Castellumlaan: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Geplande uitvoering
2025

We willen de Castellumlaan zo veilig, aantrekkelijk en bereikbaar mogelijk maken. Daarom richten we de Castellumlaan opnieuw in. We vervangen ook het riool.

Wat gaan we doen?

De Castellumlaan is oud. We vervangen het riool en de straat richten we opnieuw in. Dit werk doen we tegelijk zodat het verkeer en de omwonenden zo weinig mogelijk overlast ervaren. Hoe de straat er precies uit gaat zien weten we nog niet. We gaan hierover in gesprek met de bewoners aan de Castellumlaan en organisaties.

Samen met de buurt

Op 14 december 2022 organiseerden we een bijeenkomst voor bewoners aan de Castellumlaan. Tijdens de bijeenkomst en per e-mail konden zij hun wensen en ideeën over de Castellumlaan aan ons doorgeven.

De meest genoemde punten gaan over verkeersveiligheid, fietsers, groen en parkeren. Daarnaast werden er ook specifieke punten genoemd die voor enkele locaties gelden. Al deze punten nemen we zoveel mogelijk mee bij het maken van een eerste ontwerp. Met dit ontwerp komen we terug bij de buurt.

 • Minder auto’s en vrachtverkeer in de straat. Deze veroorzaken nu geluidsoverlast, onveilige situaties en trillingen.
 • Verlaag de snelheid naar 30 km/u.
 • Verbreed de stoep.
 • Maak de straat overal hetzelfde, met voorkeur voor asfalt. Dit geeft het minst geluidsoverlast en is prettig om over te fietsen.
 • Maak de oversteekplaats Castellumlaan in de bocht met de Vicuslaan veiliger voor fietsers en voetgangers.
 • Maak de situatie bij de Meernbrug veiliger voor fietsers. Tijdens de spits staat het hier vast en oversteken is onveilig.
 • Sommige bewoners willen er een eenrichtingsweg van maken of (tijdelijk) afsluiten voor auto’s. Andere bewoners willen juist dat het een tweerichtingsweg blijft.
 • Zorg voor goede verlichting.
 • Geef meer ruimte aan fietsers. De fietspaden zijn nu onveilig en niet gelijk.
 • Maak een fietsstraat waarin auto’s te gast zijn.
 • Laat de grote bloesembomen staan.
 • Laat de kleine bloesembomen zoveel mogelijk staan. Ze moeten wel beter worden. Herplaatsen of vervangen mag.
 • Verbreed de groenstroken, meer ruimte voor groen.
 • Sta parkeren op eigen terrein toe.
 • Geen parkeerplekken langs de Castellumlaan.
 • Kijk naar parkeren bij Castellumpark of andere oplossingen voor parkeren.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2023Voorlopig ontwerp maken
Eind 2023Voorlopig ontwerp bespreken met omwonenden
2024Definitief ontwerp maken
2025Start werk aan riool en opnieuw inrichten straat

Hulp en contact Project Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern