Verkeersprojecten Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Waarschijnlijk in 2023

Wij willen de buitenruimte van de Bernadottelaan, Bevinlaan en de omgeving vernieuwen. Zo willen we de rijsnelheid verminderen en het oversteken voor de voetgangers veiliger maken.  

Wat komt er?

  • Nieuwe riolering
  • Nieuwe bestrating
  • Nieuwe parkeervakken
  • Extra bomen
  • Meer en ander groen
  • De meeste straten worden iets smaller
  • Meer ruimte voor voetgangers en groen

Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving: opnieuw inrichten

Wat gaat er veranderen per straat?

Wij geven per straat aan hoe de inrichting ongeveer gaat worden. De schetsen die erbij staan geven een beeld van hoe het er ongeveer uitziet, maar zijn nog niet definitief. We moeten het ontwerp nog verder uitwerken, onder andere aan de hand van reacties van bewoners.

Bekijk de schetsen per straat en de overzichtskaart van Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving

Op de hoogte blijven, meedenken en reageren

U kon tot en met 4 november reageren op de plannen. Met uw reacties gaan we de plannen verder uitwerken. Over de volgende versie van het ontwerp kunt u weer meedenken. U krijgt bericht als dat er is. In die volgende versie gaat het ook over het inrichten van de plantsoenen en speelplekken. De werkzaamheden beginnen waarschijnlijk in 2023.

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
Najaar 2021Presentatie van de plannen en mogelijkheid om te reageren
2022Ontwerpen afmaken en voorbereiden werkzaamheden
2023Begin werkzaamheden

Waar ligt het project?

Het gaat hier om de straten de Bevinlaan, Bernadottelaan, Nansenlaan, De Gasperilaan, Rooseveltlaan en Marshalllaan tussen de Bevin- en Bernadottelaan en de Trumanlaan van de Bevinlaan tot aan de Churchilllaan.

Hulp en contact Bernadottelaan, Bevinlaan en omgeving