Noordwest samen groener maken

We maken samen met inwoners de buurten Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd groener, gezelliger en gezonder. Op veel plekken in de openbare ruimte in Noordwest is er veel steen en weinig groen.

Daarom werken we aan het groener maken van pleinen, woonstraten en stoepen. Voor inwoners moet het een prettige plek zijn om er te lopen, fietsen en tijd door te brengen.

Op deze pagina:

C. van Maasdijkstraat

Een aantal bewoners in de C. van Maasdijkstraat willen meer bomen in de straat. Het gaat om het deel van de C. van Maasdijkstraat tussen huisnummer 48 en 82. Het voorstel is om hier bomen te planten aan de zuidwestzijde van de straat. Verder overwegen we om aan de overkant van de straat, bij de bomen, de plantvakken rond de bomen te vergroten. In de plantvakken komen dan lage planten. De bewoners willen ook hogere planten aan het plantsoentje in de straat bij de huisnummers 78 en 80. We maken graag samen met de bewoners een ontwerp.

Hoe verder?

We delen in november 2023 het definitieve ontwerp via een wijkbericht en online op deze pagina. We verwachten in de eerste 3 maanden van 2024 te beginnen met het werk.


Stephensonstraat

Vanuit de buurt kregen we de wens om bomen te plaatsen in de Stephensonstraat. We moedigen dit soort ideeën aan, omdat een groenere straat bijdraagt aan een prettige en gezonde leefomgeving.

Bewonersavond

We gingen daarom met bewoners in gesprek op maandagavond 22 mei. Op 26 juni vindt een tweede bewonersavond plaats.

Door meer bomen en planten blijft de straat tijdens hete zomers koeler. Daarnaast nodigt meer groen uit tot bewegen, zoals fietsen of wandelen. Ook helpt groen wateroverlast te voorkomen. En draagt groen bij aan de biodiversiteit (alle soorten planten en dieren). Zo blijft de stad leefbaar voor iedereen, ook in de toekomst.

Op maandagavond 22 mei was er een bewonersavond. Wij gingen met u in gesprek over uw wensen en aandachtspunten voor meer groen in de Stephensonstraat. Ook maakten we een wandeling door de straat om ideeën en ervaringen te delen. Zo haalden we uw inbreng op om tot een ontwerp te komen.

Tijdens de bewonersavond van 22 mei kon u uw wensen en aandachtspunten met ons delen. Dat kon ook per e-mail. Op basis van uw reacties maken we een ontwerp. Dit ontwerp delen we met u via een wijkbericht. U kunt op het ontwerp reageren via e-mail of tijdens een tweede informatieavond op 26 juni. Daarna is het ontwerp definitief en verwachten wij begin 2024 de straat aan te passen.

Neem voor meer informatie contact met ons op via telefoonnummer 14 030 of via e-mail groenernoordwest@utrecht.nl.

Hebt u andere vragen over uw wijk? Neem dan contact op met Wijkbureau Noordwest.


Van der Pekstraat (Zuilen)

De Van der Pekstraat is een straat met heel weinig groen. Op initiatief van bewoners onderzochten we de kansen voor meer groen in de straat.

In juli 2022 deelden we met bewoners een eerste schets van een groenere Van der Pekstraat. Verschillende bewoners wilden graag meer groen hebben dan in de schets was getekend. Daarop maakten we een nieuw ontwerp met meer groen.

 • Er komen op de stoep bij het Prins Bernardplein lage planten en een boom. Ook op de stoep bij de Plesmanlaan komen lage planten.
 • Verder komen er 2 bomen in de straat, ter hoogte van nummer 35 en ter hoogte van Prins Bernhardplein nummer 38.
 • Tot slot komt er een haag op het kruispunt met de Hanrathstraat parallel aan de huizen 37, 39 en 41. De oversteek blijft goed toegankelijk. En er komen lage planten op de hoeken van het kruispunt.

Wilt u meer weten over welke bomen en planten er komen? Mail dan naar groenernoordwest@utrecht.nl.  

Om meer ruimte te maken voor groen en het kruispunt bij de Hanrathstraat veiliger te maken, kunt u straks niet langer op het kruispunt parkeren.

Vervolg

We verzamelen in de aankomende weken de reacties van bewoners op het ontwerp. We zetten een terugkoppeling van de reacties op Denk Mee.

Aan de hand van de reacties passen we het ontwerp aan. Deze delen we vervolgens met u via een wijkbericht. We verwachten in het voorjaar van 2023 in uitvoering te gaan.

Help mee in de straat

Lijkt het u leuk om te helpen met het onderhoud van groen in de straat? 4 bewoners hebben zich al aangemeld. U hoeft geen groene vingers te hebben, het is vrijblijvend en alle hulp is welkom!

