Inritvergunning

Wilt u bij uw bedrijf of huis een inrit maken of een bestaande inrit aanpassen? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig.

Wilt u een inrit over water naar de openbare weg? Neem dan eerst contact op met het waterschap.

Wel of geen vergunning nodig?

Kijk op het omgevingsloket of u een omgevingsvergunning/inrit nodig hebt.
Doe vergunningcheck

Meesturen

Voeg bij uw aanvraag een plattegrond op schaal toe. Op deze plattegrond staat de:

  • precieze locatie van de nieuwe inrit met het adres
  • huidige situatie: met eventueel oude inrit én alle objecten (bomen, lantaarnpalen, parkeerplaatsen, brandkranen, putten/straatkolken, enzovoort)
  • nieuwe situatie: nieuwe inrit met alle afstanden tot de objecten
  • verkeerssituatie: draaicirkels bij bouwverkeer, nabijheid kruising en fietspaden, bruggen, enzovoort

Vergunning aanvragen

Vraag omgevingsvergunning aan

Voorwaarden

  • De weg moet bruikbaar en veilig blijven.
  • Het uiterlijk van de omgeving en van groenvoorzieningen moet niet veranderen.
  • Uw aanvraag mag niet in strijd zijn met het omgevingsplan (bestemmingsplan).
  • U moet voldoen aan de Algemene plaatselijke verordening, artikel 2.12: maken, veranderen van een uitweg.
  • Wilt u een bestaande inrit aanpassen? Dan moet deze aan de huidige wettelijke eisen voldoen. Dit betekent soms dat de hele inrit moet worden vervangen (bijvoorbeeld door dikkere tegels).

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit en kan dit verlengen met 6 weken.

Kosten 2024

€ 369,93

Hulp en contact Bouwen en verbouwen