Parken en plantsoenen Groene Kop Tuindorp-Oost: opnieuw inrichten

De gemeente Utrecht heeft op basis van een initiatief van de Wijkraad, de Driehoek, buurtcomité Tuindorp-Oost en het Lachende Paard besloten de Groene Kop opnieuw in te richten.

Waarom opnieuw inrichten

De Groene kop ligt tussen de Eykmanlaan, de Winklerlaan, het volkstuinenpark de Driehoek en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort. Het gebied is een overblijfsel van het weidegebied dat hier tot in de 20ste eeuw aanwezig was. Nu is dit gebied bijna helemaal bebouwd. Het gedeelte dat nog niet bebouwd is, wordt gebruikt en beheerd door volkstuinders en duiven- en kleinveehouders. Vooral de noordzijde van het gebied is erg rommeling en maakt een onbeheerde indruk. Ook is het gebied slecht toegankelijk voor omwonenden.

Ontwerp

Samen met de initiatiefnemers, de toekomstige gebruikers en de ontwikkelaars van zorgcentrum Tuindorp-Oost is er een ontwerp (pdf, 533 kB) gemaakt.

De belangrijkste doelen van het ontwerp waren:

  • het verbeteren van de toegankelijkheid
  • de bruikbaarheid van het gebied als park vergroten
  • het verbeteren van de kwaliteit van het groen
  • het verbeteren van de waterhuishouding van het omliggende gebied door het maken van extra watergangen
  • de overgang tussen het groen en de naastgelegen hoogbouw te verbeteren

Uitvoering in 2 fases

Fase 1: het gebied naast de Eykmanlaan is al klaar

  • De watergangen, paden en bruggen zijn aangelegd.
  • De voetgangersbrug naar het volkstuinencomplex is gemaakt.
  • De vlonder bij de ingang tegenover het Rietveldcollege is gebouwd.
  • Er is een jongerenontmoetingsplek (JOP) geplaatst.

Fase 2: van 2019 tot 2022

Herinrichting van het parkgebied rondom het nieuwe zorgcentrum Tuindorp-oost. Dit sluit aan op de al uitgevoerde ontwikkeling van het park.

Meer informatie

Hulp en contact Groenbeleid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier