Parken en plantsoenen Noordwest samen groener maken

We maken samen met inwoners de buurten Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd groener, gezelliger en gezonder. Op veel plekken in de openbare ruimte in Noordwest is er veel steen en weinig groen.

Daarom werken we aan het groener maken van pleinen, woonstraten en stoepen. Voor inwoners moet het een prettige plek zijn om er te lopen, fietsen en tijd door te brengen.

Op deze pagina:

Van der Pekstraat (Zuilen)

De Van der Pekstraat is een straat met heel weinig groen. Op initiatief van bewoners onderzochten we de kansen voor meer groen in de straat. Aan de hand van deze kansen maakten we een ontwerp.

Ontwerp:

 • 2 extra bomen of struiken in de straat
 • een groenere kruising met de Van der Pekstraat, Plesmanlaan en Prins Bernhardplein
 • een groenere kruising met de Van der Pekstraat en Hanrathstraat
 • Op de hoek met de Van der Pekstraat en Plesmanlaan komt op de stoep een extra plantvak. De stoep en oversteek blijft goed toegankelijk.
 • Op de hoek met de Van der Pekstraat en Prins Bernhardplein komt op de stoep een boom of struik. De boom of struik staat in een ruim plantvak met lage beplanting. Hiernaast komt een 2e plantvak met struiken. De stoep en de brievenbus blijven goed toegankelijk.
 • In de Van der Pekstraat komt bij de knik voor huisnummer 16 een boom of struik. Het aantal parkeerplekken blijft behouden.
 • Op de hoeken van het kruispunt met de Van der Pekstraat en Hanrathstraat komt een plantvak op iedere hoek. Het kruispunt blijft goed toegankelijk voor zowel automobilisten als voetgangers.
 • Verder komt er een haag op de drempel van het kruispunt met de Van der Pekstraat en Hanrathstraat. Deze haag loopt parallel aan de huizen (nummer 37, 39, 41).

Bewoners positief over meer groen

We hebben van 6 bewoners per mail een reactie gehad op het ontwerp. Ze waren allemaal heel positief over de plannen om de straat groener te maken. De bewoners willen meer groen om bijvoorbeeld de straat koeler te houden tijdens hete zomers.

Reacties van bewoners op het ontwerp - juli 2022

Er zijn 2 bewoners die een aandachtspunt hebben bij het ontwerp. In het ontwerp wordt een heg aangelegd op het kruispunt ter hoogte van nummer 37. De bewoners kaarten aan dat er op dit kruispunt voldoende ruimte moet overblijven om over te steken, zowel voor scootmobielen en kinderwagens. We houden hier rekening mee in de verdere uitwerking.

Er is vanuit 2 bewoners de vraag om meer groen. Bijvoorbeeld op de stoep aan de zuidzijde van de straat of meer bomen in de straat.

 • Kan er meer groen op de stoep? Het is lastig om meer groen op de stoep aan te brengen in verband met de parkeerplaatsen. Bewoners moeten makkelijk hun auto kunnen uit stappen. Wel kunnen bewoners zelf geveltuinen aanleggen op de stoep tegen hun huizen aan.
 • Kunnen er meer bomen in de straat geplant worden? Het is lastig om meer bomen in de van Van der Pekstraat te planten. Dit gaat namelijk ten koste van parkeerplekken.

Vervolg

De reacties op het ontwerp zijn positief. We doen aanpassingen op basis van de reacties. We informeren u via een wijkbericht als het definitieve ontwerp af is.

Help mee in de straat

Lijkt het u leuk om te helpen met het onderhoud van groen in de straat? 4 bewoners hebben zich al aangemeld. U hoeft geen groene vingers te hebben, het is vrijblijvend en alle hulp is welkom!

Mail naar groenernoordwest@utrecht.nl


Van Tuyllkade (Zuilen)

Op 9 oktober 2021 bespraken we met buurtbewoners het schetsontwerp. Op die middag deelden zij hun ideeën, wensen en zorgen die we meenemen in een verder uitgewerkt schetsontwerp.

  Ontwerp:

  • wandelpad van 1.20 meter breed in de middenberm
  • nieuwe plantvakken
  • hagen en banken
  • weghalen van parkeerplekken die in het zicht liggen

  We willen zorgen voor een duidelijker gemarkeerde hondenspeelweide. Bij oversteekplaatsen willen we ervoor zorgen dat verkeer beter te zien is. Als laatste laten we een meting voor de parkeerdruk uitvoeren.

