Park Transwijk

Fase project:
In voorbereiding

Planning:
2025-2029

Park Transwijk is een groot park tussen de wijken Kanaleneiland, Transwijk, de toekomstige wijk Merwede en de Rivierenwijk. We willen dat het park in de toekomst mooier en beter is en dat meer mensen het park gebruiken voor sport en ontspanning. Daarom gaan we de inrichting van het park verbeteren.

Wat gaan we doen?

 • Er komt meer groen, in verschillende soorten. Hierdoor kunnen er meer planten en dieren leven en zo willen we hittestress tegengaan. Hele hoge temperaturen op plekken met te veel steen of asfalt en waar niet genoeg schaduw is kunnen zorgen voor hittestress. Bij hittestress kunnen mensen en dieren warmte niet kwijt. 
 • We verbeteren de randen van het park. Waar het kan, halen we hekwerk weg en laten we het groen van het park meer aansluiten op de openbare ruimte in de buurten eromheen.
 • We verbeteren de omgeving en de gebouwen van de stadsboerderij Eilandsteede.
 • We bekijken de mogelijkheden van een (toekomstige) beheergroep met omwonenden en gebruikers van het park. 
 • We gebruiken het 'locatieprofiel' voor Park Transwijk bij verbeteringen aan het park. Dit ‘locatieprofiel’ geeft straks duidelijkheid over aantal, omvang en duur van evenementen in het park.
 • We maken meer ruimte voor sport en spelen.
 • We werken aan 2 wandel- en fietspaden tussen Kanaleneiland en de Rivierenwijk via de nieuwe stadswijk Merwede:
  • De Koeriersterlaan (via de zuidkant van het park)
  • Lanslaan-Lomanlaan (via de noordkant van het park)

Meedenken

We hebben al het een en ander op papier gezet zodat we met dit project aan de slag kunnen. Dat staat in het startdocument. In dit document staat wat er allemaal speelt in het park en welke wensen en kansen er zijn voor verbeteringen. We weten dus wat we ongeveer moeten gaan doen.

Natuurlijk horen we daarbij ook graag uw waardevolle mening. We gaan daarom graag met u in gesprek. We organiseren verschillende activiteiten in het park, zoals kinderateliers samen met Utrecht Natuurlijk en geven rondleidingen door het park.

Bekijk de activiteiten of deel uw mening met ons op DenkMee

Planning

We zetten ons ervoor in dat het park in 2029 helemaal klaar is. We beginnen nu eerst met alle voorbereidingen. 

Eisen en wensen voor wandel- en fietspaden

We gaan eerst aan de slag met de 2 wandel- en fietspaden. Hierbij starten we met het maken van een integraal programma van eisen (IPvE) en een functioneel ontwerp (FO). Hierin staan alle wensen en eisen van de paden. U kunt hierover meedenken. Zijn het IPvE en het FO klaar? Dan mag iedereen daarop reageren. Daarna neemt het college een besluit. Pas daarna gaan we aan de slag met het ontwerp en alle voorbereidingen. In 2025 willen we de paden af hebben.

Plan voor nieuw groen en verbeteren paden

Verder bereiden we de andere werkzaamheden voor. Zoals bijvoorbeeld het aanplanten van nieuwe bomen, verbeteringen aan de paden. Hier moeten we eerst nog een plan en een ontwerp voor maken. Bij het maken van het ontwerp halen we wensen en ideeën op bij omwonenden en gebruikers van het park. Zo willen we de betrokkenheid bij de ontwikkelingen in het park versterken. 

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2023-2025Maken integraal programma van eisen (IPvE) en functioneel ontwerp (FO).
2023-2029Voorbereiden werkzaamheden zoals aanplanten nieuwe bomen en verbeteren paden.
2029Nieuwe inrichting van het park klaar.

Wat is er al gebeurd?

Wat is er te doen in park Transwijk?

In het park worden regelmatig evenementen en activiteiten georganiseerd. Het jaarlijkse Bevrijdingsfestival op 5 mei is een van de bekendste en grootste evenementen. In het park zit ook stadsboerderij de Eilandsteede.

Bekijk de mogelijkheden voor evenementen in het park

Geschiedenis

De wijk Kanaleneiland is in de jaren '50 van de vorige eeuw gebouwd. Er waren veel nieuwe woningen nodig om de woningnood na de oorlog op te lossen. Overal in de wijk liggen groenstroken en sportvoorzieningen. In 1956 begonnen we met de aanleg van park Transwijk. In 1964 was het park klaar.

Hulp en contact Park Transwijk

Telefoon

14 030

E-mail

zuidwestruimte@utrecht.nl