Parken en plantsoenen Lunettenpark

Het Lunettenpark wordt een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staat. De forten worden opgeknapt en zijn in de toekomst voor het publiek toegankelijk, met publieke en maatschappelijke functies. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd.

Bewegen, ontmoeten en gevarieerd groen

Het nieuwe Lunettenpark ligt tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn en de sportparken aan de Koningsweg, Zoudenbalch en het treinspoor naar Arnhem. In het park komt ruimte voor bewegen, ontmoeten, stadslandbouw en verschillende fiets- en wandelroutes in een gevarieerde groene omgeving.

Lees meer over de plannen voor Parklandschap Maarschalkerweerd

Lees de raadsbrief en het startdocument Lunettenpark

Wat gaan we doen?

We knappen de forten 'de Vier Lunetten' op en maken ze beter zichtbaar. De forten worden openbaar voor publiek. Ook maken we de openbare ruimte in het Lunettenpark aantrekkelijk en toegankelijk, door:

 • het maken van een (recreatieve) fiets- en wandelverbinding achter de forten langs (achterland)
 • het verbeteren van beplanting in het achterland van Lunet I
 • het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap
 • het aanleggen van diverse recreatieve wandelpaden in het gebied voor de forten (voorland)
 • het vergroten van de ecologische en recreatieve kwaliteit van het bestaande stedelijke groen 
 • te onderzoeken of overbruggen Koningsweg tussen gracht van Fort I en II mogelijk is.

Vanaf 14 februari starten we met snoei-, rooi- en plantwerkzaamheden in achterland 1 aan de Galgenwaardsepad. Wilt u meer informatie? Mail naar lunettenpark@utrecht.nl.

Als het weer goed blijft starten we begin maart met de restauratie- en herstelwerkzaamheden op Lunet I. De voorbereidingen hiervoor starten vanaf 7 februari 2022. Meer informatie vindt u op de Vier Lunetten.

Geschiedenis gebied Lunettenpark

De forten de Vier Lunetten zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW loopt van Gorinchem tot Weesp. De Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit oude forten en andere verdedigingswerken. Ze beschermden het westen van Nederland tegen invallen vanuit het oosten. In oorlogstijd kon het gebied voor en tussen de forten onder water worden gezet. Dan kon een vijand niet verder komen. De forten de Vier Lunetten liggen in een stuk land dat hoger is dan de rest van de NHW. Dat is gevormd door de Kromme Rijn. Dit hoge land kon niet onder water worden gezet. De forten waren op deze plek nodig voor de bescherming van de stad Utrecht.

Om de forten minder zichtbaar te maken voor de vijand werden in het achterland bos en bomen geplant. Het voorland werd meer open gehouden. Er groeiden veel struiken en bloemrijke velden. De bomen werden regelmatig gesnoeid voor vrij zicht op de vijand.

Meedenken

Samen met buurtbewoners komen we tot betere plannen voor het Lunettenpark. Op 8 juli en 14 december 2021 zijn we in gesprek gegaan met bewoners en belanghebbenden over de ontwikkeling van het Lunettenpark. Op de DenkMee pagina kunt u de samenvatting lezen en geven we via Vraag en Antwoord meer informatie.

Voor de zomer hebben we een enquête over het Lunettenpark uitgestuurd. De resultaten van de enquête vindt u op de DenkMee pagina van het project. Het plan is om begin 2022 een informatieve inloopavond te organiseren. Iedereen die geïnteresseerd is mag komen. Zodra de datum bekend is, laten we dit weten.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Vanaf half 2021Ontwerp achterland Lunet I (participatie)
Najaar 2021Opstellen Programma van Eisen Lunettenpark deel 1
1e kwartaal 2022Op 7 februari 2022: begin opknappen forten. Dit duurt ongeveer 6 maanden per fort
1e kwartaal 2022Vanaf 14 februari: snoei- rooi- en plantwerkzaamheden in het achterland van Lunet 1
1e kwartaal 2022Deel 1 van het Programma van Eisen vrijgeven ter reactie
2e kwartaal 2022Vastellen Programma van Eisen Lunettenpark deel 1 door het College van B en W
Voorjaar 2022Uitvoering ontwerp achterland Lunet I
2022-2023Maken voorlopig en definitief ontwerp Lunettenpark deel 1
2022-2023Opstellen Programma van Eisen Lunettenpark deel 2
Eind 2023Alle forten opgeknapt

Wat is er al gebeurd?

 • 14 december 2021: bewoners- /informatieavond Lunettenpark
 • 26 juli 2021: Nieuwe Hollandse Waterline, onderdeel van Vier Lunetten, is uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed
 • 8 juli 2021: bewoners-/informatieavond Lunettenpark
 • Juni 2021: Online enquête Het nieuwe Lunettenpark
 • Voorjaar 2021: start Programma van eisen Lunettenpark en in gesprek met Lunettenpark
 • Eind 2020 –begin 2021: groot onderhoud in het gebied achter Lunet I, zoals: snoeien bomen, struiken en oeverbegroeiing, 1e fase aanplant struiken, bloembollen, bomen
 • November 2020: forten: verwijderen van bomen en struiken

Hulp en contact Lunettenpark

Telefoon

14 030

E-mail

lunettenpark@utrecht.nl