Donaudreef: verkeersveiliger maken

Fase project
In voorbereiding

Start uitvoering
Begin 2025

We willen de Donaudreef verkeersveiliger maken. Bewoners ervaren dat auto’s vaak hard rijden wat ook geluidsoverlast geeft. We willen de snelheid verlagen en de straat opnieuw inrichten. In de nieuwe inrichting willen we de Donaudreef ook groener en geschikt voor klimaatverandering maken. We maken het een prettigere plek om tijd door te brengen.

Wat gaan we doen?

Bewoners vroegen in september 2019 om verkeersveilige maatregelen op de hele Donaudreef. We zochten daarom eerst naar voldoende geld. Ook keken we naar mogelijkheden om het opnieuw inrichten samen met andere verbeteringen in de straat te doen. Denk bijvoorbeeld aan een aantrekkelijke openbare ruimte en meer groen.

Plannen Donaudreef

 • Verkeersveiligheid op de Donaudreef verbeteren: een woonstraat met een maximale rijsnelheid van 30 kilometer per uur.
 • De openbare ruimte op de Donaudreef verbeteren, om het een fijnere verblijfplaats te maken.

Voorlopig ontwerp

Op 9 april 2024 heeft het college van B en W het voorlopig ontwerp vastgesteld. In het voorlopig ontwerp voor de Donaudreef omschrijven we hoe de straat er waarschijnlijk uit komt te zien. We willen een straat maken:

 • waar auto’s minder hard rijden
 • waar u veilig over kunt steken
 • waar u fijn kunt fietsen
 • waar meer groen is 
 • waar meer mogelijkheden zijn voor het opvangen van water (straat geschikt voor klimaatverandering)

Het voorlopig ontwerp is het vervolg op het functioneel ontwerp (het eerste ontwerp). We hebben dit gemaakt met inbreng van belanghebbenden.

In het voorlopig ontwerp staan een aantal verschillen met het functioneel ontwerp:

 • Een aantal oversteekplaatsen voor mensen met een fysieke beperking komen op betere plekken. Deze oversteken liggen nu meer ter hoogte van de zijstraten, zodat ze beter aansluiten op looproutes.
 • De drempels hebben nieuwe plaatsen, waardoor we het verkeer zo goed mogelijk afremmen.
 • Het ontwerp van de bushalte is nu beter voor de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking.
 • We passen de parkeerplaatsen aan om het zicht vanuit de uitritten en zijstraten te verbeteren.
 • In het midden van de rijbaan komt een strook die lijkt op klinkers. Hierdoor gaat het verkeer langzamer rijden.
 • We planten 35 nieuwe bomen tussen de nieuwe parkeervakken, waarvan 10 bomen dichter op de rijbaan zullen staan. Hierdoor oogt de straat smaller waardoor mensen langzamer rijden.
 • We gebruiken waterdoorlatende bestrating voor de parkeerplaatsen. Dit is een duurzame manier om water af te voeren.

Bekijk het functioneel ontwerp (pdf, 11 MB)

Verkeersveiligheid

We hebben ook de verkeersveiligheid van het voorlopig ontwerp laten beoordelen door een onafhankelijk partij, bureau Goudappel. We wilden weten of dit ontwerp risico’s voor de verkeersveiligheid heeft, zodat we er wat aan kunnen doen. Op basis van de beoordeling hebben we een aantal aanpassingen in het voorlopig ontwerp gedaan, die anders zijn dan in het eerdere ontwerp (functioneel ontwerp). Voorbeelden van die aanpassingen zijn de eerder genoemde klinkerstrook in het midden van de weg en het verbeteren van het zicht vanuit de zijstraten, door parkeervakken te verplaatsen.

Lees de raadsbrief over het voorlopig ontwerp en de beoordeling van de verkeersveiligheid 

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
2024 
 • Uitwerken definitief ontwerp
 • Vaststellen definitief ontwerp
 • Aannemer zoeken
 
2025Start werkzaamheden

Wat is al gebeurd?

 • 2024: voorlopig ontwerp vastgesteld.
 • 2024: voorlopig ontwerp besproken met belanghebbenden.
 • 2023: voorlopig ontwerp gemaakt.
 • 2023: functioneel ontwerp is vastgesteld.
 • 2022: uitwerken plan tot ontwerp, buurt betrekken. Begin 2022 was er een informatiebijeenkomst voor de omwonenden. Tijdens de bijeenkomst bespraken we wat we met een nieuwe inrichting willen bereiken en wat u belangrijk vindt bij het opnieuw inrichten van de straat. Tegelijkertijd bespraken we ook de wensen en eisen van gebruikers van de Donaudreef, zoals fietsers en de bus.
 • 2020/2021: verwerken reacties, uitbreiding plan naar hele Donaudreef en samen met andere verbeteringen.
 • September 2019: inloopavond over ontwerp deel Donaudreef (stuk bij bushalte).

 

Hulp en contact Donaudreef

Telefoon

14 030

E-mail

donaudreef@utrecht.nl