Parken en plantsoenen Groene Kop Tuindorp-Oost: opnieuw inrichten

Status project
In uitvoering

Geplande aanleg
2022

We richten de Groene Kop opnieuw in. De Groene kop ligt tussen de Eykmanlaan, de Winklerlaan, het volkstuinenpark de Driehoek en de spoorlijn Utrecht-Amersfoort.

Dit doen we op basis van een initiatief van de Wijkraad, de Driehoek, buurtcomité Tuindorp-Oost en het Lachende Paard.

Wat komt er en waarom?

Het gebied is een overblijfsel van het weidegebied dat hier tot in de 20ste eeuw aanwezig was. Nu is dit gebied bijna helemaal bebouwd. Het gedeelte dat nog niet bebouwd is, wordt gebruikt en beheerd door volkstuinders en duiven- en kleinveehouders. Vooral de noordzijde van het gebied is erg rommeling en maakt een onbeheerde indruk. Ook is het gebied slecht toegankelijk voor omwonenden.

Ontwerp

Samen met de initiatiefnemers, de toekomstige gebruikers en de ontwikkelaars van zorgcentrum Tuindorp-Oost is er een ontwerp (pdf, 533 kB) gemaakt.

De belangrijkste doelen van het ontwerp waren:

 • het verbeteren van de toegankelijkheid
 • de bruikbaarheid van het gebied als park vergroten
 • het verbeteren van de kwaliteit van het groen
 • het verbeteren van de waterhuishouding van het omliggende gebied door het maken van extra watergangen
 • de overgang tussen het groen en de naastgelegen hoogbouw te verbeteren

Planning

2019 - 2022:
Uitvoering Fase 2: opnieuw inrichten van het parkgebied rondom het nieuwe zorgcentrum Tuindorp-oost. Dit sluit aan op de al uitgevoerde ontwikkeling van het park.

Wat is er al gebeurd?

 • Fase 1: het gebied naast de Eykmanlaan is klaar
  • nieuwe watergangen, paden en bruggen
  • voetgangersbrug naar het volkstuinencomplex
  • vlonder bij de ingang tegenover het Rietveldcollege
  • jongerenontmoetingsplek (JOP)

Hulp en contact Groenbeleid

Telefoon

14 030

E-mail

reactieformulier