Toezicht en handhaving

De handhavers en inspecteurs zorgen dat zoveel mogelijk Utrechters de regels naleven in de stad. Zij doen dat in de openbare ruimte en bij bedrijven en bewoners. Zo dragen ze bij aan een gezonde, leefbare en veilige stad.

Taken handhavers

Het team handhavers bestaat uit buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) en toezichthouders. De boa's zijn be√ędigd en dragen een boa-insigne. Zij hebben opsporingsbevoegdheid, mogen identiteiten controleren, strafbare feiten opsporen en personen aanhouden.

Voorbeelden taken:

De handhavers zijn zichtbaar in alle wijken. Zij werken in ploegendiensten om 24 uur per dag de stad leefbaar, veilig, schoon en bereikbaar te houden. Ook zijn er wijkboa's die zorgen voor de contacten met de veiligheidspartners in de wijk. Zij hebben veel contact met bewoners en ondernemers en zorgen ervoor dat zaken die (langdurig) spelen in een wijk worden opgepakt.

Een kijkje in het werk van de handhavers

Taken inspecteurs

De inspecteurs in de bebouwde omgeving controleren en handhaven bij bedrijven en particulieren op:

Bij ongevallen en calamiteiten zoals een grote brand of een gaslek controleren de inspecteurs op de bouwkundige veiligheidsaspecten. Ook bekijken zij de mogelijke aanwezigheid van asbest. Ze inventariseren de situatie en nemen maatregelen die nodig zijn om gevaar te voorkomen.

Video: inspecteurs over hun werk

Of bekijk deze video met ondertitels en audiodescriptie.

In deze video vertellen 4 inspecteurs over hun dagelijkse werk als inspecteur milieu, inspecteur bouw, inspecteur horeca en inspecteur wonen.

Overlast? Doe een melding

Dan gaan de handhavers of inspecteurs ermee aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan onveilige situaties, jeugd- of geluidsoverlast, illegale bouw, parkeeroverlast van auto's of fietsen of rommel op straat.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112