Veiligheid Cameratoezicht

Cameratoezicht op straat

In Utrecht gebruiken we camera’s om de stad veilig te houden. Dit betekent dat de camera’s ondersteunen bij bijvoorbeeld politiewerk, acties en evenementen.

In de stad staan vaste camera’s waarvan we ieder jaar bekijken of die nog op de juiste plek staan. Ook zetten we soms camera's voor een korte periode in, tot maximaal 6 maanden. Dit heet flexibel cameratoezicht. Op deze kaart vindt u de plaatsen waar de camera’s van de gemeente staan.

Tijdelijke camera’s in Lombok

In Lombok plaatsen we tijdelijk 3 camera’s van september 2019 tot december 2019. Dit doen we om de overlast en criminaliteit in de buurt tegen te gaan. De camera’s komen op de hoek J.P. Coenstraat met Kanaalstraat, op de hoek J.P. Coenstraat en Van Imhoffstraat en op de hoek Kanaalstraat en Lombokstraat.

Waarom camera’s in Lombok

In de omgeving van J.P. Coenstraat neemt het aantal meldingen en signalen van overlast en criminaliteit toe. De camera’s zijn onderdeel van een bredere veiligheidsaanpak waarin de gemeente samenwerkt met bewoners, politie, maatschappelijke organisaties en ondernemers om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Deze brede veiligheidsaanpak heeft als doel de veiligheid en leefbaarheid in de buurt te verbeteren. De camera’s ondersteunen hierbij.

Privacy

De politie mag als enige de beelden van de camera’s bekijken. Met de camera’s wordt niet in woningen gekeken. De beelden worden 28 dagen opgeslagen en daarna automatisch gewist.

Bezwaar

Hebt u bezwaar tegen de camera’s? Kijkt u dan op officielebekendmakingen.nl hoe u bezwaar maakt.

Opvragen camerabeelden

Hebt u iets meegemaakt waarvan u aangifte bij de politie gaat doen? Als u weet dat daar camera’s hangen, geeft u dat bij uw aangifte door. De politie kan dan kijken of er beelden zijn en deze mogelijk bij het onderzoek gebruiken. Alleen de politie kan en mag die beelden bekijken.

Camera's in winkelcentra, op eigen terreinen en wegen vallen niet onder het cameratoezicht van de gemeente Utrecht. Lees meer over camerabewaking op de website van het CCV.

Meer informatie over cameratoezicht 

Hulp en contact veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112

Uw mening