Verkeersprojecten Europalaan Noord: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
2023 (verwachting)

De Europalaan-Noord krijgt een nieuwe inrichting tussen het Anne Frankplein en het Europaplein. We hebben een plan gemaakt om de laan mooier en veiliger te maken.

Wat komt er?

We hebben goed gekeken naar punten waar bewoners aandacht voor hebben gevraagd: de oversteekbaarheid, veiligheid en behoud van groen. Het wordt een prettige plek om te zijn. We verbeteren het openbaar vervoer. Fietsen en lopen maken we aantrekkelijker en veiliger voor iedereen. Zo houden we de stad en de buurten goed bereikbaar, ook als er straks woningen komen in de nieuwe wijk Merwede.

  • Er komt een vrij liggende baan voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in het midden van de laan. In de Europalaan-Noord komen twee HOV-haltes. We leggen eerst een vrijliggende busbaan aan en onderzoeken of we er in de toekomst een tramverbinding van kunnen maken. We houden hier in het ontwerp van de busbaan al rekening mee.
  • Aan beide kanten van de busbaan komt een rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Hier blijft de maximumsnelheid 50 km/uur, voor een goede doorstroming van het verkeer. We maken veilige aansluitingen op de omgeving.
  • Er komen vrijliggende fietspaden met voetpaden erlangs.
  • Tussen de rijbanen en de fietspaden komen groenstroken.
  • We maken drie oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Zo zijn de woningen, bedrijven en voorzieningen goed en veilig bereikbaar.
  • De buurten blijven ook goed bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten en bijvoorbeeld voor de bevoorrading van bedrijven. Ook houden we rekening met de autovrije invulling van de nieuwe wijk Merwede. En met de parkeer- en bevoorradingsvoorzieningen die aan die kant nodig zullen zijn.
  • De Europalaan-Noord blijft net als nu goed aangesloten op de Wilhelminalaan, de Lanslaan, de Overste den Oudenlaan en de Beneluxlaan.

Bekijk het plan

In het plan (integraal programma van eisen/functioneel ontwerp) staat wat we belangrijk vinden en wat nodig is voor de herinrichting van de Europalaan Noord. Er is ook een ontwerp van hoe de nieuwe laan er straks ongeveer uitziet.

Bekijk het plan (integraal programma van eisen/functioneel ontwerp) (pdf, 19 MB)

Bekijk alleen het ontwerp (pagina 41 van het plan) (1,3 MB)

Tot en met 30 mei 2021 kon iedereen op het plan reageren. We werken alle reacties uit in een reactienota. Ook het verslag van de (online) informatieavond op 18 mei gaat daarin mee. Het plan en de reactienota gaan dan voor een besluit naar het college van burgemeester en wethouders. Daarna informeren wij iedereen die een reactie heeft gestuurd of aan de informatieavond heeft deelgenomen.

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Zomer 2021Verwerken reacties, besluit college over plan (IPvE/FO) en reactienota
Vanaf najaar 2021Uitwerken ontwerp, daarna nieuwe reactieperiode en vaststelling ontwerp
2023 (verwachting)Start werkzaamheden nieuwe inrichting Europalaan Noord
Het is de bedoeling dat de laan eerder klaar is dan de eerste huizen van wijk Merwede
Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
18 meiOnline informatieavond
11 en 20 meiTelefonische spreekuren
19 aprilRaadsbrief Concept plan (integraal programma van eisen/functioneel ontwerp)

Hulp en contact Europalaan-Noord

Telefoon

14 030

E-mail

europalaannoord@utrecht.nl