Archimedeslaan-Noord: opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Geplande uitvoering:
Najaar 2023

We gaan de Archimedeslaan-Noord opnieuw inrichten om meer ruimte te geven aan voetgangers en fietsers. De fietsroutes vanuit Rijnsweerd naar de Voorveldsepolder en naar De Bilt maken we aantrekkelijker en herkenbaarder. Dat doen we door de rijbaan in te richten als fietsstraat en het noordelijke gedeelte van de Offerhausweg rood asfalt te geven.  

Wat komt er?

  • Een fietsstraat in rood asfalt in plaats van de rijbaan. Auto’s zijn te gast en moeten voorrang geven aan fietsers.
  • Gras, planten en/of bomen in de ruimte die vrijkomt. Dit komt omdat de fietstraat smaller is dan de rijbaan.
  • Een (onverhard) voetpad in plaats van het fietspad dat er nu ligt.
  • Rood asfalt op het fietspad vanaf de Archimedeslaan naar de Biltsestraatweg via de Offerhausweg.
  • De busbaan verplaatsen we ongeveer 25 meter naar het noorden.
  • Parkeerplaatsen voor 2 touringcars ten zuiden van de busbaan. Deze kunnen hier wachten totdat ze de bezoekers kunnen ophalen in het centrum.
  • De lantaarnpalen vervangen we voor lagere lantaarnpalen die beter passen bij een fietsstraat waar maximaal 30 km/uur gereden mag worden. 
  • We gebruiken bij het opnieuw inrichten zoveel mogelijk duurzame en herbruikbare materialen.   

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar 2022Opstellen Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO)
Oktober 2022Ophalen reacties bewoners en bedrijven in de buurt
Januari 2023Vaststellen IPvE/FO door het college
Start uitwerken definitief ontwerp
Voorjaar 2023Vaststellen definitief ontwerp door college
Najaar 2023Uitvoering werkzaamheden

Hulp en contact Archimedeslaan-Noord

Telefoon

14 030

E-mail

archimedeslaan@utrecht.nl