Demkapunt: opnieuw inrichten

foto van de Demkapunt

De Demkapunt ligt er al jaren verlaten bij. Daar willen we graag wat aan doen. Het gebied is een driehoek tussen de Amsterdamsestraatweg, het Amsterdam-Rijnkanaal en de Demkaweg.

Wat gaan we doen?

We kochten grond in de Demkapunt. Het gaat om zo’n 2.000 m² grond van de voormalige Demka-staalfabriek. Van de gekochte grond in de Demkapunt maken we een klein park. We gaan met bewoners in gesprek om deze plannen vorm te geven.

Het aangekochte stuk grond in de Demkapunt ligt in het plangebied ‘Demkabocht’. In dit gebied gaat Rijkswaterstaat de bocht in het kanaal verbreden, de bodem saneren en de radarpost verplaatsen.

Rijkswaterstaat verwacht in 2024 met de werkzaamheden te starten. Midden 2025 denken ze die klaar te hebben. De uitvoering van het Demkapark start zodra de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan het kanaal klaar zijn. Met onze grondaankoop kunnen we nu alvast met bewoners aan de slag om een passend herinrichtingsplan te maken voor deze bijzondere plek.

Wat gaat er daarna gebeuren?

  • Weghalen van de langshaven (haven langs de oever) die er nu ligt. Dit gedeelte wordt bij het Amsterdam-Rijnkanaal getrokken. Verplaatsen van de radarpost.
  • Saneren van de bodem. De bodem is vervuild door de vroegere werkzaamheden van Demka staalfabriek en andere bedrijven in het verre verleden.
  • Aanleggen van een nieuw recreatief fietspad langs het kanaal.
  • Opnieuw inrichten van het groen langs het kanaal.
  • Opnieuw inrichten van het fietspad.
  • In overleg met de buurt inrichten van de driehoek langs de Amsterdamse straatweg naast de bedrijven.
  • Opnieuw planten van bomen aan de overkant van het kanaal.

Raadsbrief

De raad informeerden we op 10 mei 2022 over de grondaankoop en de plannen. Meer weten over de grondaankoop en de plannen? Lees de Raadsbrief over de grondaankoop Demkapark.

Hulp en contact

Telefoon

14 030

E-mail

demkapunt@utrecht.nl