Parken en plantsoenen Nedereindse Plas

De Nedereindse Plas is een groen recreatiegebied op de grens van Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. We willen dat u in uw vrije tijd beter van dit gebied kan genieten. We kijken ook hoe er zonnepanelen kunnen komen op de waterplassen.

Zonnepanelen op de plassen

We denken na over zonnepanelen op het water van de Oostplas en/of de Westplas. Want zonnepanelen leveren veel schone energie op. Dat kan een grote stad als Utrecht goed gebruiken. En er zijn niet genoeg daken voor alle panelen die we nodig hebben. Daarom zoeken we naar nieuwe en andere plekken.

Ontspannen in het gebied

We willen het gebied verder ontwikkelen zodat er plekken zijn waar u kunt ontspannen. Daarbij hebben en houden we aandacht voor omwonenden, planten en dieren. De laatste jaren is er vooral gewerkt aan de sanering van de Oostplas en de Westplas. Er is minder aandacht geweest voor de vraag hoe we het gebied meer geschikt kunnen maken voor ontspanning. Daar gaan we nu mee beginnen.

Activiteiten als zwemmen, varen, surfen en suppen zijn en blijven helaas verboden. Het water is te vuil, de oevers zijn te stijl en op de bodem liggen scherpe voorwerpen. Als u een vergunning hebt, dan mag u wel vissen vanaf de waterkant.

We werken samen met de gemeenten IJsselstein en Nieuwegein en recreatieschap De Stichtse Groenlanden. Ook de provincie Utrecht helpt mee.

Over de Nedereindse Plas

De Nedereindse Plas is een gebied van 92 hectare groot. Dat zijn bijna 200 voetbalvelden. Er liggen 2 diepe plassen in: de Oostplas en de Westplas. De plassen zijn ontstaan door het afgraven van zand. Met het zand is de snelweg A2 aangelegd en zijn in Nieuwegein huizen gebouwd. In het verleden is er veel verontreinigd afval in het water gestort. Naast de plassen liggen 2 heuvels.

Over de Oostplas en Westplas

De 2 plassen in het gebied hebben een lange geschiedenis. Eerder waren ze groter dan nu. In de jaren ’60, ’70 en ’80 zijn ze kleiner gemaakt met deels vervuild afval. Het is onbekend wat voor afval er precies is gestort. Dat kan bouw- en sloopafval, chemisch afval en vervuilde grond zijn.
Nadat de stortactiviteiten stopten, is het terrein ingericht als recreatiegebied. In 1996 werden scherpe, uitstekende voorwerpen in de plassen gevonden. Ook bleek het water vervuild en waren sommige oevers te stijl. De provincie Utrecht stelde toen een zwemverbod in. Na 1996 is meerdere malen geprobeerd de plassen schoon en veilig te maken zodat mensen er kunnen zwemmen. In 2020 zijn we gestopt met het reinigen van het water. Nu bewaken we alleen de kwaliteit van het water. Het zwemverbod van de provincie blijft bestaan.

Hulp en contact Nedereindse Plas

Telefoon

14 030

E-mail

nedereindseplas@utrecht.nl