Veiligheid Meld gevaar, overlast of onveilige situaties

Bel bij onveilige of verdachte situaties 112. Jeugd- of geluidsoverlast, illegale bouw, parkeeroverlast van auto's of fietsen, of rommel op straat? Bekijk hieronder waar u dit soort dingen kunt melden.

Politie, ambulance en brandweer

Bel 112 bij:

 • gevaar, gewonden en brand
 • diefstal, beroving of overval
 • inbraak van woning, auto of een verdachte situatie
 • mishandeling, geweld of vechtpartij
 • drugshandel
 • gaslucht

Geen spoed, wel politie

Bel 0900 - 88 44 als:

 • het niet dringend is, maar u wel politie wilt spreken
 • u getuige bent geweest van diefstal, mishandeling, ongeval of vechtpartijen
 • u jongerenoverlast, drugsoverlast of geluidsoverlast ervaart
 • u een winkel, organisatie of activiteiten niet vertrouwt
 • als u discriminatie heeft ervaren

Via de website van de politie kunt u ook online een melding doen.

Gemeente Utrecht

Bel ons als gemeente via 14 030 bij:

 • jongerenoverlast, drugsoverlast of geluidsoverlast
 • vernieling
 • straatintimidatie
 • vervuiling en afval
 • onveilige verkeerssituaties

Online melding doen

Meld Misdaad Anoniem

Wil u iets melden over criminaliteit zonder uw naam te noemen? Bel dan 0800 - 7000 of doe een online melding via www.meldmisdaadanoniem.nl

Veilig thuis

Vermoed u huiselijk geweld of mishandeling? Of maakt u zich zorgen over iemand? Bel 0800 - 2000 of meld dit via www.samen-veilig.nl

Art.1 Midden Nederland

Bent u gediscrimineerd op grond van bijvoorbeeld afkomst, huidskleur, godsdienst, leeftijd, geslacht of handicap? Bel 030 - 232 86 66. Melden kan ook via WhatsApp op 06 – 23 22 32 71 of online via de website van Art.1 Midden Nederland.

Woonoverlast

Ervaart u overlast van uw buren? Ga dan eerst zelf het gesprek aan met uw buren. Komt u er niet uit? Neem contact op met uw verhuurder, het wijkbureau of de wijkagent. Zij kunnen u verder helpen.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112