - bij de gemeente of bewoners - wat ze kunnen verwachten.

Bekijk de veldgids beschermde planten en dieren in Utrecht (pdf, 12,8 MB)

Meer duurzaam groen

In de plantsoenen en parken gebruiken we zo veel mogelijk duurzaam gekweekt groen.

  • We proberen eerst om biologisch groen in te kopen.
  • Is de boom, plant of bol die we zoeken niet in een biologische variant te krijgen of niet op voorraad? Dan bestellen we de gezochte soort met Milieukeur-certificaat.
  • Is het groen er ook niet met Milieukeur-certificaat? Dan kopen we die planten en bomen zonder keurmerk.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier