Maaien gazons, grasvelden, hooilanden en bermen

We maaien gazons, grasvelden, bloemrijke hooilanden en bermen. Sinds 2015 maaien we minder in Utrecht, hierdoor komen meer bloemen tot bloei. En zo komen ook meer bijen, vlinders, andere insecten en vogels. Hoe meer planten- en dierensoorten, hoe meer natuur in de stad.

Anders maaien in uw buurt

Tot 14 oktober konden bewoners een voorstel doen voor een ander maaibeheer in hun buurt.

Lees meer over het vervolg

Hoe en waarom maaien we?

Video: waarom maaien we minder in Utrecht?

Reporter Matthijs Wind is in het Willem de Zwijgerplantsoen in Utrecht en vraagt aan stadsecoloog Gitty Korsuize waarom we minder maaien in Utrecht.

Gazons en grasvelden

Gazons en grasvelden zijn er in de eerste plaats voor mensen, om te voetballen, spelen of picknicken. Gazons worden heel kort gemaaid en zijn te vinden in de grotere stadsparken zoals het Wilhelminapark en op Lepelenburg. Grasvelden worden minder vaak gemaaid dan gazons en hebben tot 15 cm lang gras. Omdat grasvelden minder vaak gemaaid worden, groeien er vaak ook madeliefjes en klavers tussen het gras. De nectar uit deze bloemen is voedsel voor wilde bijen en vlinders. Het maaisel van het gras laten we liggen, dat wordt opgenomen door de bodem. Een rijkere bodem zorgt voor een dichtere grasmat. In 2015 hebben we een deel van de gazons omgevormd naar grasveld. Sindsdien zien we daar meer bloemen en dus meer nectar voor insecten.

Inwoners vragen regelmatig waarom we bloemen op grasvelden afmaaien. Dit is nodig om op deze grasvelden te kunnen spelen, zitten en liggen. Anders wordt het gras te hoog en groeien er uiteindelijk struiken. Overigens zijn madeliefjes en klavers, die vlak boven de grond bloeien, prima bestand tegen het grasmaaien en staan ze binnen een week weer in bloei.

De maaikaart

Op de maaikaart (versie januari 2023) ziet u de soorten grasbeheer bij u in de buurt.

Bekijk de maaikaart

Door op een grasveld te klikken, ziet u bijvoorbeeld:

  • een gazon (kort gemaaid gras)
  • een grasveld (langer, tot 15 cm)
  • een trapveldje
  • een bloemrijk hooiland
  • proef Kleurkeur (nieuwe vorm ecologisch maaibeheer)

Op de legenda staat ook de categorie ‘overig gras’. Deze categorie komt weinig voor en zijn grasvelden die we 6 keer per jaar maaien. Eventueel maaien we deze velden vaker. Dat bepaalt de wijkopzichter.

Op de kaart staan ook hondenvoorzieningen. Dat zijn grasvelden waar honden los van de lijn mogen (hondenspeelweide) of waar ze hun behoefte kunnen doen (hondentoiletten). Het gras van de hondenvoorzieningen beheren we als gazon of grasveld. Ook de wadi’s beheren we als gazon of grasveld. Rietoevers die zijn onderdeel van het waterbeheer en staan niet op deze kaart. Dat geldt ook voor de rotondes die sponsors beheren (sponsor-rotondes).

Video: waarom maaien we bloemen af op een grasveld?

Reporter Matthijs Wind is in het Amaliapark in Utrecht en vraagt aan stadsecoloog Gitty Korsuize waarom we bloemen wegmaaien op een grasveld.

Bloemrijke hooilanden

Hooilanden zijn er voor natuur in de stad en voor minder intensieve vormen van recreatie. Insecten, vogels, amfibieën, reptielen en kleine zoogdieren vinden er voedsel en een schuilplek. Hooilanden maaien we 1 of 2 keer per jaar, eind juni/juli en in september/oktober. We laten het maaisel een aantal dagen liggen, zodat zaden kunnen vallen en dieren een nieuwe schuilplek kunnen zoeken. We voeren het maaisel daarna af, zodat de bodem armer wordt en grassen minder hard groeien. Zo is het mogelijk voor bloemrijke kruiden om boven het gras te groeien, of voor zaden om een open plekje op de bodem te vinden om te kiemen. Overigens krijgt het afgevoerde maaisel een tweede leven: dit verwerken we bijvoorbeeld tot biogas of als compost.

Video: hoe krijg je een bloemrijk hooiland?

Reporter Matthijs Wind is in het Máximapark in Utrecht en vraagt aan stadsecoloog Gitty Korsuize hoe je een bloemrijk hooiland krijgt.

Bermen

Groenstroken langs wegen (bermen) maaien we 1 of 2 keer per jaar. Bij kruispunten vaker om zo het verkeer zichtbaar te houden. Bij bermen langs drukke wegen voeren we het maaisel gelijk af met een maai-zuigcombinatie om de overlast zo kort mogelijk te laten duren. Soms maaien we een keer extra, bijvoorbeeld om de verkeerssituatie overzichtelijk en veilig te houden. Dit is meestal een strook van een meter breed, zodat de berm deels begroeid blijft. De planten bieden beschutting en leveren voedsel voor insecten en andere dieren.

Inzaaien en geduld

Nieuwe hooilanden en bermen zaaien we bij aanleg soms in met een bloemrijk kruidenmengsel. We gebruiken daarvoor een mengsel van planten die van nature in onze regio thuishoren. De natuur maakt daarna een keuze van kruiden die goed groeien op deze plek. Bestaande bermen en hooilanden zaaien we niet in. Bloemen komen daar op een natuurlijke manier. Voor een bloemrijke berm is het belangrijk om ieder jaar het hetzelfde beheren. Zo kan de natuur zich aan de situatie aanpassen en krijgen we de bloemrijkste bermen.

Maaien en droogte

In droge perioden maaien we minder, omdat gras dan minder groeit. De laatste jaren waren er langdurige perioden van droogte. Dit zien we terug in de toename van bloemrijke kruiden, ten koste van gras.

Ruigte

Sinds 2020 slaan we op meer plekken in de stad een jaartje over met maaien. Hierdoor blijft er in de winter een stukje hoog gras met kruiden staan. Dit noemen we een ruigte. Zo krijgen 2-jarige planten de kans om te bloeien en zaden te maken. Insecten vinden in deze ruigtes een plek om te overwinteren en vogels vinden er voedsel in de vorm van zaden en insecten. Ruigtes zijn vooral te vinden in parken, op de overgang tussen bosrand en grasvelden.

Video: wat zijn ruigtes en waarom maaien we die niet?

Reporter Matthijs Wind is in Park Vechtoever en vraagt aan stadsecoloog Gitty Korsuize waarom we ruigtes niet maaien.

Bekijk de video met audiodescriptie

Anders maaien in uw buurt

Tot 14 oktober 2022 konden bewoners een aanvraag doen voor anders maaien in hun buurt. Begin 2023 krijgen alle aanvragers van ons een persoonlijke reactie. Rond die tijd maken we ook bekend of het project een vervolg krijgt. Als de aanvragen voor anders maaien in 2023 worden doorgevoerd, zullen ze ook te zien zijn op de maaikaart.

Hulp en contact Parken en groen

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier