Parken en plantsoenen Lunettenpark

Het Lunettenpark wordt een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staat. De forten worden opgeknapt en zijn in de toekomst voor het publiek toegankelijk, met publieke en maatschappelijke functies. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd.

Bewegen, ontmoeten en gevarieerd groen

Het nieuwe Lunettenpark ligt tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn en de sportparken aan de Koningsweg, Zoudenbalch en het treinspoor naar Arnhem. In het park komt meer ruimte voor bewegen, ontmoeten en verschillende fiets- en wandelroutes in een gevarieerde groene omgeving.

Lees meer over de plannen voor Parklandschap Maarschalkerweerd

Lees de raadsbrief en het startdocument Lunettenpark

Wat gaan we doen?

We knappen de forten 'de Vier Lunetten' op en maken ze beter zichtbaar. De forten worden openbaar voor publiek. Ook maken we de openbare ruimte in het Lunettenpark aantrekkelijk en toegankelijk, door:

  • het maken van een (recreatieve) fiets- en wandelverbinding achter de forten langs (achterland)
  • het verbeteren van beplanting in het achterland van Lunet I
  • het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap
  • het aanleggen van diverse recreatieve wandelpaden in het gebied voor de forten (voorland)
  • het vergroten van de ecologische en recreatieve kwaliteit van het bestaande stedelijke groen 
  • te onderzoeken of overbruggen Koningsweg tussen gracht van Fort I en II mogelijk is.

Geschiedenis gebied Lunettenpark

De forten de Vier Lunetten zijn onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). De NHW loopt van Gorinchem tot Weesp. De Nieuwe Hollandse Waterlinie bestaat uit oude forten en andere verdedigingswerken. Ze beschermden het westen van Nederland tegen invallen vanuit het oosten. In oorlogstijd kon het gebied voor en tussen de forten onder water worden gezet. Dan kon een vijand niet verder komen. De forten de Vier Lunetten liggen in een stuk land dat hoger is dan de rest van de NHW. Dat is gevormd door de Kromme Rijn. Dit hoge land kon niet onder water worden gezet. De forten waren op deze plek nodig voor de bescherming van de stad Utrecht.

Om de forten minder zichtbaar te maken voor de vijand werden in het achterland bos en bomen geplant. Het voorland werd meer open gehouden. Er groeiden veel struiken en bloemrijke velden. De bomen werden regelmatig gesnoeid voor vrij zicht op de vijand.

Nominatie UNESCO-werelderfgoed

Nederland heeft de hele Nieuwe Hollandse Waterlinie bij UNESCO (cultuurorganisatie van de Verenigde Naties) voorgedragen als werelderfgoed. De Vier Lunetten zijn onderdeel van dit voorgestelde werelderfgoed. Dat de waterlinie is voorgedragen als werelderfgoed betekent dat Nederland vindt dat deze forten belangrijk zijn om te bewaren. Ze zijn een waardevol onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Daar moet met veel aandacht mee worden omgegaan.

Meedenken

De gemeente vindt het belangrijk om samen met mensen in de buurt na te denken over de plannen voor het nieuwe Lunettenpark. Samen komen we tot betere plannen voor het Lunettenpark. In 2021 en 2022 zijn er (online) bijeenkomsten waar de gemeente en mensen uit de buurt samen over de plannen praten.

Vragenlijst

Denkt u ook graag mee over het nieuwe Lunettenpark? Vul dan tot en met 25 juni een korte vragenlijst in en geef zo aan hoe u gebruik wilt maken van het nieuwe park en welke invulling u ziet.

Vul vragenlijst in

Informatiebijeenkomst 8 juli

Op donderdagavond 8 juli is er een online informatiebijeenkomst. Daar kunt u meepraten over de plannen en ideeën. U meldt zich aan door een e-mail te sturen naar lunettenpark@utrecht.nl.

 

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Voorjaar 2021 
  • Start Programma van eisen Lunettenpark
  • In gesprek met Lunettenpark
 
Juni 2021Online enquête Het nieuwe Lunettenpark
8 juli 2021Bewoners-/informatieavond Lunettenpark
3e kwartaal 2021Begin opknappen forten; ongeveer 6 maanden per fort
Medio 2021Ontwerp achterland Lunet I (participatie)
Najaar 2021Opstellen Programma van Eisen Lunettenpark
Voorjaar 2022Bijeenkomsten voor gebruikers en belangstellende over het nieuwe Lunettenpark
Eind 2021/begin 2022Uitvoering ontwerp achterland Lunet I
2e kwartaal 2022Vaststellen Programma van eisen Lunettenpark door het college van B&W
2022 – 2023Maken voorlopig en definitief ontwerp Lunettenpark
Medio 2023Alle forten opgeknapt

Wat is er al gebeurd?

  • November 2020: forten: verwijderen van bomen en struiken.
  • Eind 2020 –begin 2021: groot onderhoud in het gebied achter Lunet I, zoals: snoeien bomen, struiken en oeverbegroeiing, 1e fase aanplant struiken, bloembollen, bomen.

Hulp en contact Lunettenpark

Telefoon

14 030

E-mail

lunettenpark@utrecht.nl