Mail naar groenernoordwest@utrecht.nl


Van Tuyllkade (Zuilen)

Op 9 oktober 2021 bespraken we met buurtbewoners het schetsontwerp. Op die middag deelden zij hun ideeën, wensen en zorgen die we meenemen in een verder uitgewerkt schetsontwerp.

Ontwerp:

 • wandelpad van 1.20 meter breed in de middenberm
 • nieuwe plantvakken
 • hagen en banken
 • weghalen van parkeerplekken die in het zicht liggen

Half september 2022 begint de aannemer met het middenpad dat heel veel gebruikt wordt als wandelpad. Nu het pad in uitvoering is, gaan we onderzoeken welke andere thema’s we op termijn ook kunnen uitvoeren. Als we meer hierover weten, informeren wij u. 


Egelantierstraat (Ondiep)

De Egelantierstraat is een belangrijke boog in de buurt om de omliggende buurten met elkaar te verbinden. Door deze groener te maken, kunnen veel bewoners hiervan genieten.

Ontwerp:

 • meer groen rond bestaande bomen op pleintje
 • meer bomen
 • oude fietsstrook groener inrichten
 • De huidige fietsstrook aan de noordzijde zal verdwijnen, daarmee ontstaat ruimte voor meer groen.
 • De rijbaan wordt 4 meter breed.

Noordzijde van de straat:

 • We voegen hier 6 bomen toe.
 • De bomen komen in ruime plantvakken waarin water goed kan wegstromen. Hierin komt ook lage beplanting.
 • De breedte van de stoep blijft gelijk.
 • Tussen de bomen voegen we fietsparkeerplekken toe, behalve bij de middelste 2. Dat zijn 4 fietsparkeervakken met in totaal ruimte voor 20 fietsen. De fietsenrekken staan parallel aan de stoep en rijbaan.

Zuidzijde van de straat:

 • Aan de zuidzijde komen 8 parkeerplekken. Dat is 1 parkeerplek minder dan in de huidige situatie: deze parkeerplek maakt plaats voor groen in de straat. Er is voldoende draagvlak en parkeerruimte om een parkeerplaats op te heffen.
 • We houden 2 van de 3 bomen, de 3e verplaatsen we naar een andere plek in de wijk.
 • De bomen komen in ruime plantvakken met lage beplanting.
 • We houden de fietsenstalling bij de entree van de straat (bij de Amsterdamsestraatweg).

Bij de kruising met de 2e Daalsedijk:

 • Waar nu parkeerplekken zijn, komt een plantvak met 2 kleine meerstammige bomen. Er komt lage beplanting.
 • De bomen bij de kruising blijven en krijgen een grotere boomspiegel, zodat ze beter kunnen groeien.

Plein aan de Egelantierstraat (Ondiep)

Samen met bewoners hebben we een ontwerp gemaakt voor een groener plein aan de Egelantierstraat. We zien ruimte voor groen, door een deel van de straat af te sluiten. Het gaat om het noordelijke stuk tussen de Korenbloemstraat en Tijmstraat. Zo kunnen we het plein uitbreiden en maken we ruimte voor ontmoeten, ontspannen en bewegen. Bewoners dachten mee over het ontwerp tijdens 3 bewonersavonden. Bewoners willen meer groen, ruimte voor ontmoeting en voldoende ruimte om de fiets en auto te parkeren.

 • Op het plein wordt 400 m2 groen toegevoegd. Dit is lage beplanting. Het plein wordt omringd door een heg.
 • De bomen op het plein blijven. 3 parkeerplekken verdwijnen. Hierdoor ontstaat ruimte voor meer fietsenrekken, groen en een ondergrondse afvalcontainer.
 • Er komen fietsrekken bij voor 15 extra fietsen.
 • Op het plein komt een picknickbank.
 • Er komt mogelijk een watertappunt.
 • De 6 laadlekken voor elektrische auto’s blijven.
 • Haaksparkeren op het plein wordt langsparkeren.
 • Van het noordpunt van tot het zuidpunt loopt een recht pad over het plein. En van oost naar west lopen 3 paden.
 • De 4 fietstrommels, die nu op en rondom het plein staan, blijven op het plein.
 • De elektrische bakfiets blijft op het plein. De gehandicaptenparkeerplaats blijft en verschuift een paar meter richting het westen.
 • Er zijn 2 mogelijke locaties voor ondergrondse afvalcontainers op het plein. U ontvangt hier later meer informatie over.
 • We wisselen een parkeerplaats om met een fietsparkeerplaats ten opzichte van het laatste ontwerp dat is gedeeld. Het gaat om de parkeerplaats op het plein bij de Tijmstraat en de fietsenrekken in de Egelantierstraat bij de woning aan de Tijmstraat nummer 16. Zo is er beter zicht op het groen en het plein vanaf de Tijmstraat. Zie de ingezoomde afbeelding hierboven.

