Noordwest samen groener maken

We maken samen met inwoners de buurten Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd groener, gezelliger en gezonder. Op veel plekken in de openbare ruimte in Noordwest is er veel steen en weinig groen.

Daarom werken we aan het groener maken van pleinen, woonstraten en stoepen. Voor inwoners moet het een prettige plek zijn om er te lopen, fietsen en tijd door te brengen.

Op deze pagina:

Stephensonstraat

Vanuit de buurt kregen we de wens om bomen te plaatsen in de Stephensonstraat. We moedigen dit soort ideeën aan, omdat een groenere straat bijdraagt aan een prettige en gezonde leefomgeving.

Bewonersavond

We gingen daarom met bewoners in gesprek op maandagavond 22 mei.

Door meer bomen en planten blijft de straat tijdens hete zomers koeler. Daarnaast nodigt meer groen uit tot bewegen, zoals fietsen of wandelen. Ook helpt groen wateroverlast te voorkomen. En draagt groen bij aan de biodiversiteit (alle soorten planten en dieren). Zo blijft de stad leefbaar voor iedereen, ook in de toekomst.

Op maandagavond 22 mei was er een bewonersavond. Wij gingen met u in gesprek over uw wensen en aandachtspunten voor meer groen in de Stephensonstraat. Ook maakten we een wandeling door de straat om ideeën en ervaringen te delen. Zo haalden we uw inbreng op om tot een ontwerp te komen.

Op basis van uw reacties op de bewonersavond en per e-mail maken we een ontwerp. Dit ontwerp delen we met u via een wijkbericht. U kunt reageren via de e-mail of tijdens een tweede informatieavond op 26 juni. Daarna is het ontwerp definitief en verwachten wij begin 2024 in uitvoering te gaan.

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of via e-mail groenernoordwest@utrecht.nl.

Hebt u andere vragen over uw wijk? Neem dan contact op met Wijkbureau Noordwest.


Van der Pekstraat (Zuilen)

De Van der Pekstraat is een straat met heel weinig groen. Op initiatief van bewoners onderzochten we de kansen voor meer groen in de straat.

In juli 2022 deelden we met bewoners een eerste schets van een groenere Van der Pekstraat. Verschillende bewoners wilden graag meer groen hebben dan in de schets was getekend. Daarop maakten we een nieuw ontwerp met meer groen.

 • Denk mee via een online enquête tot woensdag 1 februari 2023.
 • Of kom langs op de bewonersavond op maandagavond 30 januari van 20.00-21.00 uur. U bent welkom op wijkbureau Noordwest op Thorbeckelaan 18B, Utrecht. U kunt ook online aansluiten. Meld u aan via e-mail vóór woensdag 25 januari: groenernoordwest@utrecht.nl.

Op het kruispunt met de Hanrathstraat komt een haag parallel aan de huizen 37, 39 en 41. De oversteek blijft goed toegankelijk. En er komen lage planten op de hoeken van het kruispunt.

Verder komt er op de hoek met de Prins Bernardplein op de stoep lage planten en een boom. Ook komen er lage planten op de hoek met de Plesmanlaan.

Tot slot komen er nog 6 bomen in de straat. Ter hoogte van nummers 1, 5, 13, 19, 27 en 35.

Om meer ruimte te maken voor groen en het kruispunt bij de Hanrathstraat veiliger te maken, kunt u straks niet langer op het kruispunt parkeren. Daarnaast verdwijnen er 4 parkeerplaatsen in de straat om 7 bomen te planten.

Dit leidt naar verwachting niet tot parkeeroverlast. Vanuit bewoners hoorden we dat er vaak parkeerplekken over zijn in de straat en in de omgeving is ook voldoende ruimte om te parkeren. Bijvoorbeeld bij de Burgemeester Norbruislaan.

Ook zijn er andere mogelijkheden, zoals het overstappen naar een deelauto. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor groen in de straat.

Vervolg

We verzamelen in de aankomende weken de reacties van bewoners op het ontwerp. We zetten een terugkoppeling van de reacties op Denk Mee.

Aan de hand van de reacties passen we het ontwerp aan. Deze delen we vervolgens met u via een wijkbericht. We verwachten in het voorjaar van 2023 in uitvoering te gaan.

