Catharijnesingel: inrichten als bestemming

Status project:
In voorbereiding

Geplande bouw:
Begin 2025

De Utrechtse historische binnenstad is levendig, aantrekkelijk en autoluw. Dat willen we ook op de singels rondom de binnenstad. De Catharijnesingel wordt daarom niet meer een route, maar een bestemming. We sluiten de singel af voor doorgaand auto- en motorverkeer.

Er komt een verbod op doorrijden tussen de Spoorstraat en de Stationsstraat. Alles aan de Catharijnesingel en in de wijken daarnaast blijft nog voor al het verkeer bereikbaar, maar niet altijd via de kortste of snelste route.

Wat komt er en waarom?

We maken in Utrecht meer ruimte voor groen en voor gezondere vormen van vervoer, zoals fietsen en lopen. Dat doen we ook op de singels. De binnenstad blijft zo een levendige en aantrekkelijke bestemming met veel groen en ontmoetingsplekken.

Het noordelijke deel van de Catharijnesingel is al ingericht tot een straat met meer groen en bredere fiets- en wandelpaden. Dat willen we ook met het zuidelijke deel doen. Minder autoverkeer op deze route helpt om ook dit deel groener en rustiger te maken. Daarom laten we vanaf 2025 auto- en motorverkeer niet meer onder Hoog Catharijne door. Er komt een verbod op doorrijden tussen de Stationsstraat en Spoorstraat.

  • Tussen de Stationsstraat en Spoorstraat is de weg afgesloten voor autoverkeer. Er zijn wel uitzonderingen, die daar nog wel doorheen mogen.
  • De route Centrum Noord loopt via de Daalsetunnel over de Catharijnesingel tot in de Stationsstraat. Via deze route zijn P3, P4 en de noordelijke ingang van P5 bereikbaar. Er zijn keermogelijkheden voor auto- en motorverkeer bij de Paardenveldbrug en in de Stationsstraat.
  • De route Centrum Zuid loopt via de Bleekstraat over de Catharijnesingel tot in de Spoorstraat. Via deze route zijn P1, P2 en de zuidelijke ingang van P5 bereikbaar. Er is een keermogelijkheid voor auto- en motorverkeer op de Catharijnesingel, bij de Spoorstraat.

  Nieuwe routes

  De woningen, parkeergarages en het logistieke centrum in de buurt van Hoog Catharijne blijven goed bereikbaar. U kunt als automobilist alleen niet meer over de Catharijnesingel van noord naar zuid doorrijden. U kiest uw bestemming in de binnenstad en vervolgens kiest u een noordelijke of zuidelijke route daar naartoe. We zorgen voor duidelijke verkeersborden en parkeerinformatie vanaf de snelweg. Ook in navigatiesystemen zal de Catharijnesingel niet meer beschikbaar zijn als doorgaande autoroute.

   Parkeren

   Er komt een route Centrum Zuid, naar de parkeergarages Hoog Catharijne P1, P2 en P5 (ingang zuid). En er komt een route Centrum Noord, naar de parkeergarages Hoog Catharijne P3, P4 en P5 (ingang noord). U kunt uw auto ook parkeren in de parkeergarage Croeselaan en naar het centrum lopen. Of parkeer uw auto bij een P+R aan de rand van de stad en pak de bus of tram naar het centrum. Voor fietsers verandert er niets in het parkeren in de fietsparkeergarage Laag Catharijne.

   Uitzonderingen

   De volgende groepen mogen na het ingaan van de maatregel nog wel doorrijden op de Catharijnesingel tussen de Stationsstraat en Spoorstraat:

   • fietsers (ook e-bike/speedpedelec)
   • voetgangers
   • brom- en snorfietsers
   • nood- en hulpdiensten
   • openbaar vervoer
   • taxi’s
   • touringcars
   • logistiek verkeer
   • werkverkeer (bijvoorbeeld de afvaldienst)
   • houders van ontheffingen

   Achtergrond

   Deze maatregel is onderdeel van ons Mobiliteitsplan 2040:

   Planning

   Wat gebeurt wanneer?
   WanneerWat
   2024Voorbereiden van de wegafsluiting
   Begin 2025Start van de wegafsluiting
   Midden 2025Verzamelen van gegevens over effecten van de wegafsluiting
   Begin 2026Beoordelen van de effecten, mogelijke veranderingen bepalen

   Wat is al gedaan?

   • 24 juni 2024: Informatiemarkt Bestemming Catharijnesingel en andere projecten in het stationsgebied.
   • 2023/2024:
    • Voorstel door ondernemers voor gesplitste route voor het binnenrijden van de parkeergarages is binnengekomen. We hebben het voorstel beoordeeld en onze reactie daarop gegeven.
    • Gesprekken met ondernemers via Centrummanagement Utrecht (CMU) bereikbaarheidsoverleg.
    • Gesprekken met bedrijven met veel logistiek op en rond Hoog Catharijne.
    • Gesprekken met bewoners, bijvoorbeeld via VvE’s rond Hoog Catharijne.

   Hulp en contact Catharijnesingel