Europalaan-Noord: opnieuw inrichten

Fase project
In uitvoering

Einde werkzaamheden
2024

De Europalaan-Noord krijgt een nieuwe inrichting tussen het Anne Frankplein en het Europaplein. We hebben een plan gemaakt om de laan mooier en veiliger te maken.

Inloopspreekuur aannemer Heijmans

Op donderdag 11, 18 en 25 april 2024 en 2 mei 2024 van 15.00 uur tot 16.00 uur is een medewerker van aannemer Heijmans aanwezig op de Europalaan 20 (waar vroeger de Stadstuin zat) om al uw vragen te beantwoorden. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. De ingang voor het inloopspreekuur is aan de achterkant van het gebouw bij een witte deur. U kunt tijdens het inloopspreekuur binnenlopen.

Wat komt er?

We hebben goed gekeken naar punten waar bewoners aandacht voor vroegen: de oversteekbaarheid, veiligheid en behoud van groen. Het wordt een prettige plek om te zijn. We verbeteren het openbaar vervoer. Fietsen en lopen maken we aantrekkelijker en veiliger voor iedereen. Zo houden we de stad en de buurten goed bereikbaar, ook als er straks woningen komen in de nieuwe wijk Merwede.

 • Er komt een vrijliggende busbaan in het midden van de laan. Aan de Europalaan-Noord komen 2 bushaltes. We leggen eerst een vrijliggende busbaan aan en onderzoeken of we er in de toekomst een tramverbinding van kunnen maken. We houden hier in het ontwerp van de busbaan al rekening mee.
 • Aan beide kanten van de busbaan komt een rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. Hier blijft de maximumsnelheid voorlopig 50 kilometer per uur, voor een goede doorstroming van het verkeer. We maken veilige aansluitingen op de omgeving.
 • Er komen vrijliggende fietspaden met voetpaden erlangs.
 • Tussen de rijbanen en de fietspaden komen groenstroken.
 • We maken 3 oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Zo zijn de woningen, bedrijven en voorzieningen goed en veilig bereikbaar.
 • We maken het parkeerterrein naast het appartementengebouw aan de Jo Wuthrichlaan beter zichtbaar en veiliger. Vanaf het parkeerterrein zijn bushaltes en het bedrijventerrein ernaast aan de Europalaan 33-45 goed bereikbaar.
 • De buurten blijven ook goed bereikbaar voor de nood- en hulpdiensten en bijvoorbeeld voor de bevoorrading van bedrijven. Ook houden we rekening met de autovrije invulling van de nieuwe wijk Merwede. En met de parkeer- en bevoorradingsvoorzieningen die aan die kant nodig zullen zijn.
 • De Europalaan-Noord blijft net als nu goed aangesloten op de Wilhelminalaan, de Lanslaan, de Overste den Oudenlaan en de Beneluxlaan.
 • We richten eerst de rijbanen die er al zijn en het voet- en fietspad aan de kant van Transwijk opnieuw in. Het opnieuw inrichten van de parallelweg en de groenstrook tussen de nieuwe rijbaan en de parallelweg komt later. Dit doen we tijdens de werkzaamheden in de buurt Merwede.
 • Door de nieuwe inrichting komt er ook een betere aansluiting van Merwede op het Park Transwijk en de omgeving en komt er meer groen bij.
 • We houden regenwater beter vast door wadi’s te maken (soort sloot).

Wat gaan we doen?

Fase 1: 3 maart tot en 7 juli 2024

In deze fase werken we in de buitenbermen van de Europalaan. We leggen het fiets- en voetpad aan bij Park Transwijk en werken aan de riolering.

Fiets

Het fiets- en voetpad tussen de Lanslaan en het Europaplein is dicht. Fietsers leiden we om via de Kanaalweg. Voetgangers leiden we om via park Transwijk. Behalve tijdens evenementen in het park.

Bus

De bushaltes blijven bereikbaar en de bus rijdt met de rest van het verkeer mee.

