Nedereindse Park

Het Nedereindse Park is een groen recreatiegebied op de grens van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. In dit gebied rond de Nedereindse Plas recreëren veel mensen. Ze ontspannen, fietsen, wandelen of sporten er bijvoorbeeld in hun vrije tijd. We willen dat u nog beter van dit gebied kunt genieten. Ook kijken we hoe er zonnepanelen kunnen komen op de oostelijke plas.

Wat gaan we doen?

We repareren

We repareren paden, bankjes en routeborden.

We breiden de recreatiemogelijkheden uit

We gaan de mogelijkheden voor recreatie uitbreiden. We leggen dan ook meteen nieuwe natuur aan. De resultaten van een eerdere vragenlijst en gesprekken hierover nemen we daarin mee. En we gaan graag apart in gesprek met bewoners, ondernemers en verenigingen over hun wensen en ideeën.

We bepalen wat er gebeurt met de grondhopen

We maken een nazorg- en beheerplan voor de sanering die eerder is gedaan. We bepalen ook wat er gebeurt met de grondhopen (depots) op het terrein. Deze zijn voor een deel al overgroeid met groen. We onderzoeken of de grond daar kan blijven liggen. Misschien kunnen we de grond ergens anders gebruiken. Ook zoeken we een nieuwe plek voor het gebouw van de waterzuivering. Die staat nu nog in een loods op het terrein naast het park.

We maken een plan voor zonnepanelen op de oostelijke plas

Zwemmen of varen is verboden in de plas van het Nedereindse Park. De oevers zijn te steil, het water is niet schoon genoeg als zwemwater en er komen scherpe voorwerpen in voor. Dat komt doordat er vroeger bouwafval in het water terecht is gekomen. De plas is groot. Daardoor is hij wel geschikt om schone energie op te wekken. Daarom willen we op het oostelijke deel van de plas zonne-eilanden leggen. Dat willen we op een mooie manier doen. Dat kan bijvoorbeeld door de panelen op groene eilanden te leggen. We bespreken nog met de omgeving hoe en waar we dat precies gaan doen.

We werken samen met anderen

Bij het verbeteren van het Nedereindse Park werken we samen met de gemeenten IJsselstein en Nieuwegein, recreatieschap De Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht. Samen maken we ook afspraken over het beheer en onderhoud van het gebied.

Meedenken

We willen graag uw advies over sporten, spelen en bewegen voor de toekomst van het Nedereindse Park en de zonne-eilanden in de plas. Dit in combinatie met mooie natuur en een goede bereikbaarheid. Zo kunt u nog lang van het gebied genieten. Ook maken we zo het park nog aantrekkelijker voor bewoners van Nieuwegein, IJsselstein en Utrecht.

Hulp en contact Nedereindse Park

Telefoon

14 030

E-mail

nedereindseplas@utrecht.nl