Veiligheid Cameratoezicht

Cameratoezicht op straat

We zetten camera’s in om verschillende doelen te bereiken. Voor de openbare orde en veiligheid, maar bijvoorbeeld ook om in kaart te brengen hoe het verkeer doorstroomt of om de milieuzone te controleren. Cameratoezicht is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken.

Openbare orde-camera’s ondersteunen bijvoorbeeld bij veiligheidsaanpakken, politiewerk, acties en evenementen. Voor de vaste openbare orde-camera’s bekijken we ieder jaar of ze nog op de juiste plek staan. Daarnaast zetten we soms camera's voor een korte periode in: 3 tot maximaal 6 maanden. Dit heet flexibel cameratoezicht.

Bekijk op de kaart waar openbare orde-camera's staan

Opvragen camerabeelden

Hebt u iets meegemaakt waarvan u aangifte bij de politie gaat doen? Als u weet dat daar camera’s hangen, geeft u dat bij uw aangifte door. De politie kan dan kijken of er beelden zijn. De politie kan deze beelden bij het onderzoek gebruiken. Alleen de politie kan en mag die beelden bekijken.

Camera's in winkelcentra, op eigen terreinen en wegen vallen niet onder het cameratoezicht van de gemeente Utrecht. Lees meer over camerabewaking op de website van het CCV.

Meer informatie over cameratoezicht 

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112