Boorstraat: tunnel voor fietsers en voetgangers

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Nog niet bekend

Tussen de Tweede Daalsedijk en de spoorlijn naar Amsterdam komt de nieuwe buurt Wisselspoor. We hebben de bouw van een nieuwe tunnel voor fietsers en voetgangers bij de Boorstraat onderzocht. Of er een tunnel komt is nu nog niet zeker.

Wat gaan we doen?

We hebben de bouw van een tunnel die onder de sporen doorgaat onderzocht. Een tunnel kan helpen om de drukte om de Amsterdamsestraatweg te verminderen. Een tunnel is ook gewenst om wijken, fietsroutes en het nieuwe park in de buurt Wisselspoor met elkaar te verbinden.

Uit het onderzoek blijkt dat we een tunnel kunnen bouwen. Als we dat gaan doen, dan moeten we de speeltuin verplaatsen en vernieuwen. Met de informatie uit het onderzoek besloot het college om het plan verder uit te werken. Of er een tunnel komt is nu nog niet zeker. Dat besluiten we pas als het plan verder is uitgewerkt.

Lees de Raadsbrief en het haalbaarheidsonderzoek

In de volgende fase werken we het plan uit: ProRail stelt de eisen voor een tunnel op. Wij stellen de eisen voor de inrichting rond een tunnel op. Deze eisen schrijven we op in een programma van eisen en we maken een ontwerp. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag hoe we de omgeving rondom een tunnel willen inrichten. Tijdens deze fase willen we graag dat u uw mening geeft en met ons meedenkt.

Waar helpt dit project aan mee?

We willen graag dat iedereen gezond, prettig en veilig kan reizen door Utrecht. Nu en in de toekomst. We geven daarom voorrang aan schone manieren van vervoer die weinig ruimte innemen: lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelvervoer. De stad groeit en er komt meer verkeer. Door het verkeer te spreiden, neemt de drukte af en houden we het verkeer veilig. Ook zorgen we zo dat wijken en buurten goed bereikbaar zijn.

Lees meer over een gezonde stad van en voor iedereen

Op de hoogte blijven en meedenken

Eerdere bijeenkomsten

Tijdens de eerste bijeenkomst van 12 december 2023 informeerden we de aanwezigen over de reden, het onderzoek en het vervolg van dit project.

Op 26 maart 2024 was de tweede bijeenkomst. Toen hebben we twee verschillende schetsen besproken met de aanwezigen. We hebben samen met zo’n 15 geïnteresseerden nagedacht over het ontwerp dat we gaan maken. 

  • De grootste zorg is de sociale veiligheid. Bewoners willen niet dat de tunnel hangjongeren en drugscriminaliteit aantrekt. Voor goede sociale controle is het belangrijk dat de tunnel ruim en overzichtelijk wordt.    
  • Bewoners noemen dat er genoeg parkeerplekken moeten blijven. Vooral tijdens de spits ervaren zij dat er weinig plek is.
  • De meningen zijn verdeeld over eenrichtingsverkeer: het verkeer moet niet vast komen te staan. Het kan misschien helpen om de drukte tegen te gaan en meer overzicht te krijgen. 
  • De nieuwe speeltuin moet ook hekken krijgen. Dat is prettiger voor toezicht en veiligheid. 
  • Het plaatsen van bankjes kan de sociale controle verbeteren maar ook geluidsoverlast geven.

Op onze DenkMee-pagina kunt u online reageren op de schetsen. Ook deze reacties nemen we mee in het ontwerp.

Wilt u de presentatie bekijken die we die avond hebben laten zien of het verslag van alle opmerkingen van de aanwezigen? Stuur dan een e-mail naar boorstraatutrecht@utrecht.nl

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
11 juni 2024Bijeenkomst over het voorstel van de herinrichting
Voorjaar/zomer 2024Toelichting voorstel herinrichting aan bewoners
2024Uitwerking van het plan
2024Veldonderzoek en inmetingen

Wat is er al gebeurd?

  • 26 maart 2024: gesprekken met bewoners over verschillende schetsen voor de herinrichting
  • 12 december 2023: informatiebijeenkomst
  • 23 november 2023: haalbaarheidsonderzoek behandeld in de Raad

Waar ligt het?

Op de luchtfoto ziet u het gebied met daarop de treinsporen die zich splitsen naar Amsterdam en Den Haag (links) en Amersfoort en Hilversum (rechts). De nieuwe buurt Wisselspoor komt tussen deze sporen in te liggen. 

Hulp en contact Fietstunnel Boorstraat

Telefoon

14 030

E-mail

boorstraatutrecht@utrecht.nl