Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Planning
2024-2026

We vernieuwen de Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving. Zo verlagen we de maximumsnelheid en maken we oversteken voor de voetgangers veiliger. We maken de buurt groener en klaar voor de toekomst. Ook plaatsen we een fontein aan de Bernadottelaan: de Klimaatfontein.

Wat gaan we doen?

We plaatsen nieuwe riolen, parkeervakken en straten. En we voegen extra bomen en groen toe. De straten worden smaller en er komt meer ruimte voor voetgangers. Parkeren kan straks alleen nog in de parkeervakken. De ontwerpen zijn definitief.

Nieuw riool

We plaatsen 2 nieuwe riolen. Een riool voor het afvalwater uit de huizen. En een riool voor het regenwater. Zodat het regenwater niet meer verloren gaat, maar direct in de bodem stroomt om het groen te voeden.

We willen ook de regenpijpen aansluiten op het riool voor regenwater. Woont u in de Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving? Dan komen we in 2024 bij u langs om hiervoor toestemming te vragen. En om af te spreken wanneer we uw regenpijp (kosteloos) komen aansluiten. We laten uw tuin daarna natuurlijk weer achter zoals we hebben afgesproken.

Lees meer over hoe we Utrecht Waterproof maken

Waterproof hemelwaterriool

De Klimaatfontein

We bouwen een bijzondere fontein op het stuk groen bij de Bernadottelaan: De Klimaatfontein. Dit is een openbare fontein met als thema klimaatverandering. De fontein laat zien wat er gebeurt bij verschillende hoeveelheden regen. De fontein loopt elk uur vol met water en daarna weer leeg. Tegelijk is het een plek waar bewoners kunnen samenkomen en ontspannen. U kunt er verkoeling vinden en kinderen kunnen er spelen.

Wanneer is de Klimaatfontein klaar?

We zijn gestart met de bouw van de fontein. We maken een kelder en plaatsen een fontein van natuursteen. We verwachten eind november klaar te zijn. De fontein zetten we pas in het voorjaar van 2024 aan. Eerder lukt dit niet, omdat er tijdens de winter kans is op vorst.

Video: de Klimaatfontein

Ontwerp Marshalllaan

Het gaat om het deel van de Marshalllaan tussen de Bevinlaan en de Bernadottelaan, huisnummers 145 tot en met 278.

 • We verbreden de middenberm in de Marshalllaan naar ongeveer 8 meter.
 • We maken in beide richtingen een weg voor gemengd fiets- en autoverkeer van 4 meter breed. Dit doen we mogelijk ook in andere delen van de Marshalllaan.
 • De bomen in de middenberm blijven. En we maken de middenberm groener.
 • We plaatsen een extra bomen langs de woningen tussen de parkeervakken. De vakken voor de bomen zijn even groot als de parkeervakken.
 • De overgang tussen stoep en woningen (ook wel groene voet genoemd) is tenminste 3 meter breed. De invulling hangt af van de situatie (appartement, fietsenberging of portiekingang).

Ontwerp Rooseveltlaan

Het gaat om het deel van de Rooseveltlaan tussen de Bevinlaan en de Bernadottelaan, huisnummers 304 tot en met 436.

 • We maken een weg voor gemengd fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van 4,8 meter breed.
 • We maken de stoep aan de kant van de huizen tenminste 2 meter breed.
 • Aan de kant van de flat komen parkeervakken in de lengte. Aan de kanaalkant blijven de parkeervakken in de breedte.
 • Bomen van dezelfde soort staan langs de flat achter de parkeervakken.

Ontwerp Trumanlaan

Het gaat om het deel van de Trumanlaan tussen de Bevinlaan en de Churchilllaan, huisnummers 295 tot en met 529.

 • We maken een weg voor gemengd fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van 4,8 meter breed.
 • We maken de weg tussen de Bernadottelaan en Churchilllaan 5,8 meter breed voor vrachtauto’s en bussen.
 • Parkeervakken langs de flat aan beide kanten van de weg.
 • Bomen van dezelfde soort staan langs de flat achter de parkeervakken.

Ontwerp Bernadottelaan

 • We maken een weg voor gemengd fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van 4,8 meter breed tussen de Rooseveltlaan en de Marshalllaan.
 • We maken de weg tussen de Marshalllaan en Beneluxlaan 5,8 meter breed voor de vrachtauto’s en bussen.
 • De bomen komen in groenstroken tussen de parkeervakken aan beide kanten van de weg.
 • We maken de plantsoenen groter. Zodat er meer ruimte komt om te spelen, zitten, en ontmoeten.

Ontwerp Bevinlaan

 • We maken een weg voor gemengd fiets- en autoverkeer in 2 richtingen van 4,8 meter breed.
 • We verlengen de rijen bomen van het Peltplantsoen langs de Bevinlaan zoveel mogelijk richting de Marshalllaan.
 • De bomen komen in groenstroken tussen de parkeervakken aan beide kanten van de weg.

Ontwerp De Gasperilaan en Nansenlaan

 • De wegen van de Nansenlaan en De Gasperilaan blijven hetzelfde.
 • We vergroenen het begin van de straten bij de Bevinlaan. We plaatsen de parkeervakken in de lengte van de straten.
 • De speelpleinen met sportvelden en klimtoestellen blijven, ze worden goed gebruikt en gewaardeerd. We knappen de speeltoestellen en het groen in de De Gasperilaan op en er worden een paar toestellen vervangen door nieuwe toestellen.
 • De parkeerplekken krijgen een ruimte om uit te stappen.

Ontwerp van alle straten

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
2024-2026Begin vernieuwen riool. Daarna richten we openbare ruimte opnieuw in.

Waar ligt het project?

Het gaat hier om de straten de Bevinlaan, Bernadottelaan, Nansenlaan, De Gasperilaan, Rooseveltlaan en Marshalllaan tussen de Bevin- en Bernadottelaan en de Trumanlaan van de Bevinlaan tot aan de Churchilllaan.

Hulp en contact Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving