Noordwest samen groener maken

Meer ruimte voor bloemen, planten en bomen in de straat. Dat nodigt uit om meer naar buiten te gaan om  te fietsen of te wandelen. En juist ook om elkaar te kunnen ontmoeten. Planten en bomen zorgen daarnaast voor natuurlijke airconditioning en schaduw in de straat, waardoor het aangenaam verblijven is.

Zo blijft het koeler tijdens hete zomers en kunnen we bij hevige regenval het water beter opvangen. Op deze manier blijft de wijk leefbaar voor iedereen: onszelf, onze kinderen en onze dieren. En kunnen we elkaar in een gezellige en gezonde leefomgeving ontmoeten. Ook in de toekomst. 

Op deze pagina:


Ondiep

Boerhaavelaan

Buurtbewoners van Ondiep willen meer bloemen en planten in de Boerhaavelaan. Het doel is om mensen uit te nodigen elkaar te ontmoeten en te bewegen. Dit draagt bij aan een prettige en gezonde leefomgeving. Op 20 januari 2024 organiseerden we een bijeenkomst bij de Speler om te praten over het vergroenen en prettiger maken van de pleinen aan Boerhaavelaan. Ook was er de mogelijkheid om over andere belangrijke onderwerpen te praten die spelen in de wijk, zoals (geluids-) overlast en verkeersveiligheid. De wensen, ideeën en zorgen over de verschillende pleinen die toen gedeeld zijn, namen we mee in een 1e ontwerp per plein.

Op maandag 29 april gaan we samen met bewoners en onder begeleiding van de ontwerper, aanvullingen op het ontwerp doen. De ontwerpen per plein delen we op de volgende plekken en tijdstippen:

 • Plein 1: Het Boerhaaveplein. We zijn op het plein aanwezig van 15:00-16:00 uur;
 • Plein 2: het plein bij De Speler. We zijn op het plein aanwezig van 17:00-18:00 uur;
 • Plein 3: het plein met het zwembadkunstwerk. We zijn op het plein aanwezig van 18:30-19:30 uur.

Ten slotte is er nog een moment van 19:30-20:30 uur in het buurthuis De Speler (Thorbeckelaan 18c). We presenteren dan de uitkomsten van de sessies en de vervolgstappen.

Planning

Wanneer gebeurt wat?

WanneerWat
voorjaar 2024schetsontwerp en bewonersbijeenkomst
zomer 2024voorlopig ontwerp klaar
najaar 2024definitief ontwerp klaar
begin 2025uitvoeren ontwerp

Egelantierstraat

De Egelantierstraat is een belangrijke boog in de buurt om de omliggende buurten met elkaar te verbinden. Door deze groener te maken, kunnen veel bewoners hiervan genieten.

Ontwerp:

 • meer groen rond bestaande bomen op pleintje
 • meer bomen
 • oude fietsstrook groener inrichten

Plein aan de Egelantierstraat

Samen met bewoners hebben we een ontwerp gemaakt voor een groener plein aan de Egelantierstraat. We zien ruimte voor groen, door een deel van de straat af te sluiten. Het gaat om het noordelijke stuk tussen de Korenbloemstraat en Tijmstraat. Zo kunnen we het plein uitbreiden en maken we ruimte voor ontmoeten, ontspannen en bewegen. Bewoners dachten mee over het ontwerp tijdens 3 bewonersavonden. Bewoners willen meer groen, ruimte voor ontmoeting en voldoende ruimte om de fiets en auto te parkeren.

 • Op het plein wordt 400 m2 groen toegevoegd. Dit is lage beplanting. Het plein wordt omringd door een heg.
 • De bomen op het plein blijven. 3 parkeerplekken verdwijnen. Hierdoor ontstaat ruimte voor meer fietsenrekken, groen en een ondergrondse afvalcontainer.
 • Er komen fietsrekken bij voor 15 extra fietsen.
 • Op het plein komt een picknickbank.
 • Er komt mogelijk een watertappunt.
 • De 6 laadlekken voor elektrische auto’s blijven.
 • Haaksparkeren op het plein wordt langsparkeren.
 • Van het noordpunt van tot het zuidpunt loopt een recht pad over het plein. En van oost naar west lopen 3 paden.
 • De 4 fietstrommels, die nu op en rondom het plein staan, blijven op het plein.
 • De elektrische bakfiets blijft op het plein. De gehandicaptenparkeerplaats blijft en verschuift een paar meter richting het westen.
 • Er zijn 2 mogelijke locaties voor ondergrondse afvalcontainers op het plein. U ontvangt hier later meer informatie over.
 • We wisselen een parkeerplaats om met een fietsparkeerplaats ten opzichte van het laatste ontwerp dat is gedeeld. Het gaat om de parkeerplaats op het plein bij de Tijmstraat en de fietsenrekken in de Egelantierstraat bij de woning aan de Tijmstraat nummer 16. Zo is er beter zicht op het groen en het plein vanaf de Tijmstraat. Zie de ingezoomde afbeelding hierboven.