Vragen over het ontwerp?

Hebt u vragen of opmerkingen over het ontwerp voor het plein aan de Egelantierstraat? Reageer voor 14 november 2022 op het ontwerp via groenernoordwest@utrecht.nl.

Een groep enthousiaste bewoners gaat het groen op het plein onderhouden. Helpt u mee? U hoeft geen groene vingers te hebben. Stuur vrijblijvend een mail naar groenernoordwest@utrecht.nl.

Neem een geveltuin of regenton

Maak het plein nog groener door een geveltuin. Dit is een smal tuintje voor uw gevel. Vanuit de gemeente leggen we deze aan. U plant hier uw eigen planten in. Of help de planten aan water op het plein. U krijgt van ons een regenton. Mail naar groenernoordwest@utrecht.nl voor meer informatie.


Speelplek aan de Willem Hedastraat (Ondiep)

Een aantal bewoners startte met het idee om het plein bij de Willem Hedastraat te vergroenen, zodat kinderen er fijner kunnen spelen. Ze maakten een plan en haalden meer dan 30 handtekeningen op bij omwonenden. Aan de hand van dit plan maakte de gemeente een ontwerp.

We gaan:

 • 200 m2 groen toevoegen. Dit bestaat uit gras, struiken en een plantvak/border met bloemen. Een selectie van de planten vindt u op de achterkant van dit wijkbericht
 • 4 bomen toevoegen
 • kunstgras leggen in de voetbalkooi
 • de 2 bankjes verplaatsen en opnieuw schuren
 • een picknickbank toevoegen
 • de schommel vervangen voor een schommel met 1 normaal zitje en een peuterzitje. De schommel verplaatsen we naar het noorden
 • de andere speeltoestellen vervangen voor 1 nieuw, groot speeltoestel. Het is een klimtoestel met een huisje, een glijbaan en een balans balk. Op de achterkant van dit bericht staat een afbeelding van het speeltoestel
 • het steen onder de rij bestaande bomen vervangen met verhard zand. Hierdoor kunnen de bomen straks beter groeien.

De speelplek wordt een stuk groener. Er komt ook een border met struiken en bloemen. Een enthousiaste groep bewoners gaat dit groen zelf onderhouden. Helpt u ook mee om het plein mooi te maken? Stuur dan vrijblijvend een mail naar groenernoordwest@utrecht.nl. U hoeft geen groene vinger te hebben. Alle hulp is welkom!

Help de speelplek nog groener te maken. Neem als omwonenden een geveltuin. Dit is een smal tuintje langs de gevel. Mail naar groenernoordwest@utrecht.nl voor meer informatie.

Vervolg

We verwachten in het najaar van 2023 te starten met de uitvoering.

Laan van Chartroise

De Laan van Chartroise heeft grote bomen. Behalve op het deel bij de huisnummers 112 tot 156. Hier staan weinig bomen die niet goed groeien. Op de brede stoep liggen ook veel stenen. De bewoners vroegen of we de kansen voor meer groen in de laan wilden onderzoeken. Meer groen vinden wij ook belangrijk. Bekijk de voordelen van meer groen.

Hoe ziet het ontwerp eruit?

Na het groener maken is er in plaats van 20m2,  275m2 groen op straat. Op de Laan van Chartroise gaan we extra bomen en meer groenvakken toevoegen. We nemen daarbij de hoeken mee van de Thorbeckelaan en Ondiep. Om meer ruimte te maken voor groen, verkleinen we de instapstrook aan de kant van de straat en komen er groenvakken. Er komen paadjes tussen het groen door om de huizen te bereiken. 

Parkeren

Er gaan 2 parkeerplekken weg. Lees meer over het parkeerbeleid.

Vervolg

We verwachten in het najaar van 2023 te beginnen met de werkzaamheden. We sturen de omwonenden een wijkbericht als we weten wanneer we precies starten.


Zelf ook iets doen voor meer groen?

Woont u in Noordwest en wilt u iets doen om de buurt groener te maken? Denk dan eens hieraan:

 • Een geveltuin aanvragen of zelf aanleggen. In Noordwest leggen we het hele jaar nieuwe geveltuinen aan.
 • Een stuk openbaar groen zelf onderhouden. Bijvoorbeeld een plantvak of boomspiegel.
 • U kunt veel doen om uw eigen tuin groener en meteen waterproof te maken.

Hebt u andere ideeën om de buurt groener te maken? Bel dan aan bij uw buurtbewoners en maak ze enthousiast voor meer groen. Hoe meer steun er is voor ideeën, hoe groter de kans is dat ze uitgevoerd worden. U kunt uw idee of plan met ons delen via het wijkbureau: noordwest@utrecht.nl.

Hulp en contact Groener Noordwest

Telefoon

14 030

E-mail

noordwest@utrecht.nl