Natuurgebied Zuilen

Natuurgebied Zuilen bestaat nu vooral uit weilanden. We willen hier meer verschillende soorten bomen, bloemen, planten, insecten en dieren de ruimte geven. Maar ook meer ruimte voor iedereen om te wandelen, van de natuur te genieten, te sporten en de cultuurgeschiedenis te ervaren. 

Wat gaat er gebeuren en waarom?

Natuurgebied Zuilen gaat zorgen voor meer natuur en openbaar groen in de stad. Dat is nodig om Utrecht gezond en aangenaam te houden voor het groeiend aantal inwoners. 

In de Ruimtelijke Structuur Utrecht (RSU 2040) staan punten die we belangrijk vinden voor het natuurgebied. Die gaan over onderwerpen als natuur, erfgoed, landbouw, sport en andere activiteiten. Als we kijken naar deze punten, wat zouden we dan willen? En wat niet? Dat komt in het nieuwe beleid te staan. 

Het gebied ligt voor een deel in een rijksmonument en is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (UNESCO Werelderfgoed) en het Natuurnetwerk Nederland. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen nieuwe gebouwen in het gebied mogen komen. 

Meedenken

We willen graag dat de veranderingen in het gebied goed aansluiten bij wensen van de huidige en toekomstige gebruikers. Daarom hebben we een werkgroep samengesteld met bewoners en gebruikers vanuit verschillende belangen. Met deze werkgroep werken wij samen aan een nieuwe versie van de visie (een beleidsnota). Daarbij gebruiken wij de reacties op de voorlopige visie uit 2022 (pdf, 5,8 MB). En de uitkomsten van een onderzoek onder bewoners in Overvecht en Zuilen.

Wat willen we in Natuurgebied Zuilen?

De cultuurgeschiedenis, de natuur, landbouw, rust en wandelen zijn het belangrijkst in natuurgebied Zuilen.  

 • We willen de natuur in het gebied versterken: we willen verschillend groen, zoals verschillende soorten gras, planten en bomen.
 • We willen dat de boer in het gebied werkt met aandacht voor de natuur. Met minder mest, een gezonde bodem en meer biodiversiteit (natuurinclusieve landbouw).
 • We willen meer wandelpaden in het gebied. Zo zorgen we voor mogelijkheden om te wandelen. 
 • We willen de ingangen verbeteren met informatieborden en parkeerplekken voor fietsen.
 • We willen het gebied beter verbinden met de wijken en bedrijven in de buurt.

Wel zijn er nog vragen.

 • Hoe vinden we het evenwicht tussen natuur en landbouw?
 • Komt er wel of geen wandelpad over de grote akker?
 • Moet er een nieuwe verbinding komen tussen de oevers van de Vecht?

Vervolg

We bedenken nu hoe we verder gaan met deze vragen. Op 22 januari 2024 had de werkgroep hier een gesprek over met wethouder Linda Voortman. Ondertussen schrijven wij verder aan het nieuwe beleid voor het gebied.

De gemeenteraad neemt in 2024 een besluit over het nieuwe beleid. Pas dan werken we dit uit naar een precies plan voor de inrichting van het gebied. Dan nodigen we weer bewoners uit om mee te denken. 

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Zomer 2023 tot en met voorjaar 2024Nieuw beleid maken, samen met bewoners en gebruikers
Najaar 2024Gemeenteraad neemt een besluit over het nieuwe beleid
Najaar 2024 tot en met voorjaar 2025Uitwerken beleidsnota naar precies plan (uitvoeringsprogramma)

Wat is er al gebeurd?

