Veiligheid Vuurwerk

Elk jaar vallen er gewonden en is er grote overlast door vuurwerk. Regels voor het bezit en het afsteken van vuurwerk moeten dit voorkomen.

Vuurwerkverbod

Vanaf de jaarwisseling 2020-2021 is er een landelijk verbod op zwaarder vuurwerk (F3 categorie) en knalvuurwerk. 

Het afsteken van licht vuurwerk in de F1-categorie en verschillende soorten siervuurwerk in de categorie F2 is wel toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur.

Lees meer over het verbod op verkoop en afsteken van vuurwerk

Meld vuurwerkoverlast

Hebt u overlast van vuurwerk in uw buurt? Meld het!

Meld vuurwerkoverlast

Uw melding helpt ons een goed overzicht te krijgen van de vuurwerkoverlast. We kunnen niet overal direct heen. Op basis van signalen, meldingen en politie-informatie, gaan de handhavers de stad in. Blijft de overlast voortduren? Meld dit dan opnieuw. Ziet u iets verdachts of is er gevaar? Belt u dan direct 112.

U kunt ook bellen naar:

  • 112 bij verdachte en gevaarlijke situaties
  • 0900-8844 (politie) bij verdenking illegale opslag vuurwerk
  • 14 030 bij overlast
  • 14 030 bij vernieling of rommel
  • 0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem

Onschadelijk maken vuurwerk

Wilt u van nog niet afgestoken vuurwerk af?

Kijk hoe je zelf vuurwerk onschadelijk kan maken

Vuurwerkinleveractie

Ook dit jaar organiseren we een vuurwerkinleveractie. U kunt anoniem en zonder straf al uw vuurwerk (ook illegaal vuurwerk) inleveren. Data, tijden en locaties volgen zo spoedig mogelijk.

Vuurwerkvrije zones

In een vuurwerkvrije zone mag u nooit vuurwerk afsteken, ook niet tijdens de officiële afsteektijden. Bekijk de Vuurwerkvrije-zonekaart of het overzicht vuurwerkvrije zones. In Utrecht hebben we 2 soorten vuurwerkvrije zones.

1. Dierenverblijven, natuurgebieden en parken

De vuurwerkvrije zone is alleen op het perceel van het dieren(buiten)verblijf, natuurgebied of park. In de omliggende straten mag u dus tijdens de officiële afsteektijden wél vuurwerk afsteken.

2. Vuurwerkvrije zones bewonersinitiatief

Wilt u (een gedeelte) van uw straat, rondom een pleintje of speeltuin vuurwerkvrij maken? Stemt u dit dan samen met buurtbewoners af waar er wel en waar er niet vuurwerk afgestoken kan worden. De gemeente en politie controleren en handhaven niet of deze afspraken worden nageleefd. U kunt de vuurwerkvrije zone aangeven met de onderstaande posters. Deze kunt u afhalen bij uw wijkbureau of downloaden via deze site.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112