Gageldijk: opnieuw inrichten

Fase project:
In voorbereiding

Start werkzaamheden:
2025

We gaan de Gageldijk opnieuw inrichten om meer ruimte te geven aan fietsers en voetgangers. 

Wat gaan we doen?

  • We richten de Gageldijk in als fietsstraat.  
  • De maximale snelheid verlagen we naar 30 kilometer per uur.  
  • We nemen maatregelen om het sluipverkeer flink te verminderen. Zo houden we het gebied bereikbaar voor bewoners en bedrijven.  
  • We maken de Gageldijk aantrekkelijker voor voetgangers. 

Integraal Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp (IPvE/FO)

U kon vanaf 31 oktober reageren op het eerste ontwerp. Dit heet het IPvE/FO. Daarin staan ook de eisen en wensen voor het gebied. Reageren kon tijdens de inloopavond van 27 november. Ook kwamen er per e-mail nog reacties binnen. Al deze reacties hebben we verwerkt in het ontwerp als dat mogelijk was. We hebben de vragen die er waren beantwoord in een reactienota. Dit document en het uiteindelijke ontwerp zijn vastgesteld door het college.

Bekijk het IPvE/FO en de reactienota

Planning

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
Juni tot en met september 2024

Uitwerken voorlopig ontwerp (VO)

September tot en met december 2024Vaststellen voorlopig ontwerp door college van B en W
September tot en met december 2024Uitwerken definitief ontwerp (DO)
Eerste helft 2025Bespreken definitief ontwerp met bewoners en bedrijven in de buurt
Eerste helft 2025Vaststellen definitief ontwerp door college van B en W
Tweede helft 2025Start werkzaamheden

Wat is al gebeurd?

  • Januari tot en met maart 2024: vaststellen IPvE/FO door college van B en W
  • November en december 2023: ophalen reacties IPvE/FO van bewoners en bedrijven in de buurt
  • Begin 2023: onderzoeken knelpunten en gebruik van de Gageldijk
  • Eerste helft 2023: maken van schetsontwerpen
  • Juni 2023: inloopavond voor bewoners en bedrijven. Tijdens de bijeenkomst bespraken we wat we met een nieuwe inrichting willen bereiken en wat bewoners en bedrijven belangrijk vinden bij het opnieuw inrichten van de straat. 

Hulp en contact Gageldijk

Telefoon

14 030

E-mail

team.gageldijk@utrecht.nl