Verkeersprojecten Amazonekwartier: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2022-2024

Rondom het zuidelijke deel van de Amazonedreef in Overvecht-Noord richten we de straten opnieuw in. We maken het geschikt voor klimaatverandering, groen en verkeersveilig. Het gebied heet 'Amazonekwartier' en het ligt tussen zwembad De Kwakel, de Carnegiedreef, winkelcentrum De Klop en de groenstrook langs de Vecht.

Wat gaan we doen?

 • Riolering vervangen: we scheiden ook het afval- en regenwater. Afvalwater gaat naar het riool. Regenwater houden we langer vast in het gebied, wat goed is voor de planten.
 • Verkeersveiliger maken van het gebied door:
  • bijvoorbeeld 30 km/uur-straten van te maken
  • door bussluis aan de Amazonedreef weg te halen, we onderzoeken wat hier voor nodig is (wens van ondernemers)
 • Gebied geschikt maken voor opvang van grote regenbuien, regenwater langer vasthouden voor de droge periodes. Dit kan door bijvoorbeeld:
  • het gebied groener te maken en te zorgen voor minder asfalt
  • poelen of vijvers in te richten waar we het regenwater opvangen

Plan voor het opnieuw inrichten openbare ruimte

Wij werken aan een plan voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte voor het Amazonekwartier. Dat doen we samen met de buurt. Bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over de plannen en aan ons meegeven wat ze belangrijk vinden. Wij nemen deze reacties dan mee.

Deze fase is rond de zomer van 2021 afgerond. Daarna gaan we aan de slag om het ontwerp definitief te maken en het uitvoeren voor te bereiden.

Bekijk het startdocument en de raadsbrief over opnieuw inrichten Amazonekwartier

Verwijderen bussluis: eerst kentekenonderzoek

Wij voeren van 18 maart tot en met 1 april 2021 een kentekenonderzoek uit rondom de bussluis aan de Amazonedreef. Het kan zijn dat u camera's ziet hangen. Dit kentekenonderzoek is bedoeld om te kijken welke wegen veel worden gebruikt en of er veel doorgaand verkeer door de wijk gaat. We kijken niet wie er in de auto zit, maar alleen naar de route die gereden wordt. We publiceren de kentekens niet.

Met dit kentekenonderzoek kijken we wat het effect op het verkeer is als we de bussluis verwijderen. We houden hierbij rekening met andere verkeersdrukte door de maatregelen rondom het coronavirus.

De meetlocaties zijn: Orinocodreef, Rio Brancodreef, Japuradreef, Marowijnedreef, Amazonedreef, Rio Negrodreef, Paranadreef, Carnegiedreef, Einsteindreef, Zamenhofdreef en de Brailledreef.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Voorjaar 2021Het plan uitwerken in een voorlopig ontwerp
2022Het ontwerp definitief maken en het uitvoeren voorbereiden
2023Begin bouw
2024Eind bouw

Hulp en contact Riool vervangen

Telefoon

14 030

E-mail

sbsisecretariaat@utrecht.nl