Veiligheid Cameratoezicht

Cameratoezicht op straat

In Utrecht gebruiken we camera’s om de stad veilig te houden. Dit betekent dat de camera’s ondersteunen bij bijvoorbeeld politiewerk, acties en evenementen.

In de stad staan vaste camera’s waarvan we ieder jaar bekijken of die nog op de juiste plek staan. Ook zetten we soms camera's voor een korte periode in, tot maximaal 6 maanden. Dit heet flexibel cameratoezicht. Op deze kaart vindt u de plaatsen waar de camera’s van de gemeente staan.

Tijdelijke camera’s rond winkelcentrum Gagelhof

Vanaf eind april tot begin augustus plaatsen we tijdelijk 3 camera’s op de Oranjerivierdreef, Nigerdreef en Voortrekkersdreef. Dit doen we om criminaliteit en overlast voor bewoners, bezoekers en ondernemers te voorkomen.

Waarom camera’s in het gebied rond winkelcentrum Gagelhof?

Het plein voor winkelcentrum Gagelhof is al jaren een plek waar overlast wordt ervaren. Rond het kleine winkelcentrum Gagelhof zijn alcoholgebruikers, drugsgebruikers en dealers vaak hinderlijk aanwezig. Naast overlast leidt dit ook tot incidenten. In het gebied is het aantal autokraken, fietsdiefstallen en vernielingen hoog. Ook vonden pas geleden bedreigingen en straatroven plaats. De camera’s ondersteunen bij politiewerk. Met de beelden van de camera’s kan de politie strafbare feiten terugzoeken en gebruiken voor opsporing.

Bezwaar

Hebt u bezwaar tegen de camera’s? Kijkt u dan op officielebekendmakingen.nl hoe u bezwaar maakt.

Opvragen camerabeelden

Hebt u iets meegemaakt waarvan u aangifte bij de politie gaat doen? Als u weet dat daar camera’s hangen, geeft u dat bij uw aangifte door. De politie kan dan kijken of er beelden zijn en deze mogelijk bij het onderzoek gebruiken. Alleen de politie kan en mag die beelden bekijken.

Camera's in winkelcentra, op eigen terreinen en wegen vallen niet onder het cameratoezicht van de gemeente Utrecht. Lees meer over camerabewaking op de website van het CCV.

Meer informatie over cameratoezicht 

Hulp en contact veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112