Nedereindse Plas

De Nedereindse Plas is een groen recreatiegebied op de grens van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. We willen dat u in uw vrije tijd beter van dit gebied kan genieten. We kijken ook hoe er zonnepanelen kunnen komen op de waterplassen.

Zonnepanelen op de plassen

We denken na over zonnepanelen op het water van de Oostplas en/of de Westplas. Want zonnepanelen leveren veel schone energie op. Dat kan een grote stad als Utrecht goed gebruiken. En er zijn niet genoeg daken voor alle panelen die we nodig hebben. Daarom zoeken we naar nieuwe en andere plekken.

Ontspannen in het gebied

We willen het gebied verder ontwikkelen zodat er plekken zijn waar u kunt ontspannen. Daarbij hebben en houden we aandacht voor omwonenden, planten en dieren. De laatste jaren is er vooral gewerkt aan de sanering van de Oostplas en de Westplas. Er is minder aandacht geweest voor de vraag hoe we het gebied meer geschikt kunnen maken voor ontspanning. Daar gaan we nu mee beginnen.

Activiteiten als zwemmen, varen, surfen en suppen zijn en blijven helaas verboden. Het water is te vuil, de oevers zijn te stijl en op de bodem liggen scherpe voorwerpen. Als u een vergunning hebt, dan mag u wel vissen vanaf de waterkant.

We werken samen met de gemeenten IJsselstein en Nieuwegein en recreatieschap De Stichtse Groenlanden. Ook de provincie Utrecht helpt mee.

Over de Nedereindse Plas

De Nedereindse Plas is bijna 200 voetbalvelden groot. Er liggen 2 diepe plassen in: de Oostplas en de Westplas. De plassen ontstonden door het afgraven van zand. Met het zand is de snelweg A2 aangelegd en zijn in Nieuwegein huizen gebouwd. In de jaren ’60, ’70 en ’80 is afval gestort in de plassen. Dat leidde tot een zwemverbod. Na 1996 is meerdere malen geprobeerd de plassen schoon en veilig te maken zodat mensen er alsnog kunnen zwemmen. In 2020 zijn we gestopt met het reinigen van het water. Nu bewaken we alleen de kwaliteit van het water. De komende jaren werken we aan het verbeteren van de mogelijkheden voor sport en recreatie rondom de plassen (op het land).

Hulp en contact Nedereindse Plas

Telefoon

14 030

E-mail

nedereindseplas@utrecht.nl