Auto

 • We gebruiken de parkeervakken bij de bedrijven Europalaan 33-45 helemaal tijdens de uitvoering van deze fase.
 • Na het vervangen van het riool richten we het parkeerterrein naast het appartementengebouw aan de Jo Wuthrichlaan opnieuw in. Zo sluit het beter aan bij de Europalaan-Noord.
 • We sluiten de Lanslaan af ter hoogte van de Europalaan tot en met begin mei 2024. De wijk Transwijk-Zuid is bereikbaar via de Koningin Wilhelminalaan en Lomanlaan.
 • Op de Europalaan, tussen het Europaplein en Anne Frankplein, geldt tijdens de werkzaamheden een maximale snelheid van 30 kilometer per uur.
 • De parallelweg van de Europalaan en Kanaalweg is altijd bereikbaar via één van de aansluitingen met de Europalaan.
 • Verkeer richting de Jaarbeurs kan het beste via de Beneluxlaan en Koningin Wilhelminalaan rijden.
 • Verkeer richting de A12 kan het beste via de Overste den Oudenlaan, Koningin Wilhelminalaan, Beneluxlaan, Europaplein en Europalaan rijden.

Maandag 8 april tot en met maandag 6 mei

We sluiten ook de parallelweg in de buurt van de Stadstuin af. Deze parallelweg loopt hierdoor tijdelijk dood.  Bedrijven blijven bereikbaar via de Kanaalweg.  

Maandag 6 mei tot en met zondag 7 juli

De parallelweg is weer open. De weg tussen de Europalaan en de parallelweg bij de oude busgarage sluiten we af. Daar leggen we de nieuwe inrichting aan. Bedrijven en woningen blijven bereikbaar via de weg in de buurt van Campus Max.

Fase 2: 7 juli tot en met 26 augustus

In de zomervakantie sluiten we de Europalaan-Noord helemaal af in beide richtingen.

Fiets

Fietsers en voetgangers gebruiken dan weer het nieuw voet- en fietspad aan de kant van Park Transwijk.

Bus

De bus rijdt om via de Beneluxlaan en de Koningin Wilhelminalaan.

Auto

We leiden verkeer om via de Beneluxlaan. De parallelweg van de Europalaan is altijd via het Anne Frankplein (noordzijde) bereikbaar. In de nacht en het weekend is de parallelweg Europalaan bereikbaar via een tijdelijke doorsteek. Deze worden aangegeven met tijdelijke borden. Er zijn verkeersregelaars aanwezig. Over deze afsluiting krijgt u meer informatie in juni 2024.

Plan Europalaan-Noord

In het plan (integraal programma van eisen/functioneel ontwerp) staat wat we belangrijk vinden en wat nodig is voor het opnieuw inrichten van de Europalaan-Noord. Dit hebben we verder uitgewerkt in een voorlopig en definitief ontwerp. Dit laat zien hoe de nieuwe laan er straks ongeveer uitziet.

Bekijk het integraal programma van eisen en functioneel ontwerp

Bekijk het voorlopige ontwerp

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Meer tot augustus 2024Aanleg vrijliggende busbaan met aan beide kanten een rijbaan en een voet- en fietspad aan de kant van Transwijk
September 2024Vervangen riool en vrijliggende busbaan met aan beide kanten een rijbaan en een voet- en fietspad aan de kant van Transwijk klaar
Najaar 2024Planten van nieuwe bomen
Eind 2026Aanleg groene berm, brede voetgangersstrook en fietspad op de parallelweg

Wat is er al gebeurd

WanneerWat
Begin 2024Kap bomen, vervangen riool, start aanleg vrijliggende busbaan met aan beide kanten een rijbaan en een voet- en fietspad aan de kant van Transwijk.
Begin 2024Werk aan kabels en leidingen.

Hulp en contact Europalaan-Noord

Telefoon

14 030

E-mail

europalaannoord@utrecht.nl