Lunettenpark

We maken van het Lunettenpark een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staan. We knappen de forten op en maken ze toegankelijk voor iedereen. Er komen mogelijkheden om te wandelen, te bewegen en te recreëren.

Activiteiten in het Lunettenpark en rond de forten

In het Lunettenpark komen natuur en erfgoed samen. Er is van alles te ontdekken en beleven. De ‘Lunettenparkmakers’ organiseren regelmatig activiteiten in het park.

Kijk voor meer informatie en de agenda op de website Lunettenpark Utrecht

Wat gaan we doen?

Het nieuwe Lunettenpark ligt in Maarschalkerweerd; tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn en de sportparken aan de Koningsweg, Zoudenbalch en het treinspoor naar Arnhem. In het park komt ruimte voor recreatie, bewegen en ontmoeten in een gevarieerde groene omgeving.

Lees meer over de plannen voor Parklandschap Maarschalkerweerd

Lees de raadsbrief en het startdocument Lunettenpark

Van plan naar ontwerp

De plannen en uitgangspunten voor het Lunettenpark staan in het Integraal Programma van Eisen (IPvE). Omdat het gaat over een groot gebied, is het project in twee delen gesplitst. Het IPvE Deel 1 is sinds 22 november 2022 definitief. Het plan is in overleg met omwonenden en andere betrokkenen uitgewerkt in verschillende ontwerpen, deze worden uitgevoerd in deelprojecten. We realiseren dit in fases. In 2024 beginnen we met de uitwerking van deel 2 van het IPvE.

Lees het definitieve IPvE deel 1 Lunettenpark

Bekijk de reacties en antwoorden

Deelprojecten

1. Opknappen Vier Lunetten

We knappen de Vier Lunetten (forten) op en maken ze beter zichtbaar. De forten zijn straks openbaar voor publiek.

2. Aanpassen openbare ruimte in het park

We maken de openbare ruimte in het Lunettenpark aantrekkelijk en toegankelijk. Dit doen we door:

 • het aanleggen of verbeteren van wandelpaden en fietsverbindingen voor en achter de forten
 • het verbeteren van het groen en de kwaliteit van natuur en landschap
 • het herstellen van historische elementen in het gebied zoals Damsluisbrug, aarden wallen en zichtlijnen
 • het gebruik van Waterlinie meubilair (onder andere zitbanken)

3. Damsluisbrug in de Koningsweg en traverse

In de Koningsweg gaan we een nieuwe brug maken op de plek waar de Damsluisbrug in 1962 werd gesloopt. Deze brug was een belangrijk onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Voor de bouw van de brug is op 18 april 2023 een omgevingsvergunning gegeven. De werkzaamheden starten begin 2024.

Naast de terugkeer van de Damsluisbrug gaan we aan de Koningsweg bij Lunet I de traverse (aarden verdedigingswal) terugbrengen. We gebruiken hiervoor de grond die wordt weggegraven bij de Damsluisbrug. Het ontwerp voor de traverse is op 5 december 2023 door het college van B&W vastgesteld.

Bekijk meer informatie op Terugbrengen historische Damsluisbrug

4. Oud Wulverbroekwetering: aanleggen pad, oever en brug

We willen via Lunettenpark de wandelroutes in het gebied uitbreiden. Langs de Oud Wulverbroekwetering leggen we daarom een wandelpad en een natuurvriendelijke oever aan. Er komt een wandelbrug over het water richting Stadsjochies en de Rijndijk.

Het ontwerp is, na afstemming met omwonenden en aangrenzende bewoners en bedrijven, op 5 december 2023 vastgesteld door het college van B&W. De werkzaamheden starten in 2024, na afloop van het broedseizoen.

Bekijk de raadsbrief en de documenten

5. Achterland Lunet I: plaatsen brugbank, nieuwe trap en weghalen schotbalkconstructie

In het najaar van 2023 is bij het Achterland Lunet I op de plofduikerbrug bij de Kromme Rijn een brugbank geplaatst en nieuwe trap naar het Jaagpad. De schotbalkconstructie aan de Kromme Rijn is weggehaald om de doorgang naar de fortgracht van Lunet I te verbreden voor kano’s en bootjes. Daarnaast is het voetpad vernieuwd.