Een groep enthousiaste bewoners gaat het groen op het plein onderhouden. Helpt u mee? U hoeft geen groene vingers te hebben. Stuur vrijblijvend een mail naar groenernoordwest@utrecht.nl.

Neem een geveltuin of regenton

Maak het plein nog groener door een geveltuin. Dit is een smal tuintje voor uw gevel. Vanuit de gemeente leggen we deze aan. U plant hier uw eigen planten in. Of help de planten aan water op het plein. U krijgt van ons een regenton. Mail naar groenernoordwest@utrecht.nl voor meer informatie.

Laan van Chartroise (Ondiep)

De Laan van Chartroise heeft grote bomen. Behalve op het deel bij de huisnummers 112 tot 156. Hier staan weinig bomen die niet goed groeien. Op de brede stoep liggen ook veel stenen. De bewoners vroegen of we de kansen voor meer groen in de laan wilden onderzoeken. Meer groen vinden wij ook belangrijk. Bekijk de voordelen van meer groen.

Hoe ziet het ontwerp eruit?

Na het groener maken is er in plaats van 20m2, 275m2 groen op straat. Op de Laan van Chartroise gaan we extra bomen en meer groenvakken toevoegen. We nemen daarbij de hoeken mee van de Thorbeckelaan en Ondiep. Om meer ruimte te maken voor groen, verkleinen we de instapstrook aan de kant van de straat en komen er groenvakken. Er komen paadjes tussen het groen door om de huizen te bereiken. 

Parkeren

Er gaan 2 parkeerplekken weg. Lees meer over het parkeerbeleid.

Vervolg

Op maandag 4 maart start de aannemer met het voorbereidingswerk voor het aanleggen van de nieuwe bomen en planten in de straat. Het gaat hier om het deel bij de huisnummers 112 tot 156. De werkzaamheden duren uiterlijk tot en met 31 maart 2024. In die periode is een aantal parkeerplekken tijdelijk niet beschikbaar en we leiden het verkeer om. Na 1 april start groenaannemer met het aanleggen van de planten en bomen.

Speelplek aan de Willem Hedastraat (Ondiep)

Een aantal bewoners startte met het idee om het plein bij de Willem Hedastraat te vergroenen, zodat kinderen er fijner kunnen spelen. Ze maakten een plan en haalden meer dan 30 handtekeningen op bij omwonenden. Aan de hand van dit plan maakte de gemeente een ontwerp.

We gaan:

 • 200 m2 groen toevoegen. Dit bestaat uit gras, struiken en een plantvak/border met bloemen. Een selectie van de planten vindt u op de achterkant van dit wijkbericht
 • 4 bomen toevoegen
 • kunstgras leggen in de voetbalkooi
 • de 2 bankjes verplaatsen en opnieuw schuren
 • een picknickbank toevoegen
 • de schommel vervangen voor een schommel met 1 normaal zitje en een peuterzitje. De schommel verplaatsen we naar het noorden
 • de andere speeltoestellen vervangen voor 1 nieuw, groot speeltoestel. Het is een klimtoestel met een huisje, een glijbaan en een balans balk. Op de achterkant van dit bericht staat een afbeelding van het speeltoestel
 • het steen onder de rij bestaande bomen vervangen met verhard zand. Hierdoor kunnen de bomen straks beter groeien.

De speelplek wordt een stuk groener. Er komt ook een border met struiken en bloemen. Een enthousiaste groep bewoners gaat dit groen zelf onderhouden. Helpt u ook mee om het plein mooi te maken? Stuur dan vrijblijvend een mail naar groenernoordwest@utrecht.nl. U hoeft geen groene vinger te hebben. Alle hulp is welkom!

Help de speelplek nog groener te maken. Neem als omwonenden een geveltuin. Dit is een smal tuintje langs de gevel. Mail naar groenernoordwest@utrecht.nl voor meer informatie.

