Biltse Rading: verbeteren verkeersveiligheid

Fase project:
In voorbereiding

Start aanpassingen:
nog niet bekend

We maken de Biltse Rading veiliger. We hebben de voetgangersoversteek al aangepast. We willen nu over de hele lengte tussen Kardinaal Alfrinkplein en A27 de maximumsnelheid verlagen naar 50 kilometer per uur. Dat doen we later. We hebben tijd nodig om dit goed voor te bereiden.  

Wat gaan we doen?

Op een kort stuk direct rond de voetgangersoversteek is de maximumsnelheid wel al naar 50 kilometer per uur. Daarvoor hebben we voor de voetgangersoversteek een drempel geplaatst. Op een later moment willen we de maximumsnelheid op de Biltse Rading verlagen naar 50 kilometer per uur. Zo maken we de weg nog veiliger.

Wat doen we later? 

Om de snelheid op de hele weg te verlagen hebben we meer tijd nodig. Nu geldt hier namelijk nog een hogere maximumsnelheid. Zo is de weg ook ingericht. Ook moet de weg goed aansluiten op wegen in de buurt, zoals de snelweg. Het aanpassen van de maximumsnelheid op de hele weg moeten we daarom goed voorbereiden. 

De komende maanden gaan we in gesprek over een plan. Dit doen we onder andere samen met de werkgroep Infra van Veemarkt Samen. We onderzoeken dan wat nodig is om de hele weg goed in te richten zodat automobilisten zich aan de maximale maximumsnelheid van 50 kilometer per uur houden. We vragen een onafhankelijk bureau om ons hierbij te adviseren.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
Wanneer                       Wat
2024Voorbereiden verlagen maximumsnelheid naar 50 kilometer per uur

Wat hebben we al gedaan?

We hebben de voetgangersoversteek veiliger gemaakt. De automobilisten kunnen de oversteek beter zien. We hebben eind 2023:

  • nieuwe verkeerslichten opgehangen
  • een licht opgehangen dat knippert als de voetgangers mogen oversteken
  • drempels aangelegd, 50 meter voor de voetgangersoversteek
  • de maximumsnelheid bij de oversteek verlaagd naar 50 kilometer per uur.

Hulp en contact Biltse Rading

Telefoon

14 030

E-mail

noordoost@utrecht.nl