Voordorpse Veld

Het aantal inwoners in Utrecht groeit de komende jaren. We willen dat de ruimte voor natuur, sport, recreatie (fietsen en wandelen) en het opwekken van duurzame energie meegroeit. Deze ruimte zoeken we in gebieden in én om de stad. We onderzoeken of het Voordorpse Veld hiervoor de ruimte biedt.

We noemen dit gebied Voordorpse Veld. Het staat ook bekend als Voordorpse Polder of Voorveldse Polder.

Wensen van de gemeente voor het Voordorpse Veld

  • Versterking van het groen en de natuur
  • Meer mogelijkheden voor recreatie
  • Uitbreiding van sportmogelijkheden
  • Opwekking van duurzame energie

Bekijk de raadsbrief en het uitgevoerde onderzoek in het Voordorpse Veld

Waarom hebben we onderzoek gedaan?

Het Voordorpse Veld is een beschermd gebied. Niet alles is hierdoor zomaar mogelijk. Het gebied is sinds 2021 onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed ‘De Hollandse Waterlinies’. Daarnaast is het onderdeel van de stedelijke groenstructuur (grote groengebieden en groene verbindingen in de stad) en het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Ook is er recent een faunapassage aangelegd in het gebied. Om dieren veilig te laten oversteken leggen we onder, over of langs wegen en onder bruggen oversteekplaatsen aan. Dit noemen we faunapassages.

Samen met de Provincie Utrecht hebben we onderzocht wat onze wensen zijn en wat er mogelijk is in het gebied. Onderzoeksbureau Bosch & Slabbers heeft onderzocht welke ontwikkelingen in het Voordorpse Veld mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. Per wens van de gemeente is een beschrijving (scenario) gemaakt, zodat de gevolgen voor het landschap duidelijk zijn. Dit is nog geen plan. We hebben alleen al onderzoek gedaan vanwege de beschermde status van het Voordorpse Veld.

Samenvatting resultaten eerder onderzoek

  • Recreatie en natuur ontwikkelen lijkt geen negatieve invloed te hebben op het UNESCO Werelderfgoed. In het ontwerp moet dan wel rekening worden gehouden met landschap en cultureel erfgoed.
  • Opwekken van duurzame energie en sportvelden vormen een risico op het beschadigen van het werelderfgoed en de natuur. Verder onderzoek is nodig om een keuze te kunnen maken.

Hoe gaan we verder?

Op dit moment doen we verder onderzoek naar wat wel en niet mogelijk is en onder welke voorwaarden. We gebruiken hiervoor een internationaal erkende onderzoeksmethode die speciaal ontwikkeld is voor werelderfgoed, de Heritage Impact Assessment (afgekort HIA). Hiermee toetsen we de resultaten van het eerdere onderzoek.  

Het college van burgemeester en wethouders gebruikt de resultaten van het onderzoek én de HIA om te besluiten of we verder gaan met onderzoek, en welke wensen we dan onderzoeken. Het college neemt dit besluit in 2024.

Gaat het onderzoek door? Dan starten we gesprekken met grondeigenaren, bewoners, ondernemers uit de buurt en belangenorganisaties.

Overige projecten in Voordorpse Polder

Naast de wensen van gemeente Utrecht zijn er nog andere ontwikkelingen, plannen en projecten in het gebied. De gemeente De Bilt heeft in 2021 het gebiedsplan Voordorpse polder vastgesteld, grenzend aan ons onderzoeksgebied. Ten zuiden van de Biltse Rading (binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Utrecht) gaat de Provincie Utrecht samen met het Utrechts Landschap natuur ontwikkelen vanaf het najaar 2023 tot en met 2024. Dit project staat los van onze onderzoeken. De partijen hebben nauw contact over de ontwikkelingen en hoe de verschillende plannen en projecten goed op elkaar kunnen aansluiten.

Vanuit het klimaatbeleid heeft de gemeente Utrecht zoekgebieden benoemd voor het opwekken van duurzame energie, waaronder het Voordorpse Veld. De Utrechtse gemeenteraad neemt rond de zomer van 2024 een besluit over deze zoekgebieden.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneer?Wat?
september 2023 - april 2024Uitvoeren Heritage Impact Assessment (HIA)
april - juni 2024Het college van B en W bepaalt of en zo ja welke wensen verder uitgewerkt en onderzocht worden. 

Wat is er al gedaan?

Meer informatie

Wilt u via e-mail op de hoogte worden gehouden? Laat dit dan weten via voordorpseveld@utrecht.nl.

Hulp en contact Voordorpse Veld

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur