Demkapunt: opnieuw inrichten

foto van de Demkapunt

De Demkapunt ligt er al jaren verlaten bij. Daar willen we graag wat aan doen. Het gebied is een driehoek tussen de Amsterdamsestraatweg, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Demkaweg.

Wat gaan we doen?

We kochten grond in de Demkapunt. Het gaat om zo’n 2.000 m² grond van de voormalige Demka-staalfabriek. Van de gekochte grond in de Demkapunt willen we een klein park maken. We bekijken nu wat de mogelijkheden hiervoor zijn. We gaan met bewoners in gesprek om deze plannen vorm te geven.

Het aangekochte stuk grond in de Demkapunt ligt in het plangebied ‘Demkabocht’. In dit gebied gaat Rijkswaterstaat

 • de bocht in het kanaal verbreden
 • de radarpost verplaatsen.

Wat gaat er gebeuren?

 • Resultaten bodemonderzoek bekendmaken.
 • Gesprekken met bewoners over de mogelijkheden voor een park.
 • Weghalen van de langshaven (haven langs de oever) die er nu ligt. Dit gedeelte betrekken we bij het Amsterdam-Rijnkanaal.
 • Verplaatsen van de radarpost.
 • Aanleggen van een nieuw recreatief fietspad langs het kanaal.
 • Opnieuw inrichten van het groen langs het kanaal.
 • In overleg met de buurt inrichten van de driehoek langs de Amsterdamsestraatweg naast de bedrijven.
 • Opnieuw planten van bomen aan de overkant van het kanaal.

Meedenken

De ontwikkeling van het Demkapark start zodra Rijkswaterstaat klaar is met de werkzaamheden aan het kanaal. Ondertussen maken wij samen met bewoners een passend herinrichtingsplan. In 2019 is daar al een start mee gemaakt. Na het bodemonderzoek gaan we ermee verder.

Resultaten bodemonderzoek

In april en mei 2023 vond een bodemonderzoek plaats. Dit onderzoek bestond uit:

 • het graven van inspectiesleuven
 • het uitvoeren van grondboringen
 • het onderzoeken van grondmonsters

Uit het onderzoek blijkt dat in de grond onder de Demkapunt schadelijke stoffen zitten. Het gaat om asbest en nikkel. Maar er is geen gezondheidsrisico als u over de paden wandelt. Asbest is alleen gevaarlijk als u de asbestvezels inademt. Het gaat om een terrein in de buitenlucht en het is op dit moment voor het grootste deel begroeid. Daarom is de kans dat u vezels inademt heel klein als u over de paden wandelt. Wilt u meer weten over de risico’s van asbest in de bodem? Kijk dan op de website van GGD Leefomgeving

Wij houden bij het opnieuw inrichten van de Demkapunt rekening met de bodemvervuiling. We onderzoeken nu wat de mogelijkheden zijn voor de (tijdelijke) invulling van de Demkapunt en of de bodem schoongemaakt moet worden (saneren). Zodra we hier meer over weten ontvangen bewoners een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. We horen dan graag alle ideeën en wensen voor de (tijdelijke) invulling van de Demkapunt en bespreken samen met bewoners de verschillende mogelijkheden.

Wat is er al gebeurd?

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

demkapunt@utrecht.nl