Informatie voor professionals - programma Detentie en Terugkeer

Met het programma Detentie en Terugkeer richten we ons op het terugkeren van Utrechtse gedetineerden naar de samenleving. Door al tijdens hun gevangenschap in te zetten op het verbeteren van perspectief, vermindert de kans op terugval in de criminaliteit. We werken daarbij nauw samen met onze partners van bijvoorbeeld de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de reclassering.

Frontoffice Detentie en Terugkeer

De Frontoffice Detentie en Terugkeer vormt een stevige basis voor het werken met mensen die in de gevangenis zitten. Gedetineerde inwoners uit Utrecht kunnen bij onze gemeentelijke Frontoffice Detentie en Terugkeer terecht met vragen. Bijvoorbeeld over dagbesteding, werk, bijzondere bijstand tijdens detentie, identiteitsbewijs, schulden of zorg.

In het contact met onze gedetineerde inwoners zetten we in op het vinden van achterliggende problematiek en hulpvragen. Ook als de gedetineerde niet direct zelf een vraag stelt. Dit doen we om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de persoonlijke situatie van degene die vastzit. Samen met de gedetineerde en onze samenwerkingswerkingspartners bekijken we wat er nodig is voor een zo goed mogelijke terugkeer.

In 2023 zijn onze vaste spreekuren verder uitgebreid. Naast de spreekuren in penitentiaire inrichting (PI) Nieuwegein en Alphen, organiseren wij die nu ook in PI Lelystad. Een groot deel van onze doelgroep verblijft ook in andere penitentiaire inrichtingen. Daarom zijn onze medewerkers van de Frontoffice Detentie en Terugkeer ook regelmatig in andere PI’s voor (intake)gesprekken met Utrechtse gedetineerden. Een andere mogelijkheid tot contact is via (beeld)bellen.

Extra inzet op gedetineerden met een hoog risico op recidive

We hebben extra aandacht voor gedetineerden met een hoog risico op recidive. Dus mensen waarvan te verwachten is dat ze weer in de fout gaan. We doen dat, omdat deze gedetineerden vaak allerlei ingewikkelde problemen hebben. En bij terugval zijn er grote risico’s op overlast en criminaliteit in de wijken. Deze gedetineerden vragen meestal niet zelf om hulp, omdat ze dat niet willen of niet kunnen.

Toch willen we ervoor zorgen dat we met deze gedetineerden in contact komen en goed gebruikmaken van de detentieperiode. Het is belangrijk dat zij tijdens detentie kunnen werken aan het verbeteren van hun perspectief en andere, positieve(re) keuzes maken. We kunnen hen aanmelden voor de persoonsgerichte aanpak (PGA) of voor begeleiding door onze re-integratie officieren (RIO). Dit maakt een intensieve begeleiding en ondersteuning mogelijk, die tijdens het gevangenschap start en daarna doorloopt. Er is gerichte aandacht voor dagbesteding, bijvoorbeeld in de vorm van werk of school. Dit doen we, omdat we weten dat dit een belangrijke factor is om herhaling te voorkomen. Aanvullend is aandacht voor zingeving en identiteitsontwikkeling.

Hulp en contact Detentie en Terugkeer

Telefoon

14 030

Frontoffice Detentie en Terugkeer

030 - 286 61 99 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

E-mail

FrontofficeDenT@utrecht.nl