Amazonekwartier: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2022-2024

Rondom het zuidelijke deel van de Amazonedreef in Overvecht-Noord richten we de straten opnieuw in. We maken het geschikt voor klimaatverandering, groen en verkeersveilig. Het gebied noemen we 'Amazonekwartier' en het ligt tussen zwembad De Kwakel, de Carnegiedreef, winkelcentrum De Klop en de groenstrook langs de Vecht.

Wat gaan we doen?

 • Riolering vervangen: we scheiden ook het afval- en regenwater. Afvalwater gaat naar het riool. Regenwater houden we langer vast in het gebied, wat goed is voor de planten.
 • Verkeersveiliger maken van het gebied door:
  • bijvoorbeeld 30 km/uur-straten te maken
  • de bussluis aan de Amazonedreef weg te halen, we onderzoeken wat hier voor nodig is (wens van de gemeenteraad)
 • Gebied geschikt maken voor opvang van grote regenbuien, regenwater langer vasthouden voor de droge periodes. Dit kan door bijvoorbeeld:
  • het gebied groener te maken en te zorgen voor minder asfalt
  • groenstroken in te richten waar we het regenwater opvangen

Plan voor het opnieuw inrichten openbare ruimte

Wij werken aan een plan voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte voor het Amazonekwartier. Dat doen we samen met de buurt. Bewoners en belanghebbenden hebben in 2021 meegepraat over de plannen en aan ons meegegeven wat ze belangrijk vinden. Wij nemen deze reacties mee in de plannen. We zijn de plannen op dit moment verder aan het uitwerken. Net voor of net na de zomer van 2022 verwachten we de plannen weer voor te leggen aan de buurt. Ondertussen voeren we ook gesprekken met verschillende belanghebbenden. Daarna gaan we aan de slag om het ontwerp definitief te maken en het uitvoeren voor te bereiden.

Bekijk het startdocument en de raadsbrief over opnieuw inrichten Amazonekwartier

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Voorjaar 2021Het plan uitwerken in een voorlopig ontwerp
Voorjaar 2021Het voorlopig ontwerp bespreken met omwonenden en belangstellenden
Najaar 2021-voorjaar 2022Het voorlopig ontwerp verder uitwerken en aanscherpen
Najaar 2022Het nieuwe plan bespreken met omwonenden en belangstellenden
2022Het ontwerp definitief maken en het uitvoeren voorbereiden
2023Begin bouw
2024Eind bouw

Hulp en contact Riool vervangen

Telefoon

14 030

E-mail

sbsisecretariaat@utrecht.nl