Lachgasverbod

Het gebruik van lachgas is schadelijk voor de gezondheid en gevaarlijk. Daarnaast zorgt het gebruik van lachgas voor veel overlast. Lachgas voor recreatief gebruik is daarom sinds 1 januari 2023 landelijk verboden.

Sinds 1 januari 2023 staat lachgas op de lijst met verboden middelen: lijst II van de Opiumwet. U mag ook geen tanks en ampullen bij u hebben. Het professioneel gebruik van lachgas voor medische en technische doeleinden blijft wel toegestaan.

Lees meer over het landelijke lachgasverbod

Gevolgen van lachgas

Het gebruik van lachgas heeft de volgende risico's/gevolgen:

  • Er kan zuurstoftekort in de hersenen van de gebruiker ontstaan.
  • Lachgas gebruiken in het verkeer is levensgevaarlijk.
  • De langetermijnrisico’s zijn nog onvoldoende bekend.
  • Ballonnen, ampullen en lachgascilinders vervuilen de stad.
  • Lachgascilinders kunnen ontploffingen veroorzaken als ze bij het restafval belanden. Lever lachgascilinders in op 1 van de afvalscheidingsstations.

Lees meer over de gevolgen van lachgas op Drugsinfo.nl

Overlast melden

Hebt u (geluids)overlast of is er afval door het gebruik van lachgas? U kunt dit melden bij de gemeente. Gooi de cilinder(s) niet in een ondergrondse container. Na uw melding ruimen wij de cilinders op.

Doe een melding

Uw melding helpt ons een goed overzicht te krijgen van de overlast. Op basis van signalen, meldingen en politie-informatie, gaan de handhavers de stad in.

Blijft de overlast doorgaan? Meld dit dan opnieuw. Dit geeft ons inzicht in de mate van overlast. Afval proberen wij binnen 5 werkdagen op te ruimen.

Verbod lachgas

Naast het landelijke verbod, geldt er in de hele stad een plaatselijk verbod op het overlast gevend gebruik van lachgas. Met een gebiedsgerichte aanpak wordt er in de wijken op basis van overlastmeldingen gehandhaafd op de overlast van lachgasgebruik. Toezicht en Handhaving houdt toezicht, waarschuwt en beboet waar nodig. Eventuele verplaatsing van overlastgevend gebruik van lachgas houden zij in de gaten.

Meer informatie lachgas

Het Trimbos Instituut en Jellinek geven meer informatie over de samenstelling en risico's van lachgas.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112