Meld gevaar, overlast of onveilige situaties

Bel bij onveilige of verdachte situaties 112. Jeugd- of geluidsoverlast, illegale bouw, parkeeroverlast van auto's of fietsen, of rommel op straat? Bekijk hieronder waar u dit soort dingen kunt melden.

Politie, ambulance en brandweer

Bel 112 bij:

 • gevaar, gewonden en brand
 • diefstal, beroving of overval
 • inbraak van woning, auto of een verdachte situatie
 • mishandeling, geweld of vechtpartij
 • drugshandel
 • gaslucht

Geen spoed, wel politie

Bel 0900 - 88 44 als:

 • het niet dringend is, maar u wel politie wilt spreken
 • u getuige bent geweest van diefstal, mishandeling, ongeval of vechtpartijen
 • u jongerenoverlast, drugsoverlast of geluidsoverlast ervaart
 • u een winkel, organisatie of activiteiten niet vertrouwt
 • als u discriminatie heeft ervaren

Via de website van de politie kunt u ook online een melding doen.

Gemeente Utrecht

Bel ons als gemeente via 14 030 bij:

 • jongerenoverlast, drugsoverlast of geluidsoverlast
 • vernieling
 • straatintimidatie
 • vervuiling en afval
 • onveilige verkeerssituaties

Online melding doen

Meld Misdaad Anoniem

Wilt u iets melden over criminaliteit zonder uw naam te noemen? Bel dan 0800 - 7000 of doe een online melding via Meld Misdaad Anoniem.

Veilig thuis

Vermoedt u huiselijk geweld of mishandeling? Of maakt u zich zorgen over iemand? Bel 0800 - 2000 of meld dit via Samen Veilig.

Discriminatie melden

Bent u gediscrimineerd op grond van bijvoorbeeld afkomst, huidskleur, godsdienst, leeftijd, geslacht of handicap? Meld dit bij Discriminatie.nl Provincie Utrecht

Woonoverlast en woonfraude

Ervaart u overlast van uw buren? Bijvoorbeeld geluidsoverlast of afval in de gezamenlijke ruimte. Of vermoedt u woonfraude? Bijvoorbeeld dat de woning zonder toestemming van de eigenaar wordt onderverhuurd. Lees wat u kunt doen bij woonoverlast en woonfraude.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112