Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2024-2025

Wij gaan de buitenruimte van de Bernadottelaan, Bevinlaan en de omgeving vernieuwen. Zo verlagen we de maximumsnelheid en maken we het oversteken voor de voetgangers veiliger.  

Wat komt er?

  • Nieuwe riolering
  • Nieuwe bestrating
  • Nieuwe parkeervakken
  • Extra bomen
  • Meer en ander groen
  • De meeste straten worden iets smaller
  • Meer ruimte voor voetgangers en groen

Herinrichting Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving

Het college heeft het ontwerp in juli 2023 definitief gemaakt. Vanaf oktober 2023 kunt u de schetsen op deze pagina bekijken. 

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Eind 2023Voorbereiden werkzaamheden, aanpassen kabels en leidingen
Medio 2024Start werkzaamheden riolering en herinrichting

Waar ligt het project?

Het gaat hier om de straten de Bevinlaan, Bernadottelaan, Nansenlaan, De Gasperilaan, Rooseveltlaan en Marshalllaan tussen de Bevin- en Bernadottelaan en de Trumanlaan van de Bevinlaan tot aan de Churchilllaan.

Hulp en contact Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving