Nedereindse Park

Het Nedereindse Park is een groen recreatiegebied op de grens van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. In dit gebied rond de Nedereindse Plas recreëren veel mensen. Ze ontspannen, fietsen, wandelen of sporten er bijvoorbeeld in hun vrije tijd. We willen dat u nog beter van dit gebied kunt genieten. Ook kijken we hoe er zonnepanelen kunnen komen op de oostelijke plas.

Wat doen we?

We maken een toekomstbeeld voor het park

We haalden ideeën op uit de omgeving hoe we het Nedereindse Park mooier en beter kunnen maken. Met deze ideeën maken we een toekomstbeeld. Dit is een plan voor de toekomst. Het plan voegen we toe aan de plannen voor Rijnenburg. Daarnaast werken we aan een plan voor zonne-eilanden op het oostelijke deel van de plas. Het toekomstbeeld is bijna klaar, we verwachten dat het eind 2024 af is. Dit zijn de belangrijkste punten die erin staan: 

 • Rust en drukte krijgen allebei een plek in het Nedereindse Park. Rond de plassen meer ruimte om te wandelen, fietsen of skaten. En in het noorden meer plekken om buiten te sporten en te spelen in de natuur.
 • We denken aan ruimte voor kleine horeca, zoals een foodtruck of ijskraam. En ruimte voor kleine evenementen. 
 • De heuvels gebruiken we voor meer avontuur en een opvallend icoon, zoals een uitkijkpunt of kunst.
 • Meer groen langs de oevers, op de heuvels en op het eiland tussen de twee plassen. Ook willen we meer plekken voor vissen, vogels en andere dieren om te wonen en uit te rusten. Er komen aparte plekken om honden uit te laten.
 • Er komt een goede aansluiting op de wegen om het park heen. En minder ruimte voor auto’s in het park.

Impressies van het toekomstbeeld

We bepalen wat er gebeurt met de grondhopen

We maakten een nazorg- en beheerplan voor de sanering die eerder is gedaan. We bepaalden ook wat er gebeurt met de grondhopen (depots) op het terrein. Deze zijn voor een deel al overgroeid met groen. We onderzochten of de grond daar kan blijven liggen. Daarnaast zoeken we een nieuwe plek voor het gebouw van de waterzuivering. Die staat nu nog in een loods op het terrein naast het park.

We maken een plan voor zonnepanelen op de oostelijke plas

Zwemmen of varen is verboden in de plas van het Nedereindse Park. De oevers zijn te steil, het water is niet schoon genoeg als zwemwater en er komen scherpe voorwerpen in voor. Dat komt doordat er vroeger bouwafval in het water terecht is gekomen. De plas is groot. Daardoor is hij wel geschikt om schone energie op te wekken. Daarom willen we op het oostelijke deel van de plas zonne-eilanden leggen. Dat willen we op een mooie manier doen. Zo is voor het gebied vastgelegd dat we de eilanden zo aan moeten leggen dat ze de begroeiing aan de oevers en het leefgebied van vleermuizen en vogels zo min mogelijk aantasten. Ook komt er drijvend groen rond de zonnepanelen om de biodiversiteit te verbeteren. 

Lees meer in de raadsbrief ‘Voortgang doorontwikkeling Nedereindse Park'

Wensen en eisen zonne-eilanden

Bij het onderzoeken of er zonnepanelen op de plas kunnen komen, houden we zoveel mogelijk rekening met:

 • de natuur: zoals (winter)watervogels, de oeverzwaluw en vleermuizen; 
 • de kwaliteit van de bodem: de plas was vroeger een vuilstort, daarom houden we ook rekening met werkzaamheden voor de nazorg en het beheer van de plas;
 • de waterkwaliteit: hier heeft Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) regels voor gemaakt;
 • de mogelijkheden voor recreatie: we willen dat mensen zich hier goed kunnen blijven vermaken.

We passen het gebied voor zonne-energie op de Nedereindse Plas aan: deze kunnen alleen op de oostelijke plas komen. Zo blijft er meer ruimte voor (winter)watervogels. Als het nodig is om de westoever van de westelijke plas te herstellen, dan kan dat.

De zonne-eilanden moeten aan verschillende voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De eilanden moeten minimaal 50 meter afstand houden tot de oevers. Zo houden we rekening met de begroeiing in het water en het voedergebied van vleermuizen en watervogels.
 • We bedekken een beperkt deel van het wateroppervlak om verslechtering van de waterkwaliteit te voorkomen. We verwachten dat het verantwoord is om zonnepanelen op maximaal  25% van de plas te leggen. Samen met HDSR onderzoeken of we een groter deel van de plas (tot 50%) kunnen gebruiken. Ook bepalen we samen met HDSR op welk deel van de plas de zonnepanelen komen. Dit onderzoek ronden we najaar 2023 af.  
 • Bij het ontwerp van de zonne-eilanden houden we rekening met de aanwezige dieren zoals watervogels. Ook komt er zowel op en onder het water drijvend groen rond de zonnepanelen. Om de biodiversiteit in het water en op de oever te verbeteren.
 • Er komt een transformatiehuisje om de opgewekte energie te kunnen transporteren. We zorgen dat het transformatiehuisje goed op de oever past.

Op basis van deze punten kan er minimaal 5 hectare aan zonne-eilanden komen. Samen wekken ze ongeveer 7.000 MWh per jaar aan duurzame stroom op. Dat is genoeg voor ongeveer 2.500 huishoudens.

We hebben omwonenden gevraagd wat zij vinden van de plannen, en welke ideeën ze hebben voor de zonne-eilanden en de ontwikkeling van het Nedereindse Park. Dat deden we met online vragenlijsten en bijeenkomsten. Hieruit blijkt dat mensen zorgen hebben over de effecten van zonnepanelen op het water voor de natuur en recreatie. Deze zorgen kunnen we niet wegnemen. We onderzochten samen met HDSR uitgebreid de waterkwaliteit en we keken goed naar hoe we de zonne-eilanden op de plas kunnen maken. Zo hebben we gehoor gegeven aan deze zorgen. 

De zorgen over effecten op waterkwaliteit, natuur en recreatie hebben een rol gespeeld bij de keuze van het gebied en het beperkt bedekken van de plas met 25 tot 50%. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp nemen we deze zorgen ook mee. Als het mogelijk is doen we dit samen met de omgeving. Het maken van groene eilanden ziet de omgeving overigens als meerwaarde.  

We onderzoeken hoe de omgeving kan meedelen in de opbrengsten van de zonne-eilanden. Dit noemen we lokaal eigendom.

Het college van burgemeester en wethouders besloot dat we de zonne-energie-eilanden zelf gaan ontwerpen. Dit doen we samen met inwoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Daarnaast volgen we een uitgebreid proces om een vergunning te krijgen. Dit is nodig omdat de zonne-eilanden niet in het bestemmingsplan (regels voor het gebied) passen. We doen dit zelf omdat het een klein zonnepark wordt. Het is daarom minder interessant voor bedrijven of organisaties.

Meedenken

We hebben de omgeving op verschillende manieren om advies gevraagd over sporten, spelen en bewegen, natuur, bereikbaarheid en de zonne-eilanden in de plas. De uitkomsten hiervan leest u op DenkMee

Wat hebben we al gedaan?

 • We plaatsten welkomstborden, picknicktafels, bankjes, prullenbakken en fietsenrekken.
 • We verbeterden het mountainbikeparcours.

We werken samen met anderen

Bij het verbeteren van het Nedereindse Park werken we samen met de gemeenten IJsselstein en Nieuwegein, recreatieschap De Stichtse Groenlanden, Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en de provincie Utrecht. Samen maken we ook afspraken over het beheer en onderhoud van het gebied.

Hulp en contact Nedereindse Park

Telefoon

14 030

E-mail

nedereindseplas@utrecht.nl