Amazonekwartier: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Start uitvoering
2025-2026

Rondom het zuidelijke deel van de Amazonedreef in Overvecht-Noord richten we de straten opnieuw in. We maken het geschikt voor klimaatverandering, groen en verkeersveilig. Het gebied noemen we 'Amazonekwartier' en het ligt tussen zwembad De Kwakel, de Carnegiedreef, winkelcentrum De Klop en de groenstrook langs de Vecht.

Wat gaan we doen?

 • Riolering vervangen: we scheiden ook het afval- en regenwater. Afvalwater gaat naar het riool. Regenwater houden we langer vast in het gebied, wat goed is voor de planten.
 • Verkeersveiliger maken van het gebied door:
  • bijvoorbeeld 30 km/uur-straten te maken
  • de bussluis aan de Amazonedreef weg te halen, we onderzoeken wat hier voor nodig is (wens van de gemeenteraad)
 • Gebied geschikt maken voor opvang van grote regenbuien, regenwater langer vasthouden voor de droge periodes. Dit kan door bijvoorbeeld:
  • het gebied groener te maken en te zorgen voor minder asfalt
  • groenstroken in te richten waar we het regenwater opvangen

Plan voor het opnieuw inrichten openbare ruimte

Wij werken aan een plan voor het opnieuw inrichten van de openbare ruimte voor het Amazonekwartier. Dat doen we samen met de buurt. Bewoners en belanghebbenden hebben in 2021 meegepraat over de plannen en aan ons meegegeven wat ze belangrijk vinden. Wij nemen deze reacties mee in de plannen. We zijn de plannen op dit moment verder aan het uitwerken. Ondertussen voeren we ook gesprekken met verschillende belanghebbenden.

Bekijk het startdocument en de raadsbrief over opnieuw inrichten Amazonekwartier

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2023Het plan met wensen en eisen en het ontwerp (IPvE-FO) uitwerken en aanscherpen. Dit plan bespreken we met omwonenden en belangstellenden.
2024Het ontwerp definitief maken en het uitvoeren voorbereiden
2025Uitvoering

Hulp en contact Riool vervangen

Telefoon

14 030

E-mail

sbsisecretariaat@utrecht.nl