Vervuiling ondergrond

Na onderzoek stelden we vast dat er in de ondergrond enige vervuiling zit. Die is niet schadelijk voor mensen wanneer het onder de grond zit. Maar omdat de bouwers diep gaan graven om de speeltoestellen vast te zetten, zijn extra maatregelen nodig en worden zij extra beschermd.

Na de werkzaamheden maken we de bovengrond weer dicht. Er komt een dikke laag schone aarde over de vervuilde grond. Hierdoor kan de vervuilde grond niet meer aangeraakt worden, ook niet tijdens het tuinieren. Daarvoor is de laag te dik. De speelplek is veilig om te gebruiken.

Vervolg

We zijn inmiddels aan het werk. Wel is er enige vertraging door onder andere het natte weer. We verwachten de speeltuin klaar te hebben in het 1e kwartaal van 2024.


Zuilen

C. van Maasdijkstraat

Een aantal bewoners in de C. van Maasdijkstraat willen meer bomen in de straat. Het gaat om het deel van de C. van Maasdijkstraat tussen huisnummer 48 en 82. Het voorstel is om hier bomen te planten aan de zuidwestzijde van de straat. Verder overwegen we om aan de overkant van de straat, bij de bomen, de plantvakken rond de bomen te vergroten. In de plantvakken komen dan lage planten. De bewoners willen ook hogere planten aan het plantsoentje in de straat bij de huisnummers 78 en 80. We maken graag samen met de bewoners een ontwerp.

Hoe verder?

We delen in november 2023 het definitieve ontwerp via een wijkbericht en online op deze pagina. We verwachten in de eerste 3 maanden van 2024 te beginnen met het werk.


Minister Talmastraat

Begin 2023 kwam een aantal bewoners van de Minister Talmastraat met een idee om een gedeelte van hun straat groener te maken. We spraken met de bewoners. Op basis van hun wensen een maakten we schetsontwerp voor het groener maken van de stoep voor hun gebouw met appartementen.

Voor beide gebouwen willen we in de stoep verschillende groenvakken en bomen toevoegen. Hierbij blijft de stoep voor voetgangers goed bereikbaar. Ook veranderen we niks aan de parkeersituatie. Bewoners kunnen zelf de groenvakken beheren. Hebt u hier interesse in? Laat het ons weten door een mail te sturen naar groenernoordwest@utrecht.nl of ga naar de pagina Zelfbeheer openbare ruimte aanvragen.

We werken het schetsontwerp uit tot een definitief ontwerp. We zullen het definitieve ontwerp delen via een wijkbericht. We verwachten in de 1e helft van 2024 met de uitvoering te starten.


Stephensonstraat

Vanuit de buurt kregen we de wens om bomen te plaatsen in de Stephensonstraat. We moedigen dit soort ideeën aan, omdat een groenere straat bijdraagt aan een prettige en gezonde leefomgeving.

Bewonersavonden

We gingen daarom met bewoners in gesprek op 22 mei 2023. Op 26 juni volgde een 2e informatieavond waar we een terugkoppeling gaven op het schetsontwerp. Ook deden we de mededeling om het groener maken van de Stephensonstraat op te knippen in 2 fases:

 • Fase 1 (korte termijn) is het plaatsen van extra groen en vergroten van de ruimte rond de bestaande bomen. Helaas biedt de ondergrond geen mogelijkheden voor het toevoegen van extra bomen.
 • Fase 2 (lange termijn) is het verder onderzoeken van het groener maken van het Werkspoorplein en de verbinding met de speeltuin en het buurthuis (op de Wattlaan).

Door meer bomen en planten blijft de straat tijdens hete zomers koeler. Daarnaast nodigt meer groen uit tot bewegen, zoals fietsen of wandelen. Ook helpt groen wateroverlast te voorkomen. En draagt groen bij aan de biodiversiteit (alle soorten planten en dieren). Zo blijft de stad leefbaar voor iedereen, ook in de toekomst.

Op maandagavond 22 mei was er een bewonersavond. Wij gingen met u in gesprek over uw wensen en aandachtspunten voor meer groen in de Stephensonstraat. Ook maakten we een wandeling door de straat om ideeën en ervaringen te delen. Zo haalden we uw inbreng op om tot een ontwerp te komen.

Tijdens de bewonersavond van 22 mei kon u uw wensen en aandachtspunten met ons delen. Dat kon ook per e-mail. Op basis van uw reacties maken we een ontwerp. Dit ontwerp delen we met u via een wijkbericht. U kunt op het ontwerp reageren via e-mail of tijdens een tweede informatieavond op 26 juni. Daarna is het ontwerp definitief en verwachten wij begin 2024 de straat aan te passen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of via e-mail groenernoordwest@utrecht.nl.

