Parken en plantsoenen Lunettenpark

We maken van het Lunettenpark een park waarin de Nieuwe Hollandse Waterlinie met de forten, de Vier Lunetten, centraal staan. We knappen de forten op en maken ze zo bereikbaar voor iedereen. Het Lunettenpark met daarin Lunet I en II ligt in Maarschalkerweerd.

Activiteiten in het Lunettenpark en rond de forten

In het Lunettenpark komen natuur en erfgoed samen. Er is van alles te ontdekken en beleven: natuur, cultuur, bewegen en verschillende activiteiten. Meer weten? Kijk op www.lunettenparkutrecht.nl.

Bewegen, ontmoeten en gevarieerd groen

Het nieuwe Lunettenpark ligt tussen de Waterlinieweg, de Kromme Rijn en de sportparken aan de Koningsweg, Zoudenbalch en het treinspoor naar Arnhem. In het park komt ruimte voor bewegen, ontmoeten, stadslandbouw en verschillende fiets- en wandelroutes in een gevarieerde groene omgeving.

Lees meer over de plannen voor Parklandschap Maarschalkerweerd

Lees de raadsbrief en het startdocument Lunettenpark

Voorlopige plannen

De plannen voor het Lunnettenpark staan in het Integraal Programma van Eisen (IPvE). Tot en met 11 juli 2022 kon u reageren op de voorlopige plannen. Alle reacties en antwoorden komen in een reactienota. Zijn er aanpassingen nodig in de voorlopige plannen? Dan komt dat ook in de reactienota. Het college van B en W beslist in september of oktober 2022 over het definitieve IPvE en de reactienota.

Bekijk het concept Integraal Programma van Eisen Lunettenpark, deel 1 (pdf, 4.4 MB)

Wat gaan we doen?

We knappen de forten 'de Vier Lunetten' op en maken ze beter zichtbaar. De forten worden openbaar voor publiek. Ook maken we de openbare ruimte in het Lunettenpark aantrekkelijk en toegankelijk, door:

 • het maken van een (recreatieve) fiets- en wandelverbinding achter de forten langs (achterland)
 • het verbeteren van beplanting in het achterland van Lunet I
 • het verbeteren van de kwaliteit van natuur en landschap
 • het aanleggen van diverse recreatieve wandelpaden in het gebied voor de forten (voorland)
 • het vergroten van de ecologische en recreatieve kwaliteit van het bestaande stedelijke groen 
 • te onderzoeken of overbruggen Koningsweg tussen gracht van Fort I en II mogelijk is.

Meedenken

Samen met buurtbewoners komen we tot betere plannen voor het Lunettenpark. Op 8 juli, 14 december en op 20 april 2022 zijn we in gesprek gegaan met bewoners en belanghebbenden over de ontwikkeling van het Lunettenpark. Op de DenkMee pagina kunt u de samenvatting lezen en geven we via Vraag en Antwoord meer informatie.

Voor de zomer van 2021 hebben we een enquête over het Lunettenpark uitgestuurd. De resultaten van de enquête vindt u op de DenkMee pagina van het project.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
1e kwartaal 2022Op 7 februari 2022: begin opknappen forten. Dit duurt ongeveer 6 maanden per fort
3e kwartaal 2022Vastellen Programma van Eisen Lunettenpark deel 1 door het college van B en W
2022-2023Maken voorlopig en definitief ontwerp Lunettenpark deel 1
2022-2023Opstellen Programma van Eisen Lunettenpark deel 2
Eind 2023Alle forten opgeknapt

Wat is er al gebeurd?

 • 22 juni 2022: inloopbijeenkomst bij Lunet I om te reageren op deel 1 van het Programma van Eisen
 • 9 juni 2022: deel 1 van het Programma van Eisen vrijgeven ter reactie
 • 16 mei 2022: start aanleg wandelpaden en verbetering fietspad in het achterland van Lunet 1
 • 14 februari 2022: start snoei- rooi- en plantwerkzaamheden in het achterland van Lunet 1
 • Najaar 2021 - voorjaar 2022: Opstellen Programma van Eisen Lunettenpark deel 1
 • 20 april 2022: Bewonersavond betrokken personen Lunettenpark
 • Vanaf half 2021: In gesprek met betrokken personen over ontwerp achterland Lunet 1
 • 14 december 2021: Bewoners- /informatieavond Lunettenpark
 • 26 juli 2021: Nieuwe Hollandse Waterline, onderdeel van Vier Lunetten, is uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed
 • 8 juli 2021: Bewoners-/informatieavond Lunettenpark
 • Juni 2021: Online enquête Het nieuwe Lunettenpark
 • Voorjaar 2021: Start Programma van eisen Lunettenpark en in gesprek met Lunettenpark
 • Eind 2020 –begin 2021: Groot onderhoud in het gebied achter Lunet I, zoals: snoeien bomen, struiken en oeverbegroeiing, 1e fase aanplant struiken, bloembollen, bomen
 • November 2020: Forten: verwijderen van bomen en struiken

Hulp en contact Lunettenpark

Telefoon

14 030

E-mail

lunettenpark@utrecht.nl