Verkeer Deelvervoer

Steeds meer mensen kiezen voor het delen van vervoermiddelen. Zo houden we de lucht schoner en de straat rustiger en veiliger. Want hoe minder auto’s en fietsen op straat, hoe meer ruimte voor bijvoorbeeld groen of speelplekken.

Nieuws

Waarom deelvervoer?

Deelfietsen en deelauto’s zijn belangrijk voor Utrecht. Als meer Utrechters fietsen en auto’s delen, zijn er minder vervoersmiddelen in de stad. Daardoor verbetert de bereikbaarheid en zijn er minder parkeerplaatsen nodig. Zo houden we onze stad veilig, prettig en gezond.

Bewoners, bezoekers en werknemers vragen we na te denken over hun keuzes. We bieden daarbij hulp en andere mogelijkheden, zoals het toestaan van deelfietsen, deelbromfietsen en deelauto’s.

Deelhubs

Een deelhub is een centrale plek waar deelvervoer beschikbaar is voor bewoners, bezoekers en werknemers. Dat kunnen deelauto’s zijn, maar ook elektrische bromfietsen, fietsen en andere vervoermiddelen. Als zij hier gebruik van maken bespaart dat parkeerruimte.
Deelhubs helpen zo mee de stad gezond en bereikbaar te houden. We werken samen met deelvervoerorganisaties in de stad.

Locaties deelhubs

Hulp en contact Deelvervoer

Telefoon

14 030

E-mail

deelvervoer@utrecht.nl