Veiligheid Cameratoezicht

Cameratoezicht op straat

In Utrecht gebruiken we camera’s om de stad veilig te houden. Dit betekent dat de camera’s ondersteunen bij bijvoorbeeld politiewerk, acties en evenementen. Maar we gebruiken deze camera’s ook om toezicht te houden op de dagelijkse veiligheid.

Opvragen camerabeelden

Hebt u iets meegemaakt en weet u dat er camera’s hangen? Geef dan bij uw aangifte door dat er camera’s aanwezig zijn. De politie kan dan kijken of er beelden zijn en deze mogelijk bij het onderzoek gebruiken.

We hebben 4 soorten gebieden met cameratoezicht in de openbare ruimte.

  • In de binnenstad hangen camera’s voor het tegengaan van uitgaansproblematiek (zoals wildplassen en geweld), het handhaven van openbare orde tijdens uitgaansavonden en overlast van dealers en (drug-)gebruikers.
  • In een aantal Utrechtse wijken hangen camera’s door (tijdelijke) problemen zoals jeugdoverlast en criminaliteit.
  • In het Stationsgebied hangen camera’s om terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Deze camera’s gebruiken we ook voor de openbare orde.
  • Rondom stadion Galgenwaard hangen camera's om toezicht te houden op supporters direct voor, tijdens en na voetbalwedstrijden. 

Camera's in winkelcentra, op eigen terreinen en wegen  vallen niet onder het cameratoezicht van de gemeente Utrecht. Lees meer over cameratoezicht op www.ccv-cameratoezicht.nl.

Meer informatie over (flexibel) cameratoezicht

Wilt u meer lezen over het beleid van cameratoezicht in Utrecht? Lees het beleidskader (pdf, 863 kB) en het uitvoeringsplan 2016 (pdf, 674 kB).

Daarnaast is het sinds december 2016 mogelijk om camera's een korte periode in te zetten als extra impuls in een veiligheidsaanpak. Dit heet flexibel cameratoezicht, zie pilot (pdf, 143 kB) en memo (pdf, 122 kB) over flexibel cameratoezicht. 

Hebt u vragen over de veiligheid in uw wijk of over het beleid rond cameratoezicht? Neem dan contact op met de gemeente.


Plaatsen flexibele camera’s op en rondom het Brederoplein

Op en rondom het Brederoplein plaatsen we tijdelijk 3 flexibele camera’s. Dit doen we om de overlast en criminaliteit in de buurt tegen te gaan. Het is mogelijk om camera’s een korte periode in te zetten als extra maatregel in een veiligheidsaanpak.

Waarom camera’s op en rondom het Brederoplein?

De camera’s worden ingezet om de veiligheid te verbeteren. Ze helpen om criminaliteit, overlast van groepen op straat en verkeersdelicten te voorkomen. De camera’s staan aan van mei tot begin augustus. Wanneer de problemen zich verplaatsen, kijken we of we ook de camera’s kunnen verplaatsen.

Privacy

De camera's kunnen niet in woningen of bedrijven kijken. Speciale software plaatst een grijs vlak over de beelden van woningen. Als de camera beweegt, draait het grijze vlak mee. Daardoor blijft de privacy van de omwonenden beschermd. Alleen de politie mag de beelden rechtstreeks bekijken.

Bezwaar

Voor het plaatsen van de camera’s is een vergunning verleend. Hiertegen kunt u bezwaar maken binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit. Hoe u dat doet leest u op www.officielebekendmakingen.nl.

Vragen

Hebt u vragen? Bijvoorbeeld over de plaatsing van de camera’s of de veiligheid in de buurt? Neem dan contact op via telefoonnummer 14 030 of e-mail secretariaatveiligheid@utrecht.nl.

Hulp en contact veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112