Help mee in de straat

Lijkt het u leuk om te helpen met het onderhoud van groen in de straat? 4 bewoners hebben zich al aangemeld. U hoeft geen groene vingers te hebben, het is vrijblijvend en alle hulp is welkom!

Mail naar groenernoordwest@utrecht.nl


Van Tuyllkade (Zuilen)

Op 9 oktober 2021 bespraken we met buurtbewoners het schetsontwerp. Op die middag deelden zij hun ideeën, wensen en zorgen die we meenemen in een verder uitgewerkt schetsontwerp.

Ontwerp:

 • wandelpad van 1.20 meter breed in de middenberm
 • nieuwe plantvakken
 • hagen en banken
 • weghalen van parkeerplekken die in het zicht liggen

Half september 2022 begint de aannemer met het middenpad dat heel veel gebruikt wordt als wandelpad. Nu het pad in uitvoering is, gaan we onderzoeken welke andere thema’s we op termijn ook kunnen uitvoeren. Als we meer hierover weten, informeren wij u. 


Egelantierstraat (Ondiep)

De Egelantierstraat is een belangrijke boog in de buurt om de omliggende buurten met elkaar te verbinden. Door deze groener te maken, kunnen veel bewoners hiervan genieten.

Ontwerp:

 • meer groen rond bestaande bomen op pleintje
 • meer bomen
 • oude fietsstrook groener inrichten

De huidige fietsstrook aan de noordzijde zal verdwijnen, daarmee ontstaat ruimte voor meer groen.

 • De rijbaan wordt 4 meter breed.

Noordzijde van de straat:

 • We voegen hier 6 bomen toe.
 • De bomen komen in ruime plantvakken waarin water goed kan wegstromen. Hierin komt ook lage beplanting.
 • De breedte van de stoep blijft gelijk.
 • Tussen de bomen voegen we fietsparkeerplekken toe, behalve bij de middelste 2. Dat zijn 4 parkeervakken met in totaal ruimte voor 20 fietsen. De fietsenrekken staan parallel aan de stoep en rijbaan.

Zuidzijde van de straat:

 • Aan de zuidzijde komen 8 parkeerplekken. Dat is 1 parkeerplek minder dan in de huidige situatie: deze parkeerplek maakt plaats voor groen in de straat. Er is voldoende draagvlak en parkeerruimte om een parkeerplaats op te heffen.
 • We behouden 2 van de 3 bomen, de 3e verplaatsen we naar een andere plek in de wijk.
 • De bomen komen in ruime plantvakken met lage beplanting.
 • We behouden de fietsenstalling bij de entree van de straat (bij de Amsterdamsestraatweg).

Bij de kruising met de 2e Daalsedijk:

 •  Waar nu parkeerplekken zijn komt een plantvak met 2 kleine meerstammige bomen. Er komt lage beplanting.
 • De bomen bij de kruising blijven behouden en krijgen een grotere boomspiegel, zodat ze beter kunnen groeien.

Keuze type bomen en planten

De gemeente heeft passende planten en bomen gekozen. De bomen geven geen vuil af en laten voldoende licht door.


Plein aan de Egelantierstraat (Ondiep)

Samen met bewoners hebben we een ontwerp gemaakt voor een groener plein aan de Egelantierstraat.  We zien ruimte voor groen, door een deel van de straat af te sluiten. Het gaat om het noordelijke stuk tussen de Korenbloemstraat en Tijmstraat. Zo kunnen we het plein uitbreiden en maken we ruimte voor ontmoeten, ontspannen en bewegen.

Bewoners dachten mee over het ontwerp tijdens 3 bewonersavonden. Bewoners willen meer groen, ruimte voor ontmoeting en voldoende ruimte om de fiets en auto te parkeren.

