Europalaan Noord: opnieuw inrichten

Fase project
In voorbereiding

Start werkzaamheden
2023

De Europalaan-Noord krijgt een nieuwe inrichting tussen het Anne Frankplein en het Europaplein. We hebben een plan gemaakt om de laan mooier en veiliger te maken.

Wat komt er?

We hebben goed gekeken naar punten waar bewoners aandacht voor vroegen: de oversteekbaarheid, veiligheid en behoud van groen. Het wordt een prettige plek om te zijn. We verbeteren het openbaar vervoer. Fietsen en lopen maken we aantrekkelijker en veiliger voor iedereen. Zo houden we de stad en de buurten goed bereikbaar, ook als er straks woningen komen in de nieuwe wijk Merwede.

  • Er komt een vrij liggende baan voor hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) in het midden van de laan. In de Europalaan-Noord komen 2 HOV-haltes. We leggen eerst een vrijliggende busbaan aan en onderzoeken of we er in de toekomst een tramverbinding van kunnen maken. We houden hier in het ontwerp van de busbaan al rekening mee.
  • Aan beide kanten van de busbaan komt een rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Hier blijft de maximumsnelheid voorlopig 50 kilometer per uur, voor een goede doorstroming van het verkeer. We maken veilige aansluitingen op de omgeving.
  • Er komen vrijliggende fietspaden met voetpaden erlangs.
  • Tussen de rijbanen en de fietspaden komen groenstroken.
  • We maken 3 oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Zo zijn de woningen, bedrijven en voorzieningen goed en veilig bereikbaar.
  • De buurten blijven ook goed bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten en bijvoorbeeld voor de bevoorrading van bedrijven. Ook houden we rekening met de autovrije invulling van de nieuwe wijk Merwede. En met de parkeer- en bevoorradingsvoorzieningen die aan die kant nodig zullen zijn.
  • De Europalaan-Noord blijft net als nu goed aangesloten op de Wilhelminalaan, de Lanslaan, de Overste den Oudenlaan en de Beneluxlaan.
  • We richten eerst de rijbanen die er al zijn en het voet- en fietspad aan de kant van Transwijk opnieuw in. Het opnieuw inrichten van de parallelweg en de groenstrook tussen de nieuwe rijbaan en de parallelweg komt later. Dit doen we tijdens de werkzaamheden in de buurt Merwede.
  • Door de nieuwe inrichting komt er ook een betere aansluiting van Merwede op het Park Transwijk en de omgeving en komt er meer groen bij.
  • We houden regenwater beter vast door wadi’s te maken (soort sloot).

Plan Europalaan-Noord

In het plan (integraal programma van eisen/functioneel ontwerp) staat wat we belangrijk vinden en wat nodig is voor het opnieuw inrichten van de Europalaan-Noord. Dit hebben we verder uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp. Dit laat zien hoe de nieuwe laan er straks ongeveer uitziet. We werken nu aan het uitvoeringsontwerp van de laan.

Bekijk het integraal programma van eisen en functioneel ontwerp

Bekijk het voorlopige ontwerp

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Najaar/winter 2023Werkzaamheden kabels en leidingen
Begin 2024Start opnieuw inrichten, kap bomen en vervangen riool.
Eind 2024Opnieuw inrichten en vervangen riool klaar.

Wat is er al gebeurd

WanneerWat
8 juli 2022Het voorlopig ontwerp is vastgesteld door het college van B en W en is er een raadsbrief verstuurd
8 juli 2021Het integraal programma van eisen en functioneel ontwerp is vastgesteld door het college van B en W
18 mei 2021Online informatieavond
11 en 20 mei 2021Telefonische spreekuren

Hulp en contact Europalaan-Noord

Telefoon

14 030

E-mail

europalaannoord@utrecht.nl