Bibob

Vraagt u een subsidie of vergunning aan? Of doet u mee aan een gemeentelijke aanbesteding? Dan kan de gemeente een Bibob-onderzoek doen. Zo willen we voorkomen dat we indirect bijvoorbeeld criminele activiteiten faciliteren. Ook willen we op die manier de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermen.  

Bibob wordt gebruikt in het kader van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur. Bibob-onderzoek vindt plaats bij:

 • aangewezen vergunningen
 • subsidies
 • bepaalde categorie├źn van overheidsopdrachten
 • vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is

Soms wordt dit onderzoek niet direct uitgevoerd, maar op een later moment. Bijvoorbeeld als u uw vergunning of subsidie al hebt ontvangen, of als u de aanbesteding al hebt gewonnen.

  Wanneer kan de gemeente kiezen voor een Bibob-onderzoek?

  De gemeente kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een Bibob-onderzoek uit te voeren bij:

  • vergunning op grond van de Alcoholwet
  • exploitatie van een seksinrichting
  • woningwetvergunning
  • subsidie
  • inschrijving aanbesteding in de sectoren bouw, milieu en ICT

  Bibob-vragenformulier

  Gaan wij een Bibob-onderzoek doen? Dan moet u een Bibob-vragenlijst invullen. De gemeente bekijkt het ingevulde Bibob-vragenformulier, de bijgevoegde bijlagen en open bronnen zoals de Gemeentelijke Basis Administratie of het Kadaster. Zo willen we inzicht krijgen in alle personen die bij de onderneming zijn betrokken. En ook een volledig beeld krijgen van de omstandigheden waaronder de activiteiten plaatsvinden en de zeggenschap hierover.

  Geeft u de gevraagde informatie niet? Dan kunnen we het Bibob-onderzoek stoppen. U krijgt eerst de gelegenheid om eventuele ontbrekende informatie alsnog te geven. Ook als wij pas op een later moment een Bibob-onderzoek starten, moet u informatie geven. Weigert u dit te doen? Dat kan reden zijn voor de gemeente om een vergunning of subsidie in te trekken. Of wij kunnen een gegunde opdracht intrekken of een vastgoedtransactie ontbinden.

   Landelijk Bureau Bibob

   Heeft de gemeente na het eigen onderzoek nog twijfels? Dan kunnen wij het Landelijk Bureau Bibob vragen om een advies uit te brengen. Het Landelijk Bureau Bibob valt onder het Ministerie van Justitie. Het bureau adviseert over de mate van gevaar op misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties.

   Vragen wij advies bij het Landelijk Bureau Bibob? Dan krijgt u hiervan bericht.

    Uitkomst Bibob-onderzoek

    Blijkt uit het Bibob-onderzoek dat er gevaar bestaat dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert? Dan kunnen wij een aanvraag tot vergunning of subsidie weigeren of gunning van een opdracht weigeren. Of we kiezen ervoor om geen vastgoedtransactie aan te gaan. We kunnen ook lopende vergunningen/subsidies intrekken, een gegunde opdracht intrekken en een al aangegane vastgoedtransactie ontbinden.

    Er is nog een reden waarom de gemeente mag weigeren. Dat is als een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning, subsidie of gunning van een aanbesteding/vastgoedtransactie te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping zijn. Ook vanwege een ernstig vermoeden van zo'n strafbaar feit mag de gemeente weigeren.

     Hulp en contact Bibob

     Telefoon

     14 030

     E-mail

     bibob@utrecht.nl.