6. Nieuwbouw bij Koningsweg 135

Aan Koningsweg 135 zijn in 2023 een kleinschalig recreatiepark en twee nieuwe woningen gebouwd. De beplanting sluit aan bij de natuurvriendelijke oever en het nieuwe wandelpad langs de Oud Wulverbroekwetering.

Lees meer over de nieuwe inrichting van Koningsweg 135

7. Voorland Lunet II

In 2024 werken wij het ontwerp voor Lunet II (het voorland), dat ook tot het fort behoort, verder uit. We gaan het groen onderhouden en de zichtbaarheid van het fort verbeteren.

Meedenken

We werken samen met buurtbewoners en ondernemers aan betere plannen voor het Lunettenpark. Regelmatig organiseren wij bijeenkomsten voor het uitwisselen van informatie en ideeën.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2024Uitwerking concept Programma van Eisen Lunettenpark deel 2
1e helft 2024Start terugbrengen Damsluisbrug en traverse Lunet I in Koningsweg
Q3 2024Afronden werkzaamheden zuidelijke kazemat en terreininrichting Lunet II
Q3 2024 - Q1 2025Start aanleg Oud Wulverbroekwetering: wandelpad en voetgangersbrug, natuurvriendelijke oever
2025Inrichting Voorland Lunet II

Wat is er al gebeurd?

 • December 2023: ontwerp voor Oud Wulverbroekwetering en terugbrengen traverse Lunet I vastgesteld door college van B en W.
 • November 2023: oplevering nieuwe bank en trap, verwijderde schotbalkconstructie bij de plofduikerbrug ter hoogte van Lunet I. Hek bij Lunet II verwijderd, audiotour Lunet I beschikbaar.
 • 24 oktober 2023: inloop informatiebijeenkomst over het (schets)ontwerp en de werkzaamheden.
 • 1e helft 2023: opknappen en herstellen fort Lunet I
 • 28 juni 2023: gemeente organiseert een grote informatiemarkt over dit project en alle andere projecten in Maarschalkerweerd. 
 • 22 november 2022: college van burgemeester en wethouders stelt IPvE deel 1 vast.
 • 22 juni 2022: inloopbijeenkomst bij Lunet I om te reageren op concept deel 1 van het Programma van Eisen
 • 9 juni 2022: deel 1 van het Programma van Eisen vrijgeven ter reactie
 • 16 mei 2022: start aanleg wandelpaden en verbetering fietspad in het achterland van Lunet 1
 • 14 februari 2022: start snoei- rooi- en plantwerkzaamheden in het achterland van Lunet 1
 • Najaar 2021 - voorjaar 2022: Opstellen Programma van Eisen Lunettenpark deel 1
 • 20 april 2022: Bewonersavond betrokken personen Lunettenpark
 • Vanaf half 2021: In gesprek met betrokken personen over ontwerp achterland Lunet 1
 • 14 december 2021: Bewoners- /informatieavond Lunettenpark
 • 26 juli 2021: Nieuwe Hollandse Waterline, onderdeel van Vier Lunetten, is uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed
 • 8 juli 2021: Bewoners-/informatieavond Lunettenpark
 • Juni 2021: Online enquête Het nieuwe Lunettenpark
 • Voorjaar 2021: Start Programma van eisen Lunettenpark en in gesprek met Lunettenpark
 • Eind 2020 –begin 2021: Groot onderhoud in het gebied achter Lunet I, zoals: snoeien bomen, struiken en oeverbegroeiing, 1e fase aanplant struiken, bloembollen, bomen
 • November 2020: start werkzaamheden bij de forten

Hulp en contact Lunettenpark

Telefoon

14 030

E-mail

lunettenpark@utrecht.nl