Veiligheid Drugs

We houden ons aan de regels die gelden voor de verkoop en het gebruik van softdrugs. We handhaven op deze regels en treden op tegen drugscriminaliteit. Lees wat wij doen en wat u kunt doen.

Op deze pagina:

Softdrugs en coffeeshops

Drugscriminaliteit

Softdrugs en coffeeshops

In Nederland gedogen we de verkoop van cannabis (softdrugs) in coffeeshops. De verkoop van cannabis in coffeeshops is wel strafbaar, maar het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt de coffeeshops niet. Inwoners hoeven niet via illegale kanalen cannabis te kopen. De handel in coffeeshops is zo zichtbaar en controleerbaar. Coffeeshops moeten zich houden aan strenge landelijke criteria. Lees meer over het beleid op de website van de Rijksoverheid.

Coffeeshops in Utrecht

In Utrecht zijn maximaal 17 coffeeshops toegestaan. In ons coffeeshopbeleid staat op welke locaties een coffeeshop mag komen. Zo moet er bijvoorbeeld een minimale afstand tussen scholen met voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs en coffeeshops liggen. We stellen voorwaarden aan het goed functioneren van de coffeeshop.

Cannabis kweken is strafbaar

Cannabiskwekers veroorzaken overlast in woningen en maken buurten onveilig. Vaak tappen zij illegaal stroom af en verzwijgen de inkomsten uit de verkoop van cannabis voor de belasting en uitkeringsinstanties. U kunt helpen dit te stoppen door het (anoniem) te melden.

Wat gebeurt er als we een kwekerij ontdekken?

 • Politie en openbaar ministerie rollen verboden kwekerijen op en vervolgen de verdachte(n). Zij vorderen de gemaakte winsten in, ook van eerdere oogsten. Wie wordt veroordeeld, moet zijn straf ondergaan en krijgt een strafblad.
 • De woningcorporaties zeggen de huur op en laten de woning als dat nodig is door de rechter ontruimen. Zij herstellen de schade en sturen de rekening naar de huurder.
 • Het energiebedrijf sluit de stroom af en verwijdert de meter. Het bedrijf schat de kosten van de illegaal afgetapte elektriciteit. De kweker moet eerst betalen. Daarna sluit het energiebedrijf de stroom weer aan.
 • De Belastingdienst controleert of de inkomsten uit de kwekerij aan de Belastingdienst zijn opgegeven. Is dit niet zo, dan moet de kweker alsnog belasting en boete betalen. Soms kan de kweker strafrechtelijk vervolgd worden wegens belastingfraude.
 • Uitkeringsinstanties zetten uitkeringen stop en vorderen de ten onrechte ontvangen uitkering terug bij de kweker.
 • De gemeente laat op kosten van de overtreder illegale bouwsels (zoals schuurtjes) met daarin een kwekerij verwijderen.

Drugscriminaliteit

In Utrecht gebeuren misdrijven die te maken hebben met de productie van of de handel in drugs. Dit noemen we drugscriminaliteit. We zien hier veel drugscriminaliteit die te maken heeft met handel in cocaïne. Andere vormen van criminaliteit, zoals (grof) geweld, zijn vaak het gevolg van ruzies in de drugshandel.

Onveilig voor inwoners en ondernemers

Drugscriminaliteit komt in de hele stad voor. Dit heeft negatieve gevolgen voor inwoners en ondernemers. Criminelen gebruiken steeds meer geweld. Dat gebeurt soms op klaarlichte dag en midden op straat. Hennepkwekerijen en drugslabs zitten in panden in woonwijken of op bedrijventerreinen. Dat kan gevaarlijk zijn voor omwonenden. Er is een groter risico op een brand of explosie. De panden zijn ook interessant voor berovingen.

Ondernemers en jongeren staan onder druk

Criminelen verleiden of dwingen personen en bedrijven om een rol te spelen in de drugshandel. Dit doen ze bijvoorbeeld voor opslag van drugs of bij het witwassen van geld. En criminelen ronselen kwetsbare jongeren voor klusjes. Zo trekken ze hen de criminaliteit in. Jongeren komen er lastig weer uit.

Wat kunt u doen?

U kunt ons helpen door alert te zijn op signalen van drugscriminaliteit en deze te melden.

Voorbeelden signalen bij drugshandel

 • Veel aanloop door (bekende) gebruikers of dealers.
 • Aanloop op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld ’s nachts.
 • Auto’s of scooters die langsrijden en kort parkeren. Mensen komen iets afhalen.

Voorbeelden signalen van hennepkwekerijen of drugslabs

 • Afgeplakte ramen of vochtige ramen
 • Geuren die bij drugs(productie) horen zoals hennep-, aceton- of amandelgeur.
 • Activiteiten op vreemde tijdstippen, bijvoorbeeld ’s nachts.
 • Gezoem van afzuigapparatuur.

Voorbeelden signalen van witwassen

 • Weinig of geen klanten terwijl ondernemers een luxe levensstijl hebben.
 • Geen duidelijke bedrijfsactiviteiten
 • Contante betalingen of uitgaven.

Melden

Meld ook als u niet zeker weet of u het goed gezien hebt. We onderzoeken meldingen voordat we actie ondernemen. U kunt melden via de politie (0900-8844 en www.politie.nl) en anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl/melden).

Wat doet de gemeente?

 • We treden op tegen de gevolgen van drugscriminaliteit. Dit doen we samen met onder andere politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijke partners in de wijken, inwoners en ondernemers.
 • We zetten ons in om criminele activiteiten en netwerken te bestrijden.
 • We leren kwetsbare groepen om voor zichzelf op te komen.
 • We sluiten woningen en bedrijven als er iets gebeurt wat niet mag. Bekijk de lijst met gesloten woningen en bedrijven.

Verstevigde aanpak

We maken ons zorgen over de situatie in de stad. Daarom willen we de komende jaren drugscriminaliteit steviger aanpakken. Vooral door het doorbreken van criminele carrières en criminele geldstromen. Dat doen we samen met onze veiligheidspartners en partners in zorg en sociaal domein en andere maatschappelijke organisaties. 

De ernst en omvang van dit probleem vraagt om een aanpak waarbij we grenzen stellen en ingrijpen waar nodig. Maar waarbij we juist ook kansen bieden, bijvoorbeeld aan jongeren die uit de wereld van drugscriminaliteit willen stappen

Meer informatie over de verstevigde aanpak staat in het voorstel ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’. Het voorstel is op 14 september 2021 door het college van burgemeester en wethouders aangeboden aan de gemeenteraad.

Lees de nota Grenzen stellen, perspectief bieden (pdf op site met raadstukken)

Contact

Wilt u meer weten over de aanpak van (drugs)criminaliteit in uw wijk? Of wilt u in contact komen met hulpverlening? Bijvoorbeeld als u zorgen hebt over iemand in uw omgeving die mogelijk betrokken is bij criminaliteit? Neem dan contact op met de gebiedsmanager veiligheid van uw wijk via telefoonnummer 14 030. Ook kunt u verdachte situaties bij ons melden.

Hulp en contact Veiligheid

Telefoon

14 030

Overlast melden?

Doe een melding

Spoed?

Bel de politie via 112