Verkeersprojecten Donaudreef: verkeersveiliger maken

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
2023

We willen de Donaudreef verkeersveiliger maken. Bewoners ervaren dat auto’s vaak hard rijden wat ook geluidsoverlast geeft. We willen de snelheid verlagen en de straat opnieuw inrichten. In de nieuwe inrichting willen we de Donaudreef ook groener en geschikt voor klimaatverandering maken. We maken het een prettigere plek om tijd door te brengen.

Wat gaan we doen?

Bewoners vroegen in september 2019 om verkeersveilige maatregelen op de hele Donaudreef. We zochten daarom eerst naar voldoende geld. Ook keken we naar mogelijkheden om een herinrichting meteen te combineren met andere verbeteringen. Denk bijvoorbeeld aan een aantrekkelijke openbare ruimte en meer groen.

Bewoners willen het liefst een woonstraat met een maximale rijsnelheid van 30 km/uur. Als gemeente willen we ook graag dat u hier straks nog maar 30 km/uur kunt rijden. De komende tijd werken we aan een herinrichtingsplan waarmee we de verkeersveiligheid en het verblijfsklimaat op de Donaudreef verbeteren.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
2022Uitwerking plan tot ontwerp, buurt betrekken
2023Voorbereiden werkzaamheden, herinrichting Donaudreef
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
2020/2021

Verwerken reacties, uitbreiding plan naar hele Donaudreef en samen met andere verbeteringen

September 2019Inloopavond over ontwerp deel Donaudreef (stuk bij bushalte)

Hulp en contact Donaudreef

Telefoon

14 030

E-mail

donaudreef@utrecht.nl