 • Op het plein wordt 400 m2 groen toegevoegd. Dit is lage beplanting. Het plein wordt omringd door een heg.
 • De bomen op het plein blijven. 3 parkeerplekken verdwijnen. Hierdoor ontstaat ruimte voor meer fietsenrekken, groen en een ondergrondse afvalcontainer.
 • Er komen fietsrekken bij voor 15 extra fietsen.
 • Op het plein komt een picknickbank.
 • Er komt mogelijk een watertappunt.
 • De 6 laadlekken voor elektrische auto’s blijven.
 • Haaksparkeren op het plein wordt langsparkeren.
 • Van het noordpunt van tot het zuidpunt loopt een recht pad over het plein. En van oost naar west lopen 3 paden.
 • De 4 fietstrommels, die nu op en rondom het plein staan, blijven op het plein.
 • De elektrische bakfiets blijft op het plein. De gehandicaptenparkeerplaats blijft en verschuift een paar meter richting het westen.
 • Er zijn 2 mogelijke locaties voor ondergrondse afvalcontainers op het plein. U ontvangt hier later meer informatie over.

Vragen over het ontwerp?

Hebt u vragen of opmerkingen over het ontwerp voor het plein aan de Egelantierstraat? Reageer voor 14 november 2022 op het ontwerp via groenernoordwest@utrecht.nl.

Een groep enthousiaste bewoners gaat het groen op het plein onderhouden. Helpt u mee? U hoeft geen groene vingers te hebben. Stuur vrijblijvend een mail naar groenernoordwest@utrecht.nl.

Neem een geveltuin of regenton

Maak het plein nog groener door een geveltuin. Dit is een smal tuintje voor uw gevel. Vanuit de gemeente leggen we deze aan. U plant hier uw eigen planten in. Of help de planten aan water op het plein. U krijgt van ons een regenton. Mail naar groenernoordwest@utrecht.nl voor meer informatie.


Speelplek aan de Willem Hedastraat (Ondiep)

Een aantal bewoners startte met het idee om het plein bij de Willem Hedastraat te vergroenen, zodat kinderen er fijner kunnen spelen. Ze maakten een plan en haalden meer dan 30 handtekeningen op bij omwonenden. Aan de hand van dit plan maakte de gemeente een ontwerp.

 • We voegen 200 m2 groen toe. Dit bestaat uit gras, struiken en een border met bloemen.
 • Er worden 4 bomen toegevoegd.
 • De voetbalkooi blijft behouden.
 • De 2 bankjes blijven behouden en verplaatsen we naar andere plekken op het speelplein. De bankjes worden opnieuw geschuurd.
 • Er wordt een picknickbank toegevoegd in het noorden van het plein.
 • De schommel verplaatsen we naar het noorden. Een van de zitjes wordt vervangen door een peuterzitje. De schommel wordt opnieuw geverfd.
 • De andere speeltoestellen vervangen we door een nieuw, groot speeltoestel. Het is een klimtoestel met een huisje, een glijbaan en een balans balk.

De speelplek wordt een stuk groener. Er komt ook een border met struiken en bloemen. Een enthousiaste groep bewoners gaat dit groen zelf onderhouden. Helpt u ook mee om het plein mooi te maken? Stuur dan vrijblijvend een mail naar groenernoordwest@utrecht.nl. U hoeft geen groene vinger te hebben. Alle hulp is welkom!

Help de speelplek nog groener te maken. Neem als omwonenden een geveltuin. Dit is een smal tuintje langs de gevel. Mail naar groenernoordwest@utrecht.nl voor meer informatie.

Vervolg

We verwachten in het najaar van 2023 te starten met de uitvoering.


Zelf ook iets doen voor meer groen?

Woont u in Noordwest en wilt u iets doen om de buurt groener te maken? Denk dan eens hieraan:

 • Een geveltuin aanvragen of zelf aanleggen. In Noordwest leggen we nieuwe geveltuinen aan in april en oktober.
 • Een stuk openbaar groen zelf onderhouden. Bijvoorbeeld een plantvak of boomspiegel.
 • U kunt veel doen om uw eigen tuin groener en meteen waterproof te maken.

Hebt u andere ideeën om de buurt groener te maken? Bel dan aan bij uw buurtbewoners en maak ze enthousiast voor meer groen. Hoe meer steun er is voor ideeën, hoe groter de kans is dat ze uitgevoerd worden. U kunt uw idee of plan met ons delen via het wijkbureau: noordwest@utrecht.nl.

Hulp en contact Groener Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl