Brommer Bromvoertuigen op rijbaan

Weet u niet zeker of u met uw voertuig op de rijbaan moet? Na het lezen van deze pagina weet u waar uw plek op de weg is.

Scootmobiel

Een scootmobiel is een voertuig voor het vervoer van een gehandicapte en is niet breder dan 1,10 m. De scootmobiel heeft geen motor of kan met een motor niet harder dan 45 km per uur. 

Met een scootmobiel mag u rijden op de stoep, het voetpad, het fiets/bromfietspad en de rijbaan. Als deze allemaal aanwezig zijn, bepaalt u zelf waar u rijdt. U mag geen gebruik maken van autowegen en autosnelwegen. U houdt zich ook aan de verkeersregels van de weg waarop u met uw scootmobiel rijdt.

Voor een elektrische rolstoel gelden dezelfde regels als voor een scootmobiel. Dit geldt ook voor gesloten gehandicaptenvoertuigen zoals de Canta, Amica, Arola en Mini Cruiser City.

Gehandicaptenvoertuigen met motor mogen:

  • niet breder zijn dan 1,10 meter
  • niet langer dan 3,50 meter
  • niet hoger dan 2,00 meter.

Maximumsnelheid scootmobiel

Voor een scootmobiel gelden de volgende maximumsnelheden:

  • Op de stoep mag u maximaal 6 kilometer per uur rijden.
  • Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag u maximaal 30 kilometer per uur rijden. Buiten de bebouwde kom is dat 40 kilometer per uur.
  • Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag u maximaal 45 kilometer per uur rijden. Dat geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

Wat hebt u nodig?

U hebt geen (bromfiets)rijbewijs nodig om een scootmobiel te besturen. Ook hebt u geen kenteken nodig voor een scootmobiel. Wel moet u een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid hebben. Een verzekerd voertuig heeft een verzekeringsplaatje aan de achterzijde.

Let op: Bent u niet-gehandicapt maar wilt u toch gebruik maken van een gehandicaptenvoertuig? Dan krijgt u te maken met de regels voor bromfietsers.


Brommobiel

Een brommobiel is een bromfiets op meer dan 2 wielen die lijkt op een kleine personenauto. Met een brommobiel rijdt u op de rijbaan. U mag niet op het fietspad rijden. Op autowegen, autosnelwegen en op wegen die zijn gesloten voor langzaam verkeer mag u ook niet rijden.

  • De maximumsnelheid is 45 kilometer per uur, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
  • U hebt een bromfietsrijbewijs, verzekering en kenteken nodig (geldt voor de wet als een bromfiets).
  • De minimale leeftijd is 16 jaar. Er is geen ontheffing mogelijk voor de minimumleeftijd van 16 jaar. Ook niet als u een handicap hebt. Een brommobiel is niet hetzelfde als een gehandicaptenvoertuig.
  • Een gordel is verplicht, tenzij u een open brommobiel hebt. Dan moet u een goedgekeurde helm dragen.

Parkeren

Voor een brommobiel gelden dezelfde regels als voor gewone auto's. U parkeert langs de weg als dit is toegestaan en in de parkeervakken. Voor het parkeren op gehandicapten parkeerplaatsen gelden dezelfde regels als voor auto's. Een gehandicapten parkeerkaart is verplicht.

Voor het parkeren van een brommobiel hoeft u in Utrecht niet te betalen.


Speed pedelec (snelle elektrische fiets)

De speed pedelec is een snelle elektrische fiets die trapondersteuning biedt tot 45 kilometer per uur. Voor de speed pedelec gelden daarom dezelfde regels als voor de bromfiets.

U bent verplicht een helm te dragen. Ook moet de speed pedelec een bromfietskenteken hebben. U hebt ook een bromfietsrijbewijs nodig wanneer u geen autorijbewijs of motorrijbewijs hebt.

Hulp en contact Brommer

Telefoon

14 030

E-mail

verkeer.en.vervoer@utrecht.nl