Lunettenpark

We gaan van het Lunettenpark een park maken waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staan. We knappen de forten op en maken ze zo toegankelijk voor iedereen. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd.

Activiteiten in het Lunettenpark en rond de forten

In het Lunettenpark komen natuur en erfgoed samen. Er is van alles te ontdekken en beleven: natuur, cultuur, bewegen en verschillende activiteiten. Meer weten? Kijk op www.lunettenparkutrecht.nl.

Wat gaan we doen?

Het nieuwe Lunettenpark ligt tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn en de sportparken aan de Koningsweg, Zoudenbalch en het treinspoor naar Arnhem. In het park komt ruimte voor bewegen, ontmoeten, stadslandbouw en verschillende fiets- en wandelroutes in een gevarieerde groene omgeving.

Lees meer over de plannen voor Parklandschap Maarschalkerweerd

Lees de raadsbrief en het startdocument Lunettenpark

Plannen

De plannen en uitgangspunten voor het Lunettenpark staan in het Integraal Programma van Eisen (IPvE) deel 1. Dit document is sinds 22 november 2022 definitief. We gaan het plan nu verder uitwerken tot een ontwerp. Dat doen we in overleg met bewoners en andere betrokkenen. In 2023 werken we aan deel 2 van het IPvE.

Lees het definitieve IPvE deel 1 Lunettenpark

U kon tussen 9 juni en 11 juli 2022 reageren op het IPvE deel 1. De ontvangen reacties en ons antwoord daarop staan in een reactienota. Door de reacties hebben we het plan nog aangepast en aangevuld. Ook dit staat in de reactienota.

Bekijk de reacties en antwoorden

We knappen de Vier Lunetten (forten) op en maken ze beter zichtbaar. De forten zijn straks openbaar voor publiek. Ook maken we de openbare ruimte in het Lunettenpark aantrekkelijk en toegankelijk. Dit doen we door:

 • het maken van een (recreatieve) fiets- en wandelverbinding achter de forten langs (achterland)
 • het verbeteren van het groen in het achterland van Lunet I
 • het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap
 • het aanleggen van wandelpaden en groen in het gebied voor de forten (voorland)
 • het herstellen van historische elementen in het gebied voor de forten (voorland)
 • het vergroten van de kwaliteit van het bestaande groen 
 • te onderzoeken of overbruggen Koningsweg tussen gracht van Lunet I en II mogelijk is.

Ook gaan we de historische damsluisbrug in de Koningsweg terugbrengen. Bij archeologisch onderzoek in het gebied vonden we de oude fundering van de damsluisbrug.

De eerste werkzaamheden beginnen in de eerste helft van 2023. We beginnen met het herbouwen van de damsluisbrug. Ook starten we met het aanleggen van een wandelpad en een natuurvriendelijke oever langs de Oud Wulverbroekwetering. Eind 2023 beginnen we met het opnieuw inrichten van het gebied voor Lunet II (het voorland). We verwachten dat Lunettenpark deel 1 in de eerste helft van 2024 klaar is.

Meedenken

We werken samen met buurtbewoners aan betere plannen voor het Lunettenpark. Op 8 juli 2021, 14 december 2021 en 20 april 2022 zijn we in gesprek gegaan met bewoners en belanghebbenden over de ontwikkeling van het park. Op de DenkMee pagina kunt u de samenvatting lezen en geven we via Vraag en Antwoord meer informatie.

Voor de zomer van 2021 hebben we een enquête over het Lunettenpark verstuurd. De resultaten van de enquête vindt u op de DenkMee pagina van het project.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eerste helft 2023Start terugbrengen Damsluisbrug in Koningsweg.
Januari 2023Opknappen en herstellen van fort Lunet 1 is klaar.
2022-2023Maken voorlopig ontwerp Lunettenpark deel 1
2022-2023Na vaststelling Programma van Eisen deel 1 door college, start opstellen concept Programma van Eisen Lunettenpark deel 2
Eind 2023Alle forten opgeknapt

Wat is er al gebeurd?

 • 22 november 2022: college van burgemeester en wethouders stelt IPvE deel 1 vast.
 • 22 juni 2022: inloopbijeenkomst bij Lunet I om te reageren op concept deel 1 van het Programma van Eisen
 • 9 juni 2022: deel 1 van het Programma van Eisen vrijgeven ter reactie
 • 16 mei 2022: start aanleg wandelpaden en verbetering fietspad in het achterland van Lunet 1
 • 14 februari 2022: start snoei- rooi- en plantwerkzaamheden in het achterland van Lunet 1
 • Najaar 2021 - voorjaar 2022: Opstellen Programma van Eisen Lunettenpark deel 1
 • 20 april 2022: Bewonersavond betrokken personen Lunettenpark
 • Vanaf half 2021: In gesprek met betrokken personen over ontwerp achterland Lunet 1
 • 14 december 2021: Bewoners- /informatieavond Lunettenpark
 • 26 juli 2021: Nieuwe Hollandse Waterline, onderdeel van Vier Lunetten, is uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed
 • 8 juli 2021: Bewoners-/informatieavond Lunettenpark
 • Juni 2021: Online enquête Het nieuwe Lunettenpark
 • Voorjaar 2021: Start Programma van eisen Lunettenpark en in gesprek met Lunettenpark
 • Eind 2020 –begin 2021: Groot onderhoud in het gebied achter Lunet I, zoals: snoeien bomen, struiken en oeverbegroeiing, 1e fase aanplant struiken, bloembollen, bomen
 • November 2020:  start werkzaamheden bij de forten

Hulp en contact Lunettenpark

Telefoon

14 030

E-mail

lunettenpark@utrecht.nl