  Ook kwamen we technische beperkingen tegen voor het wandelpad dat door de middenberm zou komen. We mogen hierbij de wortelschermen rond de monumentale iepen niet beschadigen. Daarom onderzoeken we op welke manier de aanleg van een pad wel mogelijk is. En onder welke voorwaarden dat is.


  Egelantierstraat (Ondiep)

  De Egelantierstraat is een belangrijke boog in de buurt om de omliggende buurten met elkaar te verbinden. Door deze groener te maken, kunnen veel bewoners hiervan genieten.

  Ontwerp:

  • meer groen rond bestaande bomen op pleintje
  • meer bomen
  • oude fietsstrook groener inrichten

  De huidige fietsstrook aan de noordzijde zal verdwijnen, daarmee ontstaat ruimte voor meer groen.

  • De rijbaan wordt 4 meter breed.

  Noordzijde van de straat:

  • We voegen hier 6 bomen toe.
  • De bomen komen in ruime plantvakken waarin water goed kan wegstromen. Hierin komt ook lage beplanting.
  • De breedte van de stoep blijft gelijk.
  • Tussen de bomen voegen we fietsparkeerplekken toe, behalve bij de middelste 2. Dat zijn 4 parkeervakken met in totaal ruimte voor 20 fietsen. De fietsenrekken staan parallel aan de stoep en rijbaan.

  Zuidzijde van de straat:

  • Aan de zuidzijde komen 8 parkeerplekken. Dat is 1 parkeerplek minder dan in de huidige situatie: deze parkeerplek maakt plaats voor groen in de straat. Er is voldoende draagvlak en parkeerruimte om een parkeerplaats op te heffen.
  • We behouden 2 van de 3 bomen, de 3e verplaatsen we naar een andere plek in de wijk.
  • De bomen komen in ruime plantvakken met lage beplanting.
  • We behouden de fietsenstalling bij de entree van de straat (bij de Amsterdamsestraatweg).

  Bij de kruising met de 2e Daalsedijk:

  •  Waar nu parkeerplekken zijn komt een plantvak met 2 kleine meerstammige bomen. Er komt lage beplanting.
  • De bomen bij de kruising blijven behouden en krijgen een grotere boomspiegel, zodat ze beter kunnen groeien.

  Keuze type bomen en planten

  De gemeente heeft passende planten en bomen gekozen. De bomen geven geen vuil af en laten voldoende licht door.


  Plein aan de Egelantierstraat (Ondiep)

  We willen het plein aan de Egelantierstraat samen met de bewoners groener maken. We zien ruimte voor groen door een deel van de straat af te sluiten. Het gaat om het noordelijke stuk tussen de Korenbloemstraat en Tijmstraat. Zo kunnen we het plein uitbreiden.

  We hebben een voorlopig ontwerp gemaakt met behulp van de reacties van eenbewonersavond op 5 april 2022. Bewoners willen meer groen en meer ruimte voor ontmoeting.


  Speelplek aan de Willem Hedastraat (Ondiep)

  Samen met bewoners willen we de speelplek aan de Willem Hedastraat groener maken. Denk bijvoorbeeld aan meer bloemen en bomen. Maar ook aan nieuwe speeltoestellen en het toevoegen van bankjes.

   


  Zelf ook iets doen voor meer groen?

  Woont u in Noordwest en wilt u iets doen om de buurt groener te maken? Denk dan eens hieraan:

  • Een geveltuin aanvragen of zelf aanleggen. In Noordwest leggen we nieuwe geveltuinen aan in april en oktober.
  • Een stuk openbaar groen zelf onderhouden. Bijvoorbeeld een plantvak of boomspiegel.
  • U kunt veel doen om uw eigen tuin groener en meteen waterproof te maken.

  Hebt u andere ideeën om de buurt groener te maken? Bel dan aan bij uw buurtbewoners en maak ze enthousiast voor meer groen. Hoe meer steun er is voor ideeën, hoe groter de kans is dat ze uitgevoerd worden. U kunt uw idee of plan met ons delen via het wijkbureau: noordwest@utrecht.nl.

  Hulp en contact Groener Noordwest

  Telefoon

  14 030

  E-mail

  noordwest@utrecht.nl