Castellumlaan: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Start uitvoering
Nog niet bekend

Het riool in de Castellumlaan is oud en moeten we vervangen. We hebben plannen gemaakt om tegelijk met die werkzaamheden de Castellumlaan verder op te knappen. Buurtbewoners hebben meegedacht over die plannen. Helaas is er nu niet genoeg geld om het hele project uit te voeren.

Wat gaan we doen?

We vervangen de riolering wel binnen een paar jaar. We zijn nog steeds van plan om de Castellumlaan dan ook anders in te richten en daarmee veiliger en mooier te maken. We gaan onderzoeken wat we al wel kunnen doen. We maken daarvoor een aangepast ontwerp. De ideeën van de buurtbewoners nemen we daarin zoveel mogelijk mee. Als er een nieuw ontwerp af is laten we dat weer zien aan de buurt. We weten nog niet wanneer dat is.

Wensen en ideeën buurtbewoners

Op 14 december 2022 organiseerden we een bijeenkomst voor bewoners aan de Castellumlaan. Tijdens de bijeenkomst en per e-mail konden zij hun wensen en ideeën over de Castellumlaan aan ons doorgeven.
De meest genoemde punten gingen over verkeersveiligheid, fietsers, groen en parkeren. Daarnaast werden er ook  punten genoemd die voor enkele plekken gelden.

 • Minder auto’s en vrachtverkeer in de straat. Deze veroorzaken nu geluidsoverlast, onveilige situaties en trillingen.
 • Verlaag de snelheid naar 30 km/u.
 • Verbreed de stoep.
 • Maak de straat overal hetzelfde, met voorkeur voor asfalt. Dit geeft het minst geluidsoverlast en is prettig om over te fietsen.
 • Maak de oversteekplaats Castellumlaan in de bocht met de Vicuslaan veiliger voor fietsers en voetgangers.
 • Maak de situatie bij de Meernbrug veiliger voor fietsers. Tijdens de spits staat het hier vast en oversteken is onveilig.
 • Sommige bewoners willen er een eenrichtingsweg van maken of (tijdelijk) afsluiten voor auto’s. Andere bewoners willen juist dat het een tweerichtingsweg blijft.
 • Zorg voor goede verlichting.
 • Geef meer ruimte aan fietsers. De fietspaden zijn nu onveilig en niet gelijk.
 • Maak een fietsstraat waarin auto’s te gast zijn.
 • Laat de grote bloesembomen staan.
 • Laat de kleine bloesembomen zoveel mogelijk staan. Ze moeten wel beter worden. Herplaatsen of vervangen mag.
 • Verbreed de groenstroken, meer ruimte voor groen.
 • Sta parkeren op eigen terrein toe.
 • Geen parkeerplekken langs de Castellumlaan.
 • Kijk naar parkeren bij Castellumpark of andere oplossingen voor parkeren.

Wat is er al gebeurd?

 • 2022: Ophalen ideeën buurtbewoners

Hulp en contact Project Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern