Verkeersprojecten Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Waarschijnlijk in 2023

Wij willen de buitenruimte van de Bernadottelaan, Bevinlaan en de omgeving vernieuwen. Zo willen we de rijsnelheid verminderen en het oversteken voor de voetgangers veiliger maken.  

Wat komt er?

  • Nieuwe riolering
  • Nieuwe bestrating
  • Nieuwe parkeervakken
  • Extra bomen
  • Meer en ander groen
  • De meeste straten worden iets smaller
  • Meer ruimte voor voetgangers en groen

Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving: opnieuw inrichten

Wat gaat er veranderen per straat?

Wij geven per straat aan hoe de inrichting ongeveer gaat worden. De schetsen die erbij staan geven een beeld van hoe het er ongeveer uitziet, maar zijn nog niet definitief. We moeten het ontwerp nog verder uitwerken, onder andere aan de hand van reacties van bewoners.

Bekijk de schetsen per straat en de overzichtskaart van Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving

Op de hoogte blijven, meedenken en reageren

We gaan nu aan de slag met het inrichten van de plantsoenen en de speelplaatsen. Ook daar kun u over meedenken. U krijgt hierover nog bericht. Wilt u weten hoe wij uw reacties in het plan met eisen en wensen hebben toegevoegd? Stuur dan een e-mail naar:  bernadottelaanbevinlaan@utrecht.nl

Praat mee over inrichting plantsoenen Bernadottelaan op 28 en 29 juni

We gaan de plantsoenen aan de Bernadottelaan opnieuw inrichten. We horen graag hoe u de plantsoenen wilt gebruiken. Is dat om te ontmoeten, te spelen of te wandelen? Of misschien wel een combinatie daarvan. Op dinsdag 28 juni en woensdag 29 juni kunt u daarover meepraten. We zijn dan aanwezig tussen 16.00 – 18.30 uur. We staan daar met een tent en koffie en thee. U kunt gewoon langskomen.

Samen bepalen we de inrichting

Het gaat om 2 plantsoenen. Een tegenover de Auriollaan en een tegenover de Monnetlaan. De plantsoenen blijven groen en worden zelfs iets groter. In het plantsoen tegenover de Monnetlaan komt ook een groene fontein. Wat er verder komt gaan we samen met u bepalen.

Komt u ook?

Wij staan op 28 juni van 16.00 – 18.30 uur bij het plantsoen tegenover de Auriollaan. En op 29 juni van 16.00 - 18.30 uur staan wij bij het plantsoen tegenover de Monnetlaan. We nodigen u van harte uit om mee te praten over de nieuwe inrichting.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Najaar 2021Presentatie van de plannen en mogelijkheid om te reageren
2022Ontwerpen afmaken en voorbereiden werkzaamheden
2023Begin werkzaamheden

Waar ligt het project?

Het gaat hier om de straten de Bevinlaan, Bernadottelaan, Nansenlaan, De Gasperilaan, Rooseveltlaan en Marshalllaan tussen de Bevin- en Bernadottelaan en de Trumanlaan van de Bevinlaan tot aan de Churchilllaan.

Hulp en contact Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving