Ockhuizen: groen en recreatie

We maken nieuwe natuur in het gebied Ockhuizen. Daarbij laten we het cultuurhistorische landschap zoveel mogelijk hetzelfde. Er komen ook nieuwe fiets- en wandelpaden. Deze plannen maken deel uit van de vernieuwing van het hele gebied Ockhuizen. We leggen er bijvoorbeeld ook een zonneveld aan.

Lees meer over het zonneveld Ockhuizen

Lees meer over het gebied Ockhuizen

Cultuurhistorisch landschap behouden

Het gebied valt binnen het rijksbeschermd dorpsgezicht Haarzuilens. Daarom moet het cultuurhistorische landschap zo veel mogelijk hetzelfde blijven. We willen 50 hectare in het gebied open houden en de sloten en stukken grond beter zichtbaar maken.

Wat we gaan doen:

 • we herstellen delen van het historische landschap, zoals de laan met perenbomen en de singels met wilgen
 • we zorgen dat het groen maximaal 3 meter hoog wordt in de ‘open’ gebieden
 • we doen mogelijk nog meer archeologisch onderzoek.

Uit onderzoek blijkt dat de nieuwe ontwikkelingen in het historische landschap passen. We moeten dan de sloten in dezelfde vorm laten liggen. En zorgen dat het gebied open blijft. Het onderzoek is gedaan door een onderzoeksbureau en de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed.

Bos en natuur

Uit natuuronderzoek blijkt dat het gebied aantrekkelijker wordt voor bepaalde dieren, zoals de bever en de otter, als we minimaal 30 hectare natuur aanleggen. Dat doen we dan ook. Ongeveer 5 hectare wordt bos en moerasbos. De bomen in dit bos planten we in plaats van de bomen die we moeten kappen om de andere plannen door te voeren. De nieuwe bomen moeten passen in het gebied en moeten geschikt zijn voor de bodem en het waterpeil.

Wat we verder doen:

 • in het noorden van het gebied komt een verbinding met een moerasbos. Hier kunnen nieuwe en bestaande diersoorten zich vestigen
 • we richten de oevers aan de randen van het zonneveld zo in dat er verschillende dieren kunnen leven
 • aan de westkant van de Thematerkade planten we verschillende soorten gras
 • een natuurorganisatie beheert de natuurgebieden.

Wandelen en fietsen

Er waren eerdere plannen voor het gebied rond Kasteel de Haar. Daar was toen niet genoeg geld voor. We voeren nu een deel van deze plannen uit. We leggen extra wandel- en fietspaden aan in het gebied. We leggen verschillende paden aan voor wandelen, hardlopen, fietsen en racefietsen.

Voor bezoekers komen er de volgende mogelijkheden:

 • er komt minimaal 3 hectare natuurgebied om te bezoeken aan de noordkant van het zonneveld
 • er komen fiets- en wandelpaden aan de noord- en zuidkant
 • de paden zijn breed genoeg, zodat er ruimte is voor wandelaars en fietsers.
 • honden moeten aan de lijn in de natuurgebieden.

In de toekomst

Van het gebied waar het zonneveld komt, maken we over maximaal 30 jaar ook natuur. Er komen dan verschillende soorten gras. Hierdoor hebben we na 30 jaar in totaal 47,5 hectare natuur ontwikkeld.

Hulp en contact Ockhuizen

Telefoon

14 030

E-mail

ockhuizen@utrecht.nl