Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Waarschijnlijk in 2023

Wij willen de buitenruimte van de Bernadottelaan, Bevinlaan en de omgeving vernieuwen. Zo willen we de rijsnelheid verminderen en het oversteken voor de voetgangers veiliger maken.  

Wat komt er?

  • Nieuwe riolering
  • Nieuwe bestrating
  • Nieuwe parkeervakken
  • Extra bomen
  • Meer en ander groen
  • De meeste straten worden iets smaller
  • Meer ruimte voor voetgangers en groen

Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving: opnieuw inrichten

Wat gaat er veranderen per straat?

Wij geven per straat aan hoe de inrichting ongeveer gaat worden. De schetsen die erbij staan geven een beeld van hoe het er ongeveer uitziet, maar zijn nog niet definitief. We moeten het ontwerp nog verder uitwerken, onder andere aan de hand van reacties van bewoners.

Bekijk de schetsen per straat en de overzichtskaart van Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving

Op de hoogte blijven, meedenken en reageren

Informatiebijeenkomsten 28 en 29 juni 2022

Op 28 en 29 juni vonden 2 bijeenkomsten plaats over de nieuwe inrichting van de 2 plantsoenen bij de Bernadottelaan. U kon aangeven hoe u de plantsoenen in de toekomst wilt gebruiken. Is dat om te spelen, te wandelen of te ontmoeten? Of misschien wel een combinatie? Iedereen kon een reactie achter laten.

Al deze reacties verzamelen we en verwerken we in een nieuw ontwerp voor de 2 plantsoenen. Dit ontwerp is in het najaar van 2022 af. Wilt u meer informatie? Stuur dan een e-mail naar bernadottelaanbevinlaan@utrecht.nl

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Najaar 2021Presentatie van de plannen en mogelijkheid om te reageren
2022Ontwerpen afmaken en voorbereiden werkzaamheden
2023Begin werkzaamheden

Waar ligt het project?

Het gaat hier om de straten de Bevinlaan, Bernadottelaan, Nansenlaan, De Gasperilaan, Rooseveltlaan en Marshalllaan tussen de Bevin- en Bernadottelaan en de Trumanlaan van de Bevinlaan tot aan de Churchilllaan.

Hulp en contact Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving