Binnenstad autoluw maken

Fase project
In uitvoering

Klaar
2026

We willen dat minder auto’s in de binnenstad gaan rijden en parkeren. Zo willen we de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad verbeteren en maken we de leefomgeving gezonder. Er komt meer ruimte voor voetgangers, fietsers en voor groen. Bewoners en bezoekers zien ons historisch erfgoed beter.

Wat gaan we doen (en waarom)?

De stad groeit maar de ruimte blijft hetzelfde. Daarom kiezen we voor schone manieren van vervoer die zo min mogelijk ruimte innemen. 

Wat verandert?

 • Van 2022 tot 2026 verwijderen we stap voor stap parkeerplekken in de binnenstad. Per jaar halen we ongeveer 50 plekken weg.  
 • We geven elk jaar minder nieuwe vergunningen uit. Zo voorkomen we dat de parkeerdruk hoger wordt. 

Wat blijft?

 • Bestaande vergunninghouders houden hun parkeervergunning zolang ze dat willen. 
 • Parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en voor laden en lossen blijven.

De vrijgekomen ruimte in de binnenstad richten we opnieuw in. Waar mogelijk doen we dat samen met de buurt. Daarbij zoeken we de samenwerking met de Omgevingsvisie Binnenstad.

Parkeerplekken die begin 2024 verdwijnen

 • Janskerkhof: ongeveer 25 plekken. We willen meer ruimte maken voor fietsparkeerplekken en voetgangers. 
 • Oudegracht noord: 20 plekken. 12 parkeerplekken op de Oudegracht tussen Viebrug en Jacobibrug. We maken meer ruimte voor fietsparkeren.
 • Oudegracht zuid: 8 parkeerplekken op de Oudegracht tussen Hamburgerbrug en Weesbrug.
 • Verschillende losse parkeerplekken: ongeveer 3 plekken, die bewoners en ondernemers zelf kunnen voorstellen. 

Voorwaarden verwijderen parkeerplekken

We zien op verschillende locaties in de binnenstad kansen voor meer ruimte voor groen, voetgangers en fietsers. Door parkeerplekken weg te halen komt er meer ruimte op straat vrij. Om een goede keuze te kunnen maken kijken we hoeveel verbeteringen we kunnen maken bij het verwijderen van een parkeerplek. Hierbij vinden we ruimte voor voetgangers, fietsen, klimaat en groen belangrijk. Daarnaast moet de locatie voldoen aan een aantal van de onderstaande voorwaarden:

 • De locatie sluit aan bij wensen die er al langer zijn. Denk bijvoorbeeld aan het autovrij maken van Janskerkhof, Oudegracht en het groter maken van het voetgangersgebied.
 • De locatie sluit aan bij de wensen voor de binnenstad die in de Omgevingsvisie Binnenstad en het coalitieakkoord staan. Bijvoorbeeld het uitbreiden van het singelpark rondom de binnenstad en het beter zichtbaar maken van historisch erfgoed.
 • De locatie sluit aan bij andere werkzaamheden in de binnenstad. We willen werk graag zoveel mogelijk combineren.
 • Met het weghalen van parkeerplekken kunnen we problemen in de binnenstad oplossen. Denk hierbij aan problemen zoals te weinig plek voor fietsparkeren of te smalle doorgang voor auto’s.
 • De locatie sluit aan bij de wensen van de omgeving om de binnenstad autoluw te maken. In 2024 start een loket waar bewoners en ondernemers uit de hele stad ideeën kunnen inleveren. Zoals ideeën voor het maken van autoluwe leefpleinen en straten.

Verwijderde parkeerplekken in 2021, 2022 en 2023

 • Om Park Paardenveld uit te breiden verwijderden we 16 parkeerplekken.
 • Om het voetgangersgebied groter te kunnen maken haalden we in 2022 op het Oudkerkhof 13 parkeerplekken weg. Hiermee maken we meer ruimte voor ontmoeten, lopen en verblijven.
 • In 2021 haalden we 14 parkeerplekken op het Janskerkhof weg. Hier kwamen fietsparkeerplaatsen om het dagelijkse probleem van losgeparkeerde fietsen voor een deel op te lossen. 

Hulp en contact Binnenstad autoluw maken

Telefoon

14 030

E-mail

binnenstadautoluw@utrecht.nl