Donaudreef: verkeersveiliger maken

Fase project
In voorbereiding

Geplande bouw
Begin 2024

We willen de Donaudreef verkeersveiliger maken. Bewoners ervaren dat auto’s vaak hard rijden wat ook geluidsoverlast geeft. We willen de snelheid verlagen en de straat opnieuw inrichten. In de nieuwe inrichting willen we de Donaudreef ook groener en geschikt voor klimaatverandering maken. We maken het een prettigere plek om tijd door te brengen.

Wat gaan we doen?

Bewoners vroegen in september 2019 om verkeersveilige maatregelen op de hele Donaudreef. We zochten daarom eerst naar voldoende geld. Ook keken we naar mogelijkheden om het opnieuw inrichten samen met andere verbeteringen in de straat te doen. Denk bijvoorbeeld aan een aantrekkelijke openbare ruimte en meer groen.

Plannen Donaudreef

 • Verkeersveiligheid op de Donaudreef verbeteren: een woonstraat met een maximale rijsnelheid van 30 kilometer per uur.
 • Verblijfsklimaat op de Donaudreef verbeteren.

Functioneel ontwerp

In een functioneel ontwerp voor de Donaudreef omschrijven we wat we willen bereiken met de nieuwe inrichting en wat de wensen en eisen hiervoor zijn. Met dit ontwerp willen we een straat maken:

 • waar auto’s minder hard rijden
 • waar u veilig over kunt steken
 • waar u fijn kunt fietsen
 • waar meer groen is 
 • waar meer mogelijkheden zijn voor het opvangen van water (straat geschikt voor klimaatverandering)

Bekijk het functioneel ontwerp (pdf, 11 MB)

Dit plan werken we verder uit in een voorlopig ontwerp. Dit doen we samen met betrokken partijen en belanghebbenden. 

Planning

Wanneer gebeurt wat?
WanneerWat
2023Uitwerken voorlopig ontwerp
2023Bespreken voorlopig ontwerp met betrokken en belanghebbenden
2023Uitwerken definitief ontwerp
2023Bespreken definitief ontwerp met betrokken en belanghebbenden
2023Vaststellen definitief ontwerp
2024Start werkzaamheden

Wat is al gebeurd?

 • 2023: functioneel ontwerp is vastgesteld.
 • 2022: uitwerken plan tot ontwerp, buurt betrekken. Begin 2022 was er een informatiebijeenkomst voor de omwonenden. Tijdens de bijeenkomst bespraken we wat we met een nieuwe inrichting willen bereiken en wat u belangrijk vindt bij het opnieuw inrichten van de straat. Tegelijkertijd bespraken we ook de wensen en eisen van gebruikers van de Donaudreef, zoals fietsers en de bus.
 • 2020/2021: verwerken reacties, uitbreiding plan naar hele Donaudreef en samen met andere verbeteringen.
 • September 2019: inloopavond over ontwerp deel Donaudreef (stuk bij bushalte).

 

Hulp en contact Donaudreef

Telefoon

14 030

E-mail

donaudreef@utrecht.nl