Archimedeslaan-Noord: opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Start geplande uitvoering:
Eind augustus 2024

We gaan de Archimedeslaan-Noord opnieuw inrichten om meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. De fietsroutes vanuit Rijnsweerd naar de Voorveldsepolder en naar De Bilt maken we aantrekkelijker en herkenbaarder. Dat doen we door de rijbaan in te richten als fietsstraat en het noordelijke gedeelte van de Offerhausweg in asfalt te leggen.  

Wat komt er?

 • Een fietsstraat in rood asfalt in plaats van de rijbaan. Auto’s zijn te gast en moeten voorrang geven aan fietsers.
 • Gras, planten en/of 48 nieuwe bomen in de ruimte die vrijkomt. Dit komt omdat de fietstraat smaller is dan de rijbaan.
 • Een (onverhard) voetpad in plaats van het fietspad dat er nu ligt.
 • Asfalt op het fietspad vanaf de Archimedeslaan naar de Biltsestraatweg via de Offerhausweg.
 • De busbaan verplaatsen we ongeveer 20 meter naar het zuiden.
 • Parkeerplaatsen voor 2 touringcars ten noorden van de busbaan. Deze kunnen hier wachten totdat ze de bezoekers kunnen ophalen in het centrum.
 • De lantaarnpalen vervangen we voor lagere lantaarnpalen. Deze passen beter bij een fietsstraat waar u maximaal 30 kilometer per uur mag rijden.   
 • We gebruiken bij het opnieuw inrichten zoveel mogelijk duurzame en herbruikbare materialen. 

Voorlopig Ontwerp

In een Voorlopig Ontwerp staat hoe de nieuwe inrichting eruit komt te zien. U ziet bijvoorbeeld waar de bussluis, het voetpad en de bomen komen. In het Voorlopig Ontwerp leggen we ook uit waarom we bepaalde keuzes hebben gemaakt. Zo leest u onder andere welke planten en bomen we gaan planten in het gebied en welke kleur het asfalt krijgt.  

Bewoners en ondernemers uit de buurt, en organisaties die ermee te maken hebben konden reageren op het 'Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp Archimedeslaan-Noord'. Deze reacties hebben we verwerkt in het Voorlopig Ontwerp. Op 7 november 2023 stelde het college van B en W het Voorlopig Ontwerp vast. We werken dit nu verder uit naar een definitief ontwerp. 

Bekijk het Voorlopig Ontwerp

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Eind 2023/begin 2024Voorbereiden aanbesteding en werkzaamheden
Eind augustus 2024Start uitvoering werkzaamheden

Wat is er al gebeurd?

 • 7 november 2023: college stelt Voorlopig Ontwerp vast
 • Vanaf februari 2023: Uitwerken Voorlopig Ontwerp
 • Februari 2023: college stelt IPvE/FO vast
 • Oktober 2022: ophalen reacties bewoners en bedrijven in de buurt
 • Najaar 2022: opstellen integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO)

Hulp en contact Archimedeslaan-Noord

Telefoon

14 030

E-mail

archimedeslaan@utrecht.nl