 • 22 januari 2024: werkgroep in gesprek met de wethouder.
 • 6 december 2023: bewonersbijeenkomst (presentatie uitkomsten werkgroep).
 • Juli - december 2023: bijeenkomsten met werkgroep.
 • Najaar 2023: bewonersonderzoek in Overvecht en Zuilen.
 • 5 juli 2023: eerste bijeenkomst met werkgroep.
 • 10 mei 2023: bewonersbijeenkomst (start van nieuwe aanpak).
 • 14 oktober - 24 november 2022: iedereen kon reageren op de voorlopige visie. Bijna 300 mensen reageerden hier schriftelijk op. Naast enthousiasme over het plan waren er ook veel vragen en zorgen. Daarom hebben we een stap teruggezet.
 • 31 oktober - 5 november 2022: 2 inloopbijeenkomsten, een spreekuur en een rondleiding door het gebied.
 • 29 september 2022: publicatie voorlopige visie.
 • Juni en juli 2022: verkeersonderzoek rondom het natuurgebied. In juni en juli 2022 hebben we tellingen gedaan om een indruk te krijgen hoeveel verkeer er in en rondom het gebied is. We telden voetgangers, (brom)fietsers, voertuigen en geparkeerde auto’s. Op de Vechtdijk rijden vooral (brom)fietsen, meer dan auto’s. Aan het einde van de middag en op zondagen wordt het natuurgebied het meeste bezocht. De parkeerterreinen aan de Slotlaan en de Franciscusdreef worden gemiddeld voor minder dan 20% bezet. Lees het volledige rapport met alle cijfers en informatie (pdf, 1,7 MB).
 • 19 april 2022: raadsinformatiebijeenkomst.
 • 12 mei 2022: raadscommissievergadering.
 • februari 2022: 1-op-1 gesprekken met bewoners, bedrijven en (sport)verenigingen in de directe omgeving.
 • 23 februari 2022: informatieavond voor bewoners en geïnteresseerden.
 • 2 februari 2022: het college informeerde de raad dat de bewoners meedenken over de plannen voor het Landschapspark Oud Zuilen.

Bijeenkomsten en reacties

Op 5 juli hadden we de eerste bijeenkomst met de werkgroep. We gaven uitleg hoe de gemeente werkt, welke stappen we moeten zetten en welke rol een visie daarin heeft. We spraken na de zomer in verschillende bijeenkomsten over deze onderwerpen:

 • natuur, landschap & cultuurgeschiedenis en landbouw met aandacht voor natuur
 • recreatie, evenementen, gezondheid, sporten en bewegen
 • gebruik en rust met toegankelijkheid en bereikbaarheid

271 bewoners uit Zuilen en Overvecht vulden onze vragenlijst in. Bewoners uit Overvecht komen minder in Natuurgebied Zuilen omdat ze dichterbij ook mooie parken en (speel)plekken hebben. Vooral wandelaars komen vanuit Overvecht naar Natuurgebied Zuilen. Bewoners uit Zuilen komen vaker in het gebied.

De bewoners zijn blij met de natuur en rust in het gebied. Ze zijn bang dat het te druk of te aangeharkt wordt als er meer voorzieningen bij komen. Meer wandelpaden en aandacht voor de planten en dieren in het gebied vinden de bewoners wel een goed idee. 

Deze veranderingen maken het gebied volgens bewoners aantrekkelijker.

 • Meer wilde bloemen en bijen.
 • (Meer) dieren in de wei. Het moet vooral een fijne plek blijven voor dieren.
 • Meer mogelijkheden om te zitten.
 • Meer informatieborden over de plek, geschiedenis en groen.
 • Plekken om te picknicken.
 • Fietsparkeerplekken.

 

Ongeveer 85 mensen hadden aangegeven graag betrokken te blijven bij het traject. Deze mensen nodigden we uit voor de bewonersbijeenkomst van 10 mei. Ruim 60 mensen waren aanwezig. Het doel van de bijeenkomst was om te beginnen met het proces om tot een nieuwe versie van de visie te komen. Projectmanager Floris van Proosdij legde uit hoe de gemeente het wil aanpakken. Na de pauze bespraken de aanwezigen in kleine groepjes het voorstel. De vraag was of bewoners zich kunnen vinden in de aanpak die wij voorstellen en of we op deze manier de juiste mensen hebben betrokken. De uitkomsten van deze gesprekken verwerken we in de aanpak. Tijdens de bijeenkomst stelden we de werkgroep samen.

Bewoners vinden vooral natuur, gebruik en rust, toegankelijk en bereikbaar, sporten en bewegen, recreatie en landbouw belangrijke onderwerpen. De meeste vragen en zorgen gaan over de natuur en de dieren in het gebied. Ze willen niet teveel veranderen aan het unieke karakter van het gebied.’

Lees alle reacties en de raadsbrief

Waar ligt het gebied precies?

Het gebied van ongeveer 40 hectare ligt tussen de Vecht in het westen, Slot Zuylen in het noorden, bedrijventerrein Overvecht-Noord in het oosten en de Franciscusdreef in het zuiden.

Hulp en contact Natuurgebied Zuilen

Telefoon

14 030

E-mail

natuurgebiedzuilen@utrecht.nl