Hebt u andere vragen over uw wijk? Neem dan contact op met Wijkbureau Noordwest.

Hoe ziet het nieuwe ontwerp eruit?

 • We gaan op 8 plekken plantvakken toevoegen met boomheesters.
 • We verbreden meer dan 33 plantvakken/boomspiegels.
 • Alle bomen krijgen een boomspiegel van minimaal 2 x 2 meter.
 • De kruispunten worden versmald door middel van groene boomspiegels.
 • In totaal voegen we ruim 236 m2 groen toe aan de straat.

Van der Pekstraat

De Van der Pekstraat is een straat met heel weinig groen. Op initiatief van bewoners onderzochten we de kansen voor meer groen in de straat.

In juli 2022 deelden we met bewoners een eerste schets van een groenere Van der Pekstraat. Verschillende bewoners wilden graag meer groen hebben dan in de schets was getekend. Daarop maakten we een nieuw ontwerp met meer groen.

 • Er komen op de stoep bij het Prins Bernardplein lage planten en een boom. Ook op de stoep bij de Plesmanlaan komen lage planten.
 • Verder komen er 2 bomen in de straat, ter hoogte van nummer 35 en ter hoogte van Prins Bernhardplein nummer 38.
 • Tot slot komt er een haag op het kruispunt met de Hanrathstraat parallel aan de huizen 37, 39 en 41. De oversteek blijft goed toegankelijk. En er komen lage planten op de hoeken van het kruispunt.

Wilt u meer weten over welke bomen en planten er komen? Mail dan naar groenernoordwest@utrecht.nl.  

Om meer ruimte te maken voor groen en het kruispunt bij de Hanrathstraat veiliger te maken, kunt u straks niet langer op het kruispunt parkeren.

Vervolg

In de week van 20 november 2023 zijn we gestart met de werkzaamheden voor een groenere Van der Pekstraat. Dit duurt ongeveer tot eind januari 2024.

Help mee in de straat

Lijkt het u leuk om te helpen met het onderhoud van groen in de straat? 4 bewoners hebben zich al aangemeld. U hoeft geen groene vingers te hebben, het is vrijblijvend en alle hulp is welkom!

Mail naar groenernoordwest@utrecht.nl


Burgemeester van Tuyllkade

Bewoners van de Burgemeester van Tuyllkade hebben aangegeven meer bloemen en planten op de stoepen te willen om veiliger en fijner te kunnen wandelen. Op 5 maart 2024 gaan we met elkaar in gesprek om tot een ontwerp te komen.

Tijdens de bewonersbijeenkomst bespreken we de volgende 2 vragen:

 1. Hoe kunnen we de middenberm, de groene strook in het midden van de Burgemeester van Tuylllkade, aantrekkelijker en veiliger maken voor de voetganger?
 2. Hoe zorgen we voor een groene en veilige stoep voor de voetganger?

Planning

Wanneer gebeurt wat
wanneerwat
zomer 2024schetsontwerp klaar en bewonersbijeenkomst
herfst 2024voorlopig ontwerp klaar en bewonersbijeenkomst
winter 2024definitef ontwerp klaar
begin 2025uitvoeren ontwerp

Wat is er al gebeurd?

 • In 2021 bespraken we met bewoners hun ideeën en wensen voor het verfraaien en toegankelijker maken van de middenberm op de Burgemeester van Tuyllkade.
 • In 2022 is er een wandelpad over de middenberm gemaakt. Dit was een wens van bewoners.
 • Na de aanleg van het wandelpad zijn we begonnen om de hele laan stap voor stap op te knappen.

Zelf ook iets doen voor meer groen?

Woont u in Noordwest en wilt u iets doen om de buurt groener te maken? Denk dan eens hieraan:

 • Een geveltuin aanvragen of zelf aanleggen. In Noordwest leggen we het hele jaar nieuwe geveltuinen aan.
 • Een stuk openbaar groen zelf onderhouden. Bijvoorbeeld een plantvak of boomspiegel.
 • U kunt veel doen om uw eigen tuin groener en meteen waterproof te maken.

Hebt u andere ideeën om de buurt groener te maken? Bel dan aan bij uw buurtbewoners en maak ze enthousiast voor meer groen. Hoe meer steun er is voor ideeën, hoe groter de kans is dat ze uitgevoerd worden. U kunt uw idee of plan met ons delen via het wijkbureau: noordwest@utrecht.nl.

Hulp